Nieuw knooppunt opent deels vanaf mei

In het weekend van 12 mei namen we de eerste delen van het nieuwe Antwerpen-West in gebruik. Het gaat om de verbindingen van:

  1. De E17 naar de Kennedytunnel;
  2. De E17 naar de E34;
  3. De E34 naar de Kennedytunnel.

De eerste week werkten we de aansluitingen van de nieuwe wegen op de oude wegen verder af. Hierdoor waren er in de eerste week nog twee rijstroken beschikbaar van de E17 naar de Kennedytunnel. Sinds het weekend van 21 mei zijn er opnieuw drie rijstroken beschikbaar.

Lees hier meer over de ingebruikname zelf.

Begin juni volgde ook de nieuwe verbinding van de Kennedytunnel naar de E17/Gent (4).

Hierdoor verhoogt de capaciteit en verkeersveiligheid vlak voor de Kennedytunnel. Zo verbeteren we de doorstroming en zorgen we voor minder risico's op ongevallen en de bijhorende files.

Dit najaar en begin 2024 nemen we de laatste delen van het nieuwe knooppunt in gebruik. Dan zijn onze werken aan de snelwegen op Linkeroever klaar en werken we de omgeving verder af.

Kaart Antwerpen-West vanaf juni 2023
Kaart Antwerpen-West vanaf juni 2023

Bereikbaarheid Linkeroever wijzigt

Oprit Linkeroever afgesloten

Voordien reed je via oprit Linkeroever aan de Blancefloerlaan naar de Kennedytunnel. Midden mei sloten we deze oprit definitief af op de huidige locatie. Dit najaar opent een nieuwe oprit Linkeroever die zal aansluiten op de Parallelweg* aan de andere kant van het knooppunt Antwerpen-West. In tussentijd rijd je om via de Parallelweg ter hoogte van de nieuwe P+R en de keerbrug aan het complex Kruibeke. Afrit 6 Linkeroever blijft beschikbaar tot voorjaar 2024, wanneer we de nieuwe afrit Linkeroever in gebruik nemen.

Het kruispunt van de Blancefloerlaan en op- en afrit 6 Linkeroever pasten we aan en de Katwilgweg blijft gewoon bereikbaar zoals voordien.

Omleiding afgesloten oprit Linkeroever - mei 2023
Omleiding afgesloten oprit Linkeroever - mei 2023

De oude locatie van de op- en afrit Linkeroever richten we nadien groen in. Het nieuwe knooppunt Antwerpen-West is compacter. Doordat de wegen dichter bij elkaar liggen komt er 18 hectare ruimte vrij voor extra groen: het Katwilgbos.

Ter hoogte van de Kennedytunnel bouwen we volop aan een brede parkbrug over de nieuwe snelweg. Die maakt deel uit van Ringpark West en zal in de toekomst een ecologische verbinding maken tussen het Burchtse Weel en het nieuwe Katwilgbos. Het Ringfietspad zal via de brug veilig de snelweg kruisen en we trekken deze fietsverbinding door tot aan het knooppunt Sint-Anna en later tot aan de fietskoker van de nieuwe Scheldetunnel. 

We vergroten hierdoor ook de afstand tussen Linkeroever en het snelwegverkeer. Samen met de groene bermen en hoge geluidsschermen zorgen we ervoor dat de geluidsoverlast van de snelweg vermindert.

Dronebeeld-Recreaduct-Flywel-07-08-23 (15)
Dronebeeld-Recreaduct-Flywel-07-08-23 (15)

Tijdelijke omleidingsweg E34 en Charles de Costerlaan definitief afgesloten

De tijdelijke omleidingsweg ten noorden van de E34 (tussen Canadastraat en Charles de Costerlaan) werd in mei definitief afgesloten. Dit betekende dat naast de omleidingsweg ook de Charles de Costerlaan tot aan het kruispunt met de Halewijnlaan sloot. Sinds dan rijd je van en naar de E34/Waaslandhaven via de Parallelweg* en Blancefloerlaan(N70).

De sportterreinen van City Pirates aan de Charles de Costerlaan blijven bereikbaar via de August Vermeylenlaan. Ook fietsers en voetgangers zullen steeds kunnen passeren.

Omleiding afgesloten Charles de Costerlaan - mei 2023
Omleiding afgesloten Charles de Costerlaan - mei 2023

Het afsluiten van de Charles de Costerlaan maakt het mogelijk om deze sneller te ontharden en terug te geven aan de natuur. Zo verbinden we het Sint-Annabos en Middenvijver/Het Rot met elkaar. Een nieuw fiets- en wandelpad maken van de Charles de Costerlaan een echte, groene fiets- en wandelboulevard.

Het kruispunt van de Halewijnlaan en de Waaslandtunnel wordt hierdoor ook een stuk eenvoudiger. In het weekend van 12 mei werd dit al tijdelijk anders ingericht, in afwachting van een definitieve heraanleg binnen enkele jaren.

Door het verkeer van de Charles de Costerlaan weg te halen, zal ook de geluidsoverlast voor de buurtbewoners dalen.

Samen met het afsluiten van de Charles de Costerlaan pasten we ook enkele kruispunten op Linkeroever aan.

Lees hier welke kruispunten we precies aanpasten.

Charles de Costerlaan en tijdelijke omleidingsweg langs E34
Charles de Costerlaan en tijdelijke omleidingsweg langs E34

Meer leefbaarheid, minder sluipverkeer

Door het afsluiten van de Charles de Costerlaan en de verhuis van oprit Linkeroever halen we sluipverkeer uit de woonkern van Linkeroever. Met nieuwe, comfortabele fietsverbindingen en een P+R met vlotte aansluiting op het openbaar vervoer, halen we autoverkeer van de weg. Linkeroever wordt zo rustiger en veiliger, met meer ruimte voor de buurtbewoners.

Door het verkeer verder van Linkeroever weg te duwen en groene bermen en hoge geluidsschermen te bouwen, zorgen we voor minder geluidsoverlast van de snelweg. Nieuw en ecologisch waardevol groen maakt de stillere omgeving heel wat aangenamer voor mens en dier.

Ingebruikname Antwerpen West - algemene video met VO