Van viaduct naar verdiepte Ring met Ringparken

Hallo Bypass, bye bye viaduct

De grootste metamorfose door Oosterweel komt er ongetwijfeld in het noorden van Antwerpen. De Antwerpse Ring zoals we die vandaag kennen verdwijnt. Het Viaduct van Merksem breken we af en maakt plaats voor een ingesleufde, dieperliggende Ring die deels overkapt wordt. Hierdoor verdwijnt de Ring niet alleen uit het zicht, maar komt er ook een zee aan ruimte vrij om te sporten, spelen en ontspannen. 

De transformatie van viaduct naar verdiepte Ring met Ringparken is een hele operatie. Het verkeer houden we het liefst op de snelweg en uit de omliggende woonwijken. Omdat het verkeer moet kunnen blijven rijden tijdens de werken, leggen we eerst een Bypass of tijdelijke snelweg aan. Die Bypass biedt een alternatief aan de huidige Ring. Zo houden we tijdens de werken het verkeer op de snelweg en weg uit de woonwijken van Deurne en Merksem. Tegelijkertijd zorgen we dankzij de Bypass ook voor een veilige, voorspelbare verkeerssituatie. 

De Bypass komt aan de oostzijde van de bestaande Ring te liggen. Dit is langs de zijde van het Sportpaleis. De Bypass loopt tussen het knooppunt van de R1 met de E313 (“Antwerpen-oost”) en het knooppunt van de R1 met de E19 en de A12 (“Antwerpen-noord”) ter hoogte van de Jozef Masurebrug in Merksem.

De Bypass zal drie rijvakken tellen in elke richting en ligt ongeveer op dezelfde hoogte als de bestaande Ring.

De bouw van de Bypass is opgedeeld in twee delen:

Tijdslijn

2022

Voorbereidende werken

2023

Voorjaar 2024

  • Start werken aan de snelweg begin 2024. Daarbij nemen we een rijstrook in op de R1 richting Nederland. Ter hoogte van het Sportpaleis zijn er nog drie (versmalde) rijstroken beschikbaar.
  • Ook aanpassingen ter hoogte van knooppunt Antwerpen-Oost (R1 x E313).
  • De Vaartkaai tussen de Bredabaan en Kotterstraat wordt afgesloten en ingericht als werfweg en werfzone. 
  • Indienen aanvraag omgevingsvergunning Bypass Oost (tussen Sportpaleis en knooppunt Antwerpen-Oost)

2025

Start ingebruikname Bypass. Eerst stellen we rijrichting Nederland open.

2026

Ingebruikname Bypass richting Gent/Brussel

2030

De nieuwe Ring wordt in gebruik genomen en de Bypass afgesloten

2030 - ...

De Bypass wordt afgebroken en de overkappingen en omgeving verder afgewerkt. 

Hoe vorderen de werken?

Voor we van start kunnen gaan met de bouw van de Bypass zelf, zijn er een aantal voorbereidende werken nodig. In 2022 zijn we gestart met het verleggen van verschillende nutsleidingen en verplaatsen we de Schijnkokers. Tegelijkertijd worden ook al verschillende polderwanden langs het traject geplaatst. Deze polderwanden houden tijdens de bouw van de nieuwe Ring het grondwater tegen zodat onze werkkrachten met droge voeten aan de slag kunnen. Ook gaan er al enkele definitieve wanden voor de nieuwe Ring de grond in. In juni 2023 werd afrit 1 in Merksem dichter tegen de snelweg aangelegd. Zo maken we ruimte vrij voor de verdiepte snelweg én Bypass.

Voor de bouw van de Bypass werd de omgevingsvergunning voor het noordelijk deel ingediend. Dit is het deel van de Bypass tussen het Sportpaleis en de Jozef Masurebrug/het knooppunt Antwerpen-Noord (A12 x E19) in Merksem. In het najaar van 2023 start de stad Antwerpen een openbaar onderzoek. Dezelfde procedure voor het oostelijk deel van de Bypass (tussen het Sportpaleis en het knooppunt Antwerpen-Oost (E313 x R1).

Begin 2024 steken we de spade in de grond voor de bouw van de Bypass die ruim twee jaar zal duren.

Van zodra de Bypass klaar is, nemen we afscheid van het bestaande viaduct en starten met de bouw van de tunnels en sleuven voor de nieuwe verdiepte Ring. In 2030 rijd je over een gloednieuwe Ring en breken we de Bypass weer af. Nadien volgt een groene facelift van de omgeving.

Impact van de werken op het verkeer

Voor de bouw van de Bypass - en later ook voor het verdiept aanleggen van de snelweg - wordt de Vaartkaai in Merksem afgesloten. Van de Bredabaan (aan de Ijzerlaanfietsbrug) tot en met de Tjalkstraat zal de Vaartkaai in de werfzone vallen en dus enkele jaren niet toegankelijk zijn voor het gewone verkeer of fietsers. We voorzien hiervoor de nodige omleidingen. Deze omleidingen en een concrete timing vullen we hier later verder aan.

De Ijzerlaanfietsbrug blijft tijdens de werken maximaal beschikbaar. Hiervoor passen we de aanrijhellingen naar de brug aan. Enkel wanneer we boven de fietsbrug werken (plaatsen van de balken voor de Bypass of het afbreken van het oude viaduct van Merksem) sluiten we de brug kortstondig af. Dit voeren we uit in weekends en nachten.

Begin 2024 nemen we één rijstrook in op de R1 richting Nederland. Er blijven dan nog drie (versmalde) rijstroken ter beschikking. Dit is nodig om ruimte vrij te maken voor de werf.

De Vaartkaai sluit tussen de Bredabaan en Kotterstraat. Deze zone wordt ingenomen voor de bouw van de Bypass en verdiepte snelweg.

Ook ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Oost (R1 x E313) passen we de verkeerssituatie aan. De uitvoeger van de E313 op de R1 richting Nederland wordt op één rijstrook gelegd en ook de weefzone op deze uitvoeger met afrit Deurne wordt aangepast. Afrit Deurne blijft beschikbaar.

Wanneer de Bypass ter hoogte van Antwerpen-Oost in gebruik is genomen, trekken we ook het verkeer aan op- en afrit Deurne en van/naar de E313 uit elkaar. Hierdoor wordt deze zone veiliger. Minder (bijna) ongevallen, zorgt ook voor minder files.

Maatregelen voor minder hinder

Met de Oosterweelwerken bouwen we aan een rustige, groene en gezonde buurt, maar de werken zullen ook hinder met zich meebrengen. We zetten alles op alles om de overlast voor omwonenden, weggebruikers en bedrijven maximaal te beperken.

De Bypass komt dichter bij de woonbuurten te liggen dan de huidige Ring. Om lawaai terug te dringen zetten we geluidsschermen van 4 meter hoog, verlagen we de maximumsnelheid op de Bypass naar 70 kilometer per uur en is er gekozen voor een stil wegdek. Ook wordt de lucht, het geluid en de trillingen rond de Bypass continu gemonitord. Zien we dat de vastgelegde normen overschreden worden, dan nemen we meteen bijkomende maatregelen. Zo houden we de impact op mens, dier, natuur en infrastructuur onder controle.

Bekijk hier waar we de Bypass bouwen

Gerelateerd nieuws

Blijf op de hoogte!

Wil je graag de meest actuele informatie in je mailbox? Schrijf je dan zeker in op onze algemene nieuwsbrief.