Het knooppunt Antwerpen-West (E17 x R1) krijgt een volledige make-over. Het wordt niet alleen een stuk compacter waardoor er ruimte vrijkomt voor 18ha extra bos. We maken het ook veel veiliger door de gevaarlijke linkse in- en uitvoegstroken te verleggen naar rechts. Doorgaand verkeer wisselt hierdoor minder van rijstrook en het verkeer stroomt beter door, met minder ongevallen als gevolg. 

Verder verplaatsen we de op- en afrit 6 Linkeroever naar de andere kant van het knooppunt waar deze zal aansluiten op een nieuwe verbindingsweg tussen de E17 en de E34. Zo houden we in de toekomst verkeer uit het centrum van Zwijndrecht.

Fases van de werken

Februari 2020

Start bouw tijdelijk en nieuw knooppunt Antwerpen-West

Augustus 2020

Tijdelijk knooppunt in gebruik, afbraak oude bruggen

Mei 2023

Start gefaseerde ingebruikname van het nieuwe knooppunt. De nieuwe rijbanen en fly-overs van E17 naar Kennedytunnel, E17 naar E34 en E34 naar Kennedytunnel gaan open. Lees hier meer

Juni 2023

De nieuwe rijbaan van de Kennedytunnel naar de E17 gaat open.

November 2023

De nieuwe oprit Linkeroever en verbinding van de E34 naar de E17 gaan open.

Mei 2024

Nieuw knooppunt volledig gebruiksklaar

Hoe vorderen de werken?

Begin 2020 zijn we gestart met de aanleg van zowel het tijdelijke als het nieuwe knooppunt Antwerpen-West. Deze voorlopige wegen en bruggen maken dat we de hinder voor het verkeer beperkt houden terwijl we het oude knooppunt afbreken en het nieuwe bouwen.

Voor het nieuwe knooppunt schoten we uit de startblokken met de bouw van de pijlers van de eerste twee fly-overs. Deze impressionante viaducten die over de snelweg heen lopen, zorgen dat het verkeer makkelijk kan kruisen.

Nadat het tijdelijk knooppunt klaar was, volgde in de zomer van 2020 de afbraak van de twee grote bruggen van het oude knooppunt.  In een recordtijd van amper 48 uur gingen deze bruggen tegen de vlakte. Best spectaculair! De oude rijbaan van de E17 naar de Kennedytunnel werd verkeersvrij en er werd voldoende ruimte vrijgemaakt om het nieuwe knooppunt verder vorm te geven. Boven de snelweg legden we overkluizingen of stalen harnassen die het mogelijk maken om de nieuwe fly-overs te bouwen terwijl het verkeer er veilig onderdoor kan blijven rijden.

Tussen mei 2023 en de zomer van 2024 nemen we het nieuwe knooppunt gefaseerd in gebruik. Vanaf dan is de werfhinder op dit stuk snelweg voorbij.

Maatregelen voor minder hinder

Tijdens de werken blijft het mogelijk om je tussen de E34, E17 en Kennedytunnel te verplaatsen. Met een tijdelijk knooppunt naast het oude knooppunt houden we het verkeer vlot en voorzien we voldoende ruimte om in tussentijd het nieuwe knooppunt Antwerpen-West te bouwen. Op dit tijdelijk knooppunt voeg je al langs rechts in op de snelweg, wat zorgt voor een veiligere verkeerssituatie. De oude afrit Linkeroever blijft bruikbaar tot de nieuwe afrit in het voorjaar van 2024 opent. Oprit Linkeroever sluit tussen mei en november 2023.