Van viaduct naar verdiepte Ring met Ringparken

Hallo Bypass, bye bye viaduct

De grootste metamorfose door Oosterweel komt er ongetwijfeld in het noorden van Antwerpen. De Antwerpse Ring zoals we die vandaag kennen verdwijnt. Het Viaduct van Merksem breken we af en maakt plaats voor een ingesleufde, dieperliggende Ring die deels overkapt wordt. Hierdoor verdwijnt de Ring niet alleen uit het zicht, maar komt er ook een zee aan ruimte vrij om te sporten, spelen en ontspannen. 

De transformatie van viaduct naar verdiepte Ring met Ringparken is een hele operatie. Het verkeer houden we het liefst op de snelweg en uit de omliggende woonwijken. Daarom leggen we Omdat het verkeer moet kunnen blijven rijden tijdens de werken, leggen we eerst een Bypass of tijdelijke snelweg aan. Die Bypass biedt een alternatief aan de huidige Ring. Zo houden we tijdens de werken het verkeer op de snelweg en weg uit de woonwijken van Deurne en Merksem. Tegelijkertijd zorgen we dankzij de Bypass ook voor een veilige, voorspelbare verkeerssituatie. 

De Bypass komt aan de oostzijde van de bestaande Ring te liggen. Dit is langs de zijde van het Sportpaleis. De Bypass loopt tussen het knooppunt van de R1 met de E313 (“Antwerpen-oost”) en het knooppunt van de R1 met de E19 en de A12 (“Antwerpen-noord”) ter hoogte van de Jozef Masurebrug in Merksem.

De Bypass zal drie rijvakken tellen in elke richting en ligt ongeveer op dezelfde hoogte als de bestaande Ring.

Bekijk hier hoe het noordelijk deel van de Bypass er zal uitzien.

Tijdslijn

2022

Voorbereidende werken

2023

Voorjaar: aanvraag omgevingsvergunning noordelijk deel van de Bypass (deel tussen Jozef Masurebrug in Merksem en het Sportpaleis). De vergunning voor het oostelijk deel (van het Sportpaleis tot knoop 'Antwerpen-Oost, E313 x R1) wordt in een latere fase aangevraagd.

Najaar: Start bouw Bypass noordelijk deel

2025

Start ingebruikname Bypass 

2030

De nieuwe Ring wordt in gebruik genomen en de Bypass afgesloten

2030 - ...

De Bypass wordt afgebroken en de overkappingen en omgeving verder afgewerkt. 

Hoe vorderen de werken?

Voor we van start kunnen gaan met de bouw van de Bypass zelf, zijn er een aantal voorbereidende werken nodig. In 2022 zijn we gestart met het verleggen van verschillende nutsleidingen en verplaatsen we de Schijnkokers. Tegelijkertijd worden ook al verschillende polderwanden langs het traject geplaatst. Deze polderwanden houden tijdens de bouw van de nieuwe Ring het grondwater tegen zodat onze werkkrachten met droge voeten aan de slag kunnen. Ook gaan er al enkele definitieve wanden voor de nieuwe Ring de grond in.

Voor de bouw van de Bypass zelf dienen we in het voorjaar van 2023 de aanvraag in voor de omgevingsvergunning voor het noordelijk deel. Dit is het deel van de Bypass tussen het Sportpaleis en de Jozef Masurebrug/het knooppunt Antwerpen-Noord (A12 x E19) in Merksem. Enkele weken later start de stad Antwerpen een openbaar onderzoek. Later volgt dezelfde procedure voor het oostelijk deel van de Bypass (tussen het Sportpaleis en het knooppunt Antwerpen-Oost (E313 x R1). Zodra de data hiervan bekend zijn wordt deze informatie hier aangevuld.

In het najaar van 2023 steken we de spade in de grond voor de bouw van de Bypass die ruim twee jaar zal duren. Van zodra de Bypass klaar is, nemen we afscheid van het bestaande viaduct en starten met de bouw van de tunnels en sleuven voor de nieuwe verdiepte Ring. In 2030 rijd je over een gloednieuwe Ring en breken we de Bypass weer af. Nadien volgt een groene facelift van de omgeving.

Maatregelen voor minder hinder

Met de Oosterweelwerken bouwen we aan een rustige, groene en gezonde buurt, maar de werken zullen ook hinder met zich meebrengen. We zetten alles op alles om de overlast voor omwonenden, weggebruikers en bedrijven maximaal te beperken.

De Bypass komt dichter bij de woonbuurten te liggen dan de huidige Ring. Om lawaai terug te dringen zetten we geluidsschermen van 4 meter hoog, verlagen we de maximumsnelheid op de Bypass naar 70 kilometer per uur en is er gekozen voor een stil wegdek. Ook wordt de lucht, het geluid en de trillingen rond de Bypass continu gemonitord. Zien we dat de vastgelegde normen overschreden worden, dan nemen we meteen bijkomende maatregelen. Zo houden we de impact op mens, dier, natuur en infrastructuur onder controle.

Bekijk hier waar we de Bypass bouwen

Blijf op de hoogte!

Wil je graag de meest actuele informatie in je mailbox? Schrijf je dan zeker in op onze algemene nieuwsbrief.