De grootste metamorfose door Oosterweel komt er ongetwijfeld in het noorden van Antwerpen. De Antwerpse Ring zoals we die vandaag kennen verdwijnt. Het Viaduct van Merksem breken we af en maakt plaats voor een ingesleufde, dieperliggende Ring die deels overkapt wordt. De Ring verdwijnt zo uit het zicht en op de vrijgekomen ruimte komen meerdere nieuwe parken voor extra groen.

Voordelen van de nieuwe R1

 • Je krijgt meer plek en groen om te sporten, te spelen en te ontspannen. Bovenop de overkappingen komen er namelijk drie nieuwe parken op wandelafstand: Ringpark Groenendaal (Luchtbal), Ringpark Lobroekdok (Merksem, Kronenburg, Dam) en Ringpark Het Schijn (Sportpaleis).  
 • Het is er rustiger en gezonder leven voor wie in de buurt woont doordat het drukke verkeer ondergronds en deels door tunnels zal rijden en we verkeer op de Ring en uit de woonwijken houden.
 • Wijken worden ook niet langer door het viaduct afgesneden van de stad waardoor ze kunnen openbloeien. Je steekt nu vlot en veilig de Ring over naar en van het centrum via wandel- en fietsbruggen ter hoogte van het Sportpaleis en Hof ter Lo. Langs de Ring is het ook comfortabel fietsen en wandelen dankzij de vele nieuwe fiets- en wandelpaden.
 • Antwerpen wordt weer bereikbaar. Door de heraanleg van verschillende verkeersknooppunten in combinatie met het rondmaken van de Ring, wordt de Antwerpse Ring efficiënter gebruikt waardoor je sneller op je bestemming bent.

Wat verandert er?

Het Viaduct van Merksem verdwijnt

Het is moeilijk voor te stellen, maar met de Oosterweelverbinding verdwijnt het Viaduct van Merksem. Het noorden van de stad kruipt zo vanonder de schaduw van het iconische viaduct. We leggen de Antwerpse Ring in een dieperliggende sleuf en via een tunnel onder het Albertkanaal door. Daardoor verdwijnt de snelweg niet alleen uit het zicht, maar ontstaat er ook nieuwe ruimte voor recreatie en parken. Langsheen de sleuf leggen we een groen bermenlandschap met fiets- en wandelpaden aan. Geluidsbuffers verlagen dan weer aanzienlijk geluidsoverlast voor omwonenden. 

Omgeving Groenendaallaan

Door het rond maken van de Ring, krijgt de Groenendaallaan haar lokale functie terug en vermindert het sluipverkeer in de omliggende wijken. Wie vanop de snelweg naar de haven op rechteroever moet, kan immers via de Kanaaltunnels naar het Oosterweelknoopunt rijden en zo aansluiten op de haven.

Ter hoogte van de Groenendaallaan en station Luchtbal komt er een overkapping van wel 850 meter lang waarop het Ringpark Groenendaal komt. Het op- en afrittencomplex van Merksem wordt heraangelegd. Zo wordt het kruispunt met de Groenendaallaan rustiger en veiliger. En wie naar de stad komt, kan zijn auto achterlaten in de nieuwe Park & Ride Luchtbal waar je vlot overstapt op de fiets of het openbaar vervoer.

Omgeving Schijnpoort

De verkeersknoop aan het Sportpaleis is vandaag een warboel. Om die te ontwarren, komt ten zuiden van Schijnpoort een volledig nieuw aansluitingspunt met de Ring dat is ingericht met op- en afritten in alle rijrichtingen. Je zal er de Ring kunnen oprijden naar het zuiden én richting Nederland. Zo vermindert het sluip- en vrachtverkeer in Deurne-Noord, Luchtbal en Merksem. De nieuwe Ring zal hier bovendien onder de Schijnpoortweg gelegd worden. Zo ontstaat een overkapping aan het Sportpaleis met veilige verbindingen voor fietsers en voetgangers en een vlotte doorgang voor het openbaar vervoer. 

