Op Linkeroever vernieuwden we snelwegen en leggen we knooppunten opnieuw aan zodat het er veiliger rijden is. Naast de snelwegen voorzien we geluidsbermen en -schermen en leggen we 16 km extra fietswegen en fietsbruggen aan. Via een Park & Ride wissel je vlot de auto wisselt voor de fiets of tram. De huidige versnipperde groengebieden verbinden we er tot één groot natuurgebied: Ringpark West.

Wat zijn de voordelen voor de omgeving?

  • Verminderen van het sluipverkeer in de woonbuurten van Linkeroever, Zwijndrecht en Burcht. 
  • Verhogen van de verkeersveiligheid door gevaarlijke aansluitingen van de E34 en de oprit Linkeroever op de R1 aan te pakken. 
  • Geluidshinder voor de omwonenden verminderen door het plaatsen van geluidsschermen - en bermen, geluidsarm asfalt en begrenzen van de maximum snelheid op de snelwegen. 
  • Verbeterde fietsverbindingen en aansluitingen met openbaar vervoer vanaf de nieuwe Park and Ride Linkeroever.
  • Verbinden van natuurgebieden voor recreatie 

E34 | op/afrit Waaslandhaven-Oost

De op- en afrit 8 Waaslandhaven-Oost aan de Canadastraat en de Keetberglaan zijn opnieuw aangelegd. Voortaan kan je de snelweg in alle richtingen op- en afrijden. Zo krijgt het verkeer van en naar de Waaslandhaven een betere aansluiting op de E34 en de Liefkenshoektunnel. Voor fietsers is er naast de Keetberglaan een nieuw fietspad met een fietstunnel onder de Canadastraat aangelegd. Via een fietsbrug over de E34 sluit het fietspad aan op een nieuwe fietssnelweg (F41) aan de zuidkant van autosnelweg. Zo maken we een nieuwe, veilige fietsverbinding tussen Zwijndrecht, Linkeroever en de Waaslandhaven. De fietssnelweg F41 wordt in het projectgebied ook doorgetrokken tot aan het Ringfietspad en verbreed tot 6 meter.
 

Dronebeeld E34 - Flywel 22-11-2023 (9)
Dronebeeld E34 - Flywel 22-11-2023 (9)
Dronebeeld P+R Blancefloerlaan-Flywel 20-11-2023 (10)
Dronebeeld P+R Blancefloerlaan-Flywel 20-11-2023 (10)

P+R Linkeroever

Langs de R1, aan de kant van Zwijndrecht, ter hoogte van de Blancefloerlaan sluit de verbindingsweg aan op de nieuwe Park and Ride Linkeroever. Het parkeergebouw telt 6 niveaus, biedt plaats aan 1500 wagens en 150 fietsen. Het vormt een comfortabel overstappunt voor pendelaars. Zij zetten van hieruit hun tocht verder met de tram of met de fiets, 
 

E17 | op/afrit Zwijndrecht

De E17 tussen op- en afrittencomplex 16 Kruibeke en knooppunt Antwerpen-West is volledig vernieuwd. Het op- en afrittencomplex 17 van Zwijndrecht onderging een grondige transformatie. Via dit complex kan je enkel nog van en naar Gent de snelweg op- of afrijden. Verkeer van en naar de Kennedytunnel wordt via de nieuwe verbindingsweg naar de nieuwe op- en afrit 6 Linkeroever ter hoogte van Antwerpen-West geleid. Van en naar de E34/Charles de Costerlaan/toekomstige Scheldetunnel zal het verkeer via de verbindingsweg naar het complex Waaslandhaven-Oost geleid worden.
 

Dronebeeld E17-Flywel-20-11-2023 (7)
Dronebeeld E17-Flywel-20-11-2023 (7)
Dronebeeld Sint-Anna Flywel 22-11-2023 (44)
Dronebeeld Sint-Anna Flywel 22-11-2023 (44)

Knoop R1-E34 | op/afrit Sint-Anna

Het knooppunt wordt volledig vernieuwd. De snelweg wordt er verdiept aangelegd en omgeven door groene bermen. Hierdoor wordt het verkeer aan het zicht onttrokken en vermindert de impact op de omliggende natuurgebieden. Het nieuwe knooppunt wordt ook veiliger. Gevaarlijke linkse in- en uitvoegstroken worden weggewerkt en vervangen door veilige rechtse in- en uitvoegers. We knippen de Charles de Costerlaan en vormen die om tot fiets- en wandelboulevard. Ten zuiden van het knooppunt Sint-Anna komt een nieuwe fietsbrug over de R1. De fietsbrug zorgt voor een bijkomende, snelle en veilige fietsverbinding tussen Zwijndrecht en Linkeroever, tussen fietssnelweg F41 en het Ringfietspad (FR10) en naar de Waaslandhaven. Tussen de nieuwe fietsbrug en de Blancefloerlaan/N70 wordt een bermbrug over de R1 aangelegd. Deze 100% ecobrug verbindt de natuurgebieden Het Rot en Het Vlietbos, gaat versnippering van de groengebieden tegen en zorgt voor een grotere leefomgeving voor landdieren.

Verbindingsweg

Naast de E17, R1 en de E34, aan de kant van Zwijndrecht, werd een nieuwe verbindings- of parallelweg aangelegd tussen de op- en afritten 17 Zwijndrecht en 8 Waaslandhaven-Oost. De weg heeft één rijstrook in elke richting. Tussen de op- en afritten 6 Linkeroever en de Blancefloerlaan worden dat twee rijstroken in elke rijrichting. Ook langs de verbindingsweg zijn - daar waar de verbindingsweg niet achter een geluidsberm ligt - geluidsschermen voorzien. De verbindingsweg zorgt voor een betere spreiding van bestemmingsverkeer van en naar de snelwegen in alle richtingen en haalt sluipverkeer uit de woonkernen van Linkeroever, Zwijndrecht en Burcht.

Knoop R1-E17 op/afrit Linkeroever

Het knooppunt van de E17 met de R1 (Antwerpen-West) werd compacter aangelegd. De verloren ruimte tussen de rijbanen komt vrij voor 18 ha extra groen tussen het knooppunt en Linkeroever. Door de gevaarlijke linkse in- en uitvoegstroken aan de rechter kant te leggen, vermindert het aantal weefbeweging en wordt het knooppunt – vlak voor de Kennedytunnel – ook een stuk veiliger. Op- en afrit 6 Linkeroever ter hoogte van Gazet Van Antwerpen verhuist naar de overzijde van de snelweg, met aansluiting op de nieuwe verbindingsweg. Daar waar de oude op- en afrit Linkeroever zich bevond leggen we een groene zone aan met een extra fietsverbinding richting Ringfietspad. We trekken de fietssnelweg F4 - van en naar Gent - onder het knooppunt door tot aan het Ringfietspad/fietssnelweg FR10. Het Ringfietspad loopt parallel met de R1 van de Scheldebrug tot aan de fietskoker aan de Scheldetunnel. Om het Ringfietspad rond te maken leggen we over de R1 een nieuwe fietsverbinding aan tussen Linkeroever en het Burchtse Weel. Het knooppunt wordt omgeven door geluidsbermen en -schermen van 8 meter hoog.
 

Meer weten over de Oosterweelverbinding?

Lees ons online magazine dat het verhaal brengt van de Oosterweelverbinding. Of beter: de vele verhalen van Oosterweel.