Render oosterweel

Noordelijke Ring wordt maximaal overkapt

Er is een akkoord bereikt over de maximale overkapping van de noordelijke Ring. In Merksem en Borgerhout zal men dankzij Kap Groen Hart, Kap Dam, de deeloverkapping van Park Schijn, de verbreding van Kap Ter Lo en de Groene Brug kunnen genieten van extra leefbaarheidswinsten. De bijkomende leefbaarheidsprojecten zorgen namelijk voor extra groen, betere fietsverbindingen, minder geluidshinder en een betere luchtkwaliteit. De extra kappen zullen samen met de Oosterweelverbinding gerealiseerd worden.

“De Vlaamse Regering komt haar engagementen uit het Toekomstverbond na”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Dankzij deze laatste projecten wordt de noordelijke Ring maximaal overkapt en bereiken we de best mogelijke balans wat mobiliteit en leefbaarheid betreft”, aldus Peeters.

In 2017 werd een akkoord gesloten tussen de Antwerpse actiegroepen, het stadsbestuur en de Vlaamse Regering: het Toekomstverbond. In dit verbond werd een maximale overkapping van de Ring beloofd. In 2018 werd een selectie gemaakt van een eerste fase leefbaarheidsprojecten voor een bedrag van 1,25 miljard euro, goed voor 18 leefbaarheidsprojecten en 1,6 kilometer overkapping. Ook werden er toen reserveprojecten aangeduid die zouden leiden tot een maximale overkapping van de Oosterweelverbinding.

Maximale overkapping

Van de 1,25 miljard euro in het overkappingsfonds was 700 miljoen euro voorzien over de onderbouw van de leefbaarheidsprojecten op Rechteroever. Onder meer door de indexatie spreken we niet langer over 700 miljoen euro maar 868 miljoen euro. “Die 868 miljoen euro gaat Lantis opnemen binnen zijn eigen financieel model”, duidt minister Peeters. “Daardoor komt er ruimte vrij binnen het overkappingsfonds en kunnen we zo de reserveleefbaarheidsprojecten financieren. Op deze manier houden we onze beloftes aan de burgerbewegingen en creëren we significante bijkomende leefbaarheidswinsten.”

800_simulatieringparkenr1noord2.jpg
Simulatie van de Ringparken aan de R1 Noord - Beeld Team Intendant

Modal shift

Wat de modal shift betreft, wil minister Peeters ook een versnelling hoger schakelen, de zogenaamde Versnelling Modal Shift (VMS). Intussen werkte intendant Alexander D’Hooghe een methodiek uit om de modal shiftprojecten op een objectieve manier te prioriteren. Begin volgend jaar wordt de oefening afgewerkt en zou er duidelijkheid moeten komen over welke projecten prioritair uitgevoerd kunnen worden.

Vlaams minister Lydia Peeters: “De uitdagingen inzake de modal shift zijn groot. We willen dat maximaal 50% van alle verplaatsingen inzake personenvervoer met de auto gebeurt en dat men massaal kiest voor duurzame alternatieven en collectief vervoer. Ook inzake logistiek willen we volop een omslag naar spoor en water.”

Intendant Alexander D'Hooghe: “Indrukwekkend dat vandaag werd besloten om alle reserveleefbaarheidsprojecten mee op te nemen en zo een maximale overkapping van de Oosterweelverbinding te realiseren. Gezien de voortgang van de werken, kon deze beslissing niet langer uitgesteld worden. De ring wordt definitief een helende, groene ader door de stad in deze zone.”