De grootste metamorfose komt er met de Oosterweelverbinding ongetwijfeld in het noorden van Antwerpen. De huidige Antwerpse Ring verdwijnt; het Viaduct van Merksem wordt afgebroken om plaats te maken voor een verlaagde Ring die gedeeltelijk overkapt is. Hierdoor verdwijnt de Ring uit het zicht en op de vrijgekomen ruimte worden nieuwe parken aangelegd voor meer groen.

Voordelen van de nieuwe R1

 • Meer ruimte en groen om te sporten, te spelen en te ontspannen. Boven de overkappingen leggen we namelijk drie nieuwe parken aan op wandelafstand: Ringpark Groenendaal (Luchtbal), Ringpark Lobroekdok (Merksem, Kronenburg, Dam) en Ringpark Het Schijn (Sportpaleis).  

 • Rustiger en gezonder leven voor buurtbewoners. Het drukke verkeer zal deels verdiept en deels ondergronds rijden, hierdoor houden we verkeer op de Ring en uit de woonwijken.

 • Vlot en veilig de Ring oversteken van en naar het centrum, via wandel- en fietsbruggen ter hoogte van het Sportpaleis en Hof ter Lo. Wijken worden niet langer door het viaduct afgesneden van de stad. Langs de Ring is het ook comfortabel fietsen en wandelen dankzij de vele nieuwe fiets- en wandelpaden.

 • Een bereikbare stad. De herinrichting van meerdere verkeersknooppunten in combinatie met het rondmaken van de Ring zorgen voor een efficiënter gebruik van de Antwerpse Ring, waardoor jouw reistijd aanzienlijk verkort.

Wat verandert er?

Het Viaduct van Merksem verdwijnt

Het Viaduct van Merksem verdwijnt met de Oosterweelverbinding. Hierdoor komt het noorden van de stad tevoorschijn uit de schaduw van dit iconische viaduct. De Antwerpse Ring ligt dan in een verlaagde sleuf en loopt via een tunnel onder het Albertkanaal door. Dit zorgt ervoor dat de snelweg niet alleen verdwijnt uit het zicht, maar ook dat er nieuwe ruimte vrijkomt voor recreatie en parken. Aan de rand van de sleuf creëren we een landschap met groene bermen, fiets- en wandelpaden. Geluidsbuffers verminderen bovendien aanzienlijk de geluidshinder voor de omwonenden.

Omgeving Groenendaallaan

Door de Ring rond te maken, krijgt de Groenendaallaan haar lokale functie terug en neemt het sluipverkeer in de omliggende wijken af. Verkeer van de snelweg naar de haven op de rechteroever kan via de Kanaaltunnels naar het Oosterweelknooppunt rijden om zo aansluiting te vinden bij de haven.

Ter hoogte van de Groenendaallaan en station Luchtbal realiseren we overkapping van 850 meter, hierop leggen we het Ringpark Groenendaal aan. De herinrichting van het op- en afrittencomplex in Merksem zorgt voor een veiliger en rustiger kruispunt met de Groenendaallaan. Wie naar de stad gaat kan de auto parkeren in de nieuwe Park & Ride Luchtbal en eenvoudig overstappen op de fiets of het openbaar vervoer.

Omgeving Schijnpoort

Vandaag is de verkeerssituatie bij het Sportpaleis een warrige verkeersknoop. Om die knoop te ontwarren, komt ten zuiden van Schijnpoort een volledig nieuw aansluitingspunt met de Ring, ingericht met op- en afritten in alle rijrichtingen. Zowel om richting Antwerpen-Zuid als richting Nederland te rijden gebruik je de dan Ring. Hierdoor vermindert het sluip- en vrachtverkeer in Deurne-Noord, Luchtbal en Merksem. Bovendien zal de nieuwe Ring onder de Schijnpoortweg liggen. Dit zorgt voor een overkapping aan het Sportpaleis met veilige verbindingen voor fietsers en voetgangers en een vlotte doorgang voor het openbaar vervoer. 

Ringfietspad

Binnenkort is het mogelijk om 5,3 kilometer te fietsen zonder één enkel verkeerslicht tegen te komen. Dit dankzij de verlenging van het Ringfietspad van Deurne naar de Masurebrug in Merksem. Fietsers kunnen zo ongehinderd door het verkeer genieten van de bermenlandschappen en de Ringparken langs de R1. Fietsbruggen bij het Sportpaleis en de Groenendaallaan zorgen voor een veilige en snelle oversteek van de Ring. Daarnaast wordt het fietspad verbonden met de fietsbrug over het Albertkanaal.

Welke delen van de Ring worden overkapt?

De Ring tussen het knooppunt met de E313 in Deurne en het knooppunt van de E19 in het noorden van de stad wordt verdiept aangelegd. Tijdens de werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding worden bepaalde delen hiervan al overkapt.

 • Groenendaallaan: een overkapping van zo’n 850 meter brengt rust en groen in de buurt rond Luchtbal en Merksem. Op de overkapping komt een groot park dat beide wijken met elkaar verbindt: Ringpark Groenendaal.

 • Lobroekdok: tussen het Albertkanaal en de kop van het Lobroekdok ontstaat Ringpark Lobroekdok. Dit nieuw, waterrijk groengebied is maar liefst 10 hectare groot en telt 14 voetbalvelden.

 • Sportpaleis: voor het Sportpaleis komt een groot nieuw plein op de overkapping. Door de overkapping worden de Kronenburgwijk in Deurne en de Slachthuiswijk met elkaar verbonden. De horeca rond het slachthuis en op de Dam wordt zo meer toegankelijk voor bezoekers.

 • Hof ter Lo: tussen het Rivierenhof en Hof ter Lo is de overkapping ongeveer 200 meter breed. Deze overkapping zal deel uitmaken van Ringpark Het Schijn.

 • Oosterweelknooppunt: het wegencomplex ten zuiden van de haven wordt deels overkapt. Hier komt het Ringpark Noordkasteel.

In oktober 2022 besliste de Vlaamse Regering om het noordelijk deel van de Ring maximaal te overkappen. Ook de reserveprojecten van de Intendant worden meteen mee uitgevoerd met de Oosterweelwerken. Lees hier meer.

Wat met het verkeer tijdens de werken?

De transformatie van een viaduct naar een verdiepte R1 is een complexe taak. Voor een vlotte verkeersdoorstroming tijdens de werkzaamheden, bouwen we eerst een tijdelijke snelweg, de Bypass. Deze loopt van het E313-knooppunt in Deurne tot het E19-knooppunt in het noorden. Zo blijft het verkeer op de Ring en voorkomen we sluipverkeer door Merksem en Deurne. Dankzij de Bypass blijft het verkeer bovendien buiten de werfzone, waardoor de werken sneller klaar zijn.

De Bypass wordt aangelegd naast de huidige Ring, aan de zijde van het Sportpaleis. Deze telt drie rijstroken richting het zuiden en drie richting het noorden. Om geluidsoverlast voor omwonenden te minimaliseren, is de maximumsnelheid beperkt tot 70 kilometer per uur.

Hoe bouwen we de verdiepte Ring?

 1. We bouwen de Bypass, een tijdelijke snelweg

 2. Eens de Bypass in gebruik is, breken we de bestaande Ring af en starten we met de bouw van de nieuwe tunnels en sleuven.

 3. Wanneer de nieuw verdiepte Ring klaar is, breken we de Bypass weer af.

 4. Daarna richten we de omgeving verder in met oog op meer groen en ruimte.

Meer weten over de Oosterweelverbinding?

Lees ons online magazine dat het verhaal vertelt van de Oosterweelverbinding.