Ringfietspad

Binnenkort kan je 5,3 kilometer fietsen zonder ook maar één verkeerslicht tegen te komen. Met de Oosterweelverbinding verlengen we namelijk het bestaande Ringfietspad van Deurne tot aan de Masurebrug in Merksem. Zo kan je vrij van ander verkeer door de bermenlandschappen en de Ringparken langs de R1 fietsen. Aan het kruispunt van het Sportpaleis en het kruispunt van de Groenendaallaan komen fietsbruggen zodat je veilig en snel de Ring oversteekt. Het fietspad wordt bovendien aangesloten op de fietsbrug over het Albertkanaal.

Welke delen van de Ring worden overkapt?

De Ring wordt tussen het knooppunt met de E313 in Deurne en het knooppunt van de E19 in het noorden van de stad verdiept aangelegd. Bepaalde delen hiervan worden tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding al overkapt:

 • Groenendaallaan: een overkapping van zo’n 850 meter brengt rust en groen in de buurt rond Luchtbal en Merksem. Op de overkapping komt een groot park dat beide wijken met elkaar verbindt: Ringpark Groenendaal.
 • Lobroekdok: tussen het Albertkanaal en de kop van het Lobroekdok ontstaat Ringpark Lobroekdok. Dit nieuw, waterrijk groengebied is maar liefst 10 hectare groot en telt 14 voetbalvelden.
 • Sportpaleis: voor het Sportpaleis komt een groot nieuw plein op de overkapping. Door de overkapping worden de Kronenbrugwijk in Deurne en de Slachthuiswijk met elkaar verbonden. De horeca rond het slachthuis en op de Dam wordt zo meer toegankelijk voor bezoekers.
 • Hof ter Lo: tussen het Rivierenhof en Hof ter Lo is de overkapping ongeveer 100 meter breed en zal deel uitmaken van Ringpark Het Schijn.
 • Oosterweelknooppunt: het wegencomplex ten zuiden van de haven wordt deels overkapt. Hier komt het Ringpark Noordkasteel.

In oktober 2022 besliste de Vlaamse Regering om het noordelijk deel van de Ring maximaal te overkappen. Ook de reserveprojecten van de Intendant worden meteen mee uitgevoerd met de Oosterweelwerken. Lees hier meer.

Wat met het verkeer tijdens de werken?

De transformatie van een viaduct naar een verdiepte R1 is een hele operatie. Om het verkeer tijdens deze werken te laten doorstromen, bouwen we eerst een "Bypass". Dat is een tijdelijke snelweg tussen het knooppunt met de E313 in Deurne en het knooppunt van de E19 in het noorden. Door het verkeer op de Ring te houden, vermijden we dat het verkeer zich een weg gaat banen door de centra van Merksem en Deurne. De "Bypass" leidt bovendien het verkeer naast de werfzone, waardoor de werken ook sneller klaar zijn.

De "Bypass" komt naast de bestaande Ring te liggen aan de kant van het Sportpaleis. Hij telt drie rijstroken naar het zuiden en drie naar het noorden. Om het geluid voor omwonenden te beperken, mag je er maximum 70 kilometer per uur rijden. 

  Hoe bouwen we de verdiepte Ring?

  • Eerst bouwen we een tijdelijke snelweg of Bypass.
  • Als de Bypass in gebruik is, breken we de bestaande Ring af en starten met de bouw van de nieuwe tunnels en sleuven.
  • Wanneer de nieuw verdiepte Ring klaar is, breken we de Bypass weer af.
  • Daarna richten we de omgeving verder in met oog op meer groen en ruimte.

  Meer weten over de Oosterweelverbinding?

  Lees ons online magazine dat het verhaal brengt van de Oosterweelverbinding. Of beter: de vele verhalen van Oosterweel.