Render oosterweel

Helft nieuwe Schijnkoker in Merksem geplaatst

De bouw van de nieuwe Schijnkoker is halfweg. De indrukwekkende werf langs de E19 in Merksem is ondertussen 17 maanden ver. De Schijnkoker wordt vervangen omdat de oude in de weg ligt van de nieuwe, verdiepte Ring. Tegen het einde van het jaar staat de afbraak van de oude Schijnkoker op het programma.

Tussen de Vaartkaai en Jozef Masurebrug in Merksem bouwt aannemersconsortium ROCO* volop aan de nieuwe Schijnkoker. De Schijnkoker is een grote betonnen koker van twee kilometer lang, die onder de grond zit langs de snelweg. Deze koker beschermt de Merksemse wijk Rietschoorvelden tegen overstromingen bij hevige regenval. De oude Schijnkoker ligt vlak tegen de snelweg en ligt in de weg om hier een verdiepte en deels overkapte snelweg te bouwen. Vooraleer we de oude Schijnkoker uitbreken, bouwen we eerst een nieuwe Schijnkoker verder van de snelweg. Ook andere nutsleidingen en rioleringen worden hier verlegd.

De voorbereidende werken startten in het najaar van 2021 en kwamen in 2022 in een stroomversnelling. Intussen heeft ROCO hier al 330 van de 660 prefab kokers geplaatst. Precies de helft dus. En het zijn indrukwekkende kokers. Ze meten maar liefst vier op twee meter en wegen 25 ton per stuk. 

schijnkokermei20233.jpeg
De helft van de prefab kokerdelen zit in de grond.

Stefan Cleynhens, hoofdwerfleider Schijnkoker bij ROCO: "De Schijnkoker is een belangrijk voorbereidend werk om de snelweg te kunnen verdiepen. De werken moeten nu al gebeuren omdat ze afgerond moeten zijn voor we de tijdelijke snelweg – de Bypass – aanleggen. De weersomstandigheden van de afgelopen herfst en winter én de stugge ondergrond hebben het ons niet makkelijk gemaakt. We hebben een tandje moeten bijsteken maar intussen zit de helft van de kokers in de grond. In het najaar zijn we klaar met de nieuwe Schijnkoker en nadien breken we de oude uit."

schijnkokermei20234.jpg

Voorbereiding op de Bypass en verdiepte snelweg 

De bouw van de Schijnkoker is een van de voorbereidende werven voor de Oosterweelverbinding. Om de Ring verdiept te kunnen aanleggen, moeten alle obstakels uit de ondergrond verwijderd worden. De oude Schijnkoker is zo’n obstakel. Maar ook het verleggen van de vele kabels en leidingen ter hoogte van Schijnpoort, hoort in dit kader thuis.

In het najaar starten we met de bouw van de Bypass, een tijdelijke snelweg die het mogelijk maakt om het viaduct van Merksem af te breken. Vanaf eind 2025 zal het verkeer richting Nederland al op de Bypass rijden en kunnen we starten met de afbraak van de eerste delen van het viaduct. Dat laatste vormt nu nog een betonnen breuk tussen stadsdelen. We vervangen het viaduct door een verdiepte en overkapte snelweg.

*Het aannemersconsortium bestaat uit Besix, DEME Infra, Jan De Nul, Denys, Willemen Infra, Cordeel, Franki Construct en Van Laere.