Met de Oosterweelverbinding kruipt het noorden van Antwerpen vanonder de schaduw van het iconische Viaduct van Merksem. We breken het viaduct af en maken plaats voor de Antwerpse Ring, die in een dieper liggende sleuf komt te liggen én deels overkapt wordt.

Ter hoogte van de Groenendaallaan komt er een overkapping van wel 850 meter lang. Het op- en afrittencomplex van Merksem leggen we opnieuw aan. Zo wordt het kruispunt met de Groenendaallaan rustiger en veiliger. 

Vooraleer de hoofdwerken in Merksem kunnen starten, moeten we een reeks voorbereidende werken uitvoeren. De voorbereidende werken vinden plaats tussen de Groenendaallaan en de Jozef Masurebrug. 

 • Op de Groenendaallaan en Jozef Masurebrug verleggen we fiets- en voetpaden en passen we de rijbaan en kruispunten aan zodat je beide toegangswegen veilig kunt passeren tijdens de Oosterweelwerken.

 • Naast de R1 verleggen we de waterleiding en Aquafincollector en verplaatsen we de Schijnkoker die bij hevige regenval wateroverlast in Merksem vermijdt. Zo zorgen we ervoor dat de kabels en leidingen geen obstakel vormen tijdens de hoofdwerken. 

In een volgende fase van de werken leggen we in deze zone de Bypass of de tijdelijke Ring aan. 

Onderdelen van de werken Schijnkoker

Herinrichting Groenendaallaan en Jozef Masurebrug

Start: oktober 2021 – looptijd 7 maanden

De aannemer richt de werftoegangen in langs de Groenendaallaan en de Jozef Masurebrug. Om gevaarlijke kruisingen tussen het gewone verkeer en het werfverkeer te vermijden, wijzigt de verkeerssituatie op beide toegangswegen.

Inrichten van de werfzone langs de Ring

Start november 2021 – looptijd: 8 maanden

De aannemer richt de werfzone tussen Groenendaallaan en Jozef Masurebrug in langs beide zijden van de Ring. Bomen en struikgewas worden gekapt, werfwegen en riolering aangelegd, werfketen, afsluitingen en geluidsschermen geplaatst. 

Ondergrondse doorpersingen

Start maart 2022 – looptijd 9 maanden

We persen de Schijnkoker en de waterleiding onder de Groenendaallaan en onder de Antwerpse Ring door. Zo kunnen we de ondergrondse kabels en leidingen aanleggen zonder het verkeer op deze drukke verkeersassen te hinderen. 

Aanleg Schijnkoker

Start augustus 2022 – looptijd 6 maanden

We leggen de Schijnkoker in open sleuf aan tussen de Groenendaallaan en de Masurebrug. De Schijnkoker wordt naast de Ring aangelegd aan de kant van Merksem.

Bouw overstortconstructies

Start: november 2022 – looptijd 4 maanden 

We bouwen de overstortconstructies die ervoor zorgen dat bij hevige regenval overtollig water uit de Aquafincollector (verzamelriool) naar de Schijnkoker kan. 

Aanleg Aquafincollector

Start: november 2022 – looptijd 5 maanden

We leggen de Aquafincollector in open sleuf aan tussen de Groenendaallaan en de Jozef Masurebrug langs de kant van Merksem. 

Aanleg waterleiding

Start december 2022 – looptijd 4 maanden

We leggen de waterleiding in open sleuf aan tussen de Groenendaallaan en de Jozef Masurebrug aan de kant van Merksem

Sloopwerken en werkzaamheden Schijnkoker kant Luchtbal

In 2024 slopen we de oude Schijnkoker langs de kant Merksem en voeren we werken aan de Schijnkoker uit langs de kant Luchtbal.  

Parkrand Rietschoorvelden

In 2024 - wanneer de nieuwe Schijnkoker klaar is - kunnen we in Merksem een eerste strook groen tussen Strengen en Geertshoek terug vrijgeven en aanplanten.

Bereikbaarheid tijdens de werken

complex merksem_overzicht

Groenendaallaan

 • Het aansluitingscomplex met de Antwerpse Ring is deels gesloten tot het einde van de Oosterweelwerken. Verkeer richting Nederland en de Noorderkempen volgt een omleiding via de Noorderlaan naar het complex Ekeren. Begin 2023 sloot ook de afrit vanuit Nederland met omleiding via complex Ekeren.  
 • Het noordelijke fiets- en voetpad is afsloten tussen de Columbiastraat en McDonalds. 

Jozef Masurebrug

 • Het aantal rijstroken is tot einde werken beperkt tot 1 rijstrook per rijrichting. 
 • Het zuidelijke fiets- en voetpad is afgesloten. Fietsers rijden in beide richtingen via het noordelijke fietspad. 

Hinder voor de omgeving

We doen er alles aan om de hinder voor de omliggende woonbuurten te beperken. Zo monitoren we het verkeer en leggen we strikte regels op aan de aannemers op vlak van stof, geluid en trillingen. Bij zware werkzaamheden informeren we de buurt uitgebreid over de periode en de intensiteit van de overlast. 

De Schijnkoker ligt evenwijdig met de Ring aan de kant van Merksem. Voor de woonwijk Lambrechtshoeken nemen we bijkomende maatregelen om de hinder te milderen. 

 • We scheiden de werf van de woonbuurt Rietschoorvelden door plaatsing van een 2 meter hoog houten zichtscherm. 
 • We milderen de geluidsoverlast van de snelweg in de woonbuurt door plaatsing van een 4 meter hoog geluidsscherm. 
 • We weren werfverkeer zoveel als mogelijk uit de woonwijk. Uitsluitend bij sporadische werken in de wijk is werfverkeer toegestaan. 
 • We zetten veeg- en sproeiwagens in om de stofoverlast te beperken. 
 • We bieden de eerste huizen langs de Ring een plaatsbeschrijving aan. 
 • We monitoren geluid, trillingen, grondwaterstand en fijn stof. Zo kunnen we tijdig en gepast ingrijpen indien werkzaamheden de leefomgeving te sterk verstoren.