De IJzerlaanfietsbrug is een belangrijke verbinding voor fietsers en voetgangers om het Albertkanaal te kruisen. In 2017 werd de oude IJzerlaanbrug vervangen door een fietsbrug. Deze fietsbrug maakt deel uit van de vernieuwde IJzerlaan, als onderdeel van de voorbereidende werken voor Oosterweel.

Met de Oosterweelwerken passen we de omgeving van de brug ingrijpend aan. Het viaduct breken we af en in de plaats komt de Antwerpse Ring er in een dieper liggende sleuf te liggen die maximaal overkapt wordt.

Eerst bouwen we de Bypass, een tijdelijke snelweg die het mogelijk maakt om het viaduct af te breken en de hele omgeving ingrijpend te transformeren.

Om de IJzerlaanfietsbrug tijdens de werken open te kunnen houden, passen we op beide oevers de aanrijhellingen aan. Aan de zijde van 'Den Dam' wordt de fietsbrug verlengd onder het viaduct door. De helling van/naar de brug komt aan de andere zijde van het viaduct te liggen. Langs de kant van Merksem verleggen we de aanrijhellingen, zodat de site van de waterzuivering bereikbaar blijft en fietsers/wandelaars veilig van de brug gebruik kunnen maken.

Op het toekomstbeeld van de Bypass kan je de nieuwe aanrijhellingen bekijken.

Wanneer de veiligheid voor de gebruikers van de brug niet gegarandeerd kan worden - bijvoorbeeld bij het plaatsen van betonnen balken voor de Bypass of het afbreken van het viaduct - wordt de fietsbrug afgesloten. Dit plannen we ruim op voorhand en in weekends of nachten. Zo blijft de hinder hiervan beperkt. Wanneer de brug is afgesloten leiden we om via de Noorderlaanbrug en Theunisbrug.

Hieronder houden we de planning voor de IJzerlaanfietsbrug up-to-date.*

*Deze planning is onder voorbehoud van weersomstandigheden en de voortgang van de werken.

Planning van de werken aan de Ijzerlaanfietsbrug

September 2023

Start voorbereiding verleggen aanrijhelling kant Slachthuislaan.

Vanaf 6 november schuiven we de aansluiting van het fietspad op de Slachthuislaan lokaal op. Zo maken we plaats vrij om de aanrijhelling te verleggen. De fietsbrug blijft beschikbaar.

6 november 2023

  • Start voorbereidende werken verleggen aanrijhelling kant Merksem. De hinder hiervan is beperkt en lokaal. De fietsbrug blijft beschikbaar.
  • Langs de zijde van den Dam verleggen we dan ook plaatselijk het fietspad tussen de Slachthuislaan en de fietsbrug voor de bouw van de nieuwe aanrijhelling naar de brug.

Zaterdag 9 december

Update: Een onderdeel van de nieuwe aanrijhelling geraakt niet tijdig geleverd. Hierdoor schuift de afsluiting een weekje achteruit en sluiten we op zaterdag 9 december de IJzerlaanfietsbrug af tussen 6 uur 's morgens en 18 uur 's avonds. Fietsers en voetgangers kunnen het Albertkanaal kruisen via de Noorderlaanbrug of Theunisbrug. Vanaf 18 uur is de nieuwe aanrijhelling aan de zijde van Den Dam in gebruik.

12 februari 2024

Vanaf 12 februari passen we gedurende enkele weken aan de kant van Merksem de aanrijhelling naar de fietsbrug aan. We voorzien lokaal een omleiding voor fietsers en voetgangers, maar de fietsbrug blijft beschikbaar. Op 1 maart nemen we de nieuwe aanrijhelling in gebruik.
De Vaartkaai wordt vanaf 12 februari ook afgesloten tot het einde van de Oosterweelwerken. Lees hier meer 

Hinder voor de omgeving

We doen er alles aan om de hinder voor de omliggende woonbuurten te beperken. Zo monitoren we het verkeer en leggen we strikte regels op aan de aannemers op vlak van stof, geluid en trillingen. Voor het aanpassen van de Ijzerlaanfietsbrug blijft de hinder beperkt.