[t001_01_main.tpl.php]
[p030_50_faqpage]

Veelgestelde vragen

1
Op welke manier wordt de hinder van de werken beperkt?

Verkeershinder tijdens de werken moet maximaal vermeden worden. Niet enkel op de Ring, maar ook op het onderliggende wegennet en in de woonwijken rond de R1. Om de hinder op de Ring zo klein mogelijk te houden, worden de nieuwe tunnel en de sleuf naast het oude, af te breken viaduct gebouwd. Wanneer deze klaar zijn, wordt het verkeer naar de nieuwe infrastructuur verplaatst en pas dan wordt het viaduct afgebroken. Zo heeft het verkeer steeds het volledige aantal rijstroken beschikbaar. Bij de omschakeling van het verkeer van de oude naar de nieuwe infrastructuur, zal er ongetwijfeld hinder optreden. Daarom zullen de werken zoveel als mogelijk uitgevoerd worden tijdens verkeersluwe(re) periodes zoals weekends en vakanties.

Naast deze maatregelen worden ook nog andere maatregelen uitgewerkt om de resterende verkeershinder op te vangen zoals omleidingsroutes, aangepast openbaar vervoer, aangepaste lichtenregelingen en bijkomende ingrepen.

Lees meer over de 'Minder Hinder'-maatregelen voor weggebruikers >
Lees meer over de 'Minder-Hinder'-maatregelen voor bedrijven >

[/p030_50_faqpage] [/t001_01_main.tpl.php]