De IJzerlaanfietsbrug is een belangrijke verbinding voor fietsers en voetgangers om het Albertkanaal te kruisen. In 2017 werd de oude IJzerlaanbrug vervangen door een fietsbrug. Deze fietsbrug maakt deel uit van de vernieuwde IJzerlaan, als onderdeel van de voorbereidende werken voor Oosterweel.

Met de Oosterweelwerken passen we de omgeving van de brug ingrijpend aan. Het viaduct breken we af en in de plaats komt de Antwerpse Ring er in een dieper liggende sleuf te liggen die maximaal overkapt wordt.

Eerst bouwen we de Bypass, een tijdelijke snelweg die het mogelijk maakt om het viaduct af te breken en de hele omgeving ingrijpend te transformeren.

Om de IJzerlaanfietsbrug tijdens de werken open te kunnen houden, passen we op beide oevers de aanrijhellingen aan. Aan de zijde van 'Den Dam' wordt de fietsbrug verlengd onder het viaduct door. De helling van/naar de brug komt aan de andere zijde van het viaduct te liggen. Langs de kant van Merksem verleggen we de aanrijhellingen, zodat de site van de waterzuivering bereikbaar blijft en fietsers/wandelaars veilig van de brug gebruik kunnen maken.

Op het toekomstbeeld van de Bypass kan je de nieuwe aanrijhellingen bekijken.

Wanneer de veiligheid voor de gebruikers van de brug niet gegarandeerd kan worden - bijvoorbeeld bij het plaatsen van betonnen balken voor de Bypass of het afbreken van het viaduct - wordt de fietsbrug afgesloten. Dit plannen we ruim op voorhand en in weekends of nachten. Zo blijft de hinder hiervan beperkt. Wanneer de brug is afgesloten leiden we om via de Noorderlaanbrug en Theunisbrug.

Hieronder houden we de planning voor de IJzerlaanfietsbrug up-to-date.*

*Deze planning is onder voorbehoud van weersomstandigheden en de voortgang van de werken.

Planning van de werken aan de Ijzerlaanfietsbrug

December 2023

Langs de zijde van den Dam namen we de verlegde aanrijhelling in gebruik.

maart 2024

Langs de zijde van Merksem namen we de nieuwe aanrijhelling van de fietsbrug in gebruik.

Weekend van 8-10 juni

Van vrijdagavond 8 juni, 19 uur tot maandagochtend 10 juni, 6u sluit de IJzerlaanfietsbrug. We steken hier dit weekend een waterdichte wand in de grond, waardoor een deel van de fietsbrug verwijderd moet worden. 

Hinder voor de omgeving

We doen er alles aan om de hinder voor de omliggende woonbuurten te beperken. Zo monitoren we het verkeer en leggen we strikte regels op aan de aannemers op vlak van stof, geluid en trillingen. Voor het aanpassen van de Ijzerlaanfietsbrug blijft de hinder beperkt.