Op de linkeroever gaat onze levenskwaliteit er flink op vooruit. De snelwegen verdwijnen er achter groene geluidsbermen en hoge geluidsschermen waardoor je er rustiger woont, werkt, wandelt of fietst. De nu nog versnipperde natuurgebieden worden er met elkaar verbonden via ecoducten, beekjes en fiets- en wandelpaden waardoor mensen en dieren zich vrijer kunnen verplaatsen in de natuur. En door het vervolledigen van het fietsnetwerk met 16,5 kilometer aan nieuwe fietssnelwegen, -paden en -bruggen komt er eindelijk een vlotte verbinding met de haven, de rechteroever en het Waasland. Ontdek hier wat Ringpark West jou brengt.

Een royaal fietsnetwerk voor koning fiets

Ook voor fietsers maken we de Antwerpse Ring rond met het doortrekken van het Ringfietspad tussen de toekomstige fietskoker van de Scheldebrug en Scheldetunnel. 
Daarbij bouwen we drie nieuwe, extra fietsbruggen over de snelweg:

  • Een vrijliggende fietsbrug tussen Linkeroever en Zwijndrecht ter hoogte van knooppunt Sint-Anna.
  • Een parkbrug met het nodige groen tussen Linkeroever en Zwijndrecht vlakbij de Kennedytunnel. Zo verbinden we het Galgenweel en de Burchtse Weel met elkaar voor fietsers, voetgangers en dieren.
  • Een fietsbrug over de E17 tussen Zwijndrecht en Burcht.

Bovendien wordt het ook aangenamer fietsen: alle fietssnelwegen krijgen hier een breedte van 6 meter. 

Lees hier meer over het fietsnetwerk op Linkeroever en in Zwijndrecht.

Natuurgebieden om van te genieten

Met verschillende ingrepen zorgen we ervoor dat het aangenaam wandelen en fietsen is door de natuurgebieden op de linkeroever.

  • We verbinden de verschillende natuurgebieden Het Rot,, Blokkersdijk, het Sint-Annabos, het Vlietbos en de Middenvijver tot één divers groengebied van maar liefst 500 hectare. We bouwen een ecoduct en vrije fiets- en wandelbrug over de R1 ter hoogte van het Sint-Anna knooppunt die maken dat zowel dieren als mensen makkelijk en veilig kunnen oversteken tijdens hun tocht in het groen.
  • Met een vernieuwd en vooral compacter knooppunt Antwerpen-West in de buurt van de Kennedytunnel, komt er 18 ha ruimte vrij voor extra groen: het Katwilgbos. In die groene oase komen uitkijkposten voor natuurliefhebbers. Geluidsbermen zorgen ervoor dat het er rustig vertoeven of sporten is op de groene vlaktes. 
  • De Parkbrug ter hoogte van de Kennedytunnel verbindt het Burchtse Weel met het Katwilgbos.
  • In het mooie Middenvijver zijn er twee hondenzwemvijvers en een losloopzone voor je trouwe viervoeter aangelegd. Hiermee vermindert de overlast op de natuurvijvers van Het Rot en kunnen broedvogels ongestoord hun ding doen. 

Stille snelwegen voor een rustige omgeving

Ook groene geluidsbermen en hoge geluidsschermen rond de snelwegen maken een belangrijk onderdeel uit van het nieuwe Ringpark West. Er komen schermen en bermen van liefst 8,5 meter hoog, gemeten vanaf de rijbaan. Deze krijgen een plaats lang de snelweg van Waaslandhaven-Oost, tot aan de Kennedytunnel en het complex Kruibeke op de E17. Aan de kant van de snelweg krijgt de berm een steile wand. Aan de andere kant komt een zachtere helling met beplanting. Op plaatsen waar te weinig ruimte is voor een berm, komen geluidsschermen. Zo wordt het rustiger wonen, wandelen en fietsen in de omgeving.

Voor nog stillere wegen leggen we ook een geluidsarm wegdek aan.

Tijdslijn

Voorjaar 2020 - midden 2024

Fiets-, wandel- en ecobrug over de R1 ter hoogte van Sint-Anna Knooppunt.

Augustus 2021 - zomer 2022

Geluidsbermen, -schermen en fietssnelweg langs de E34

Januari 2022 - Maart 2023

Houten geluidsscherm langs de E17 kant Burcht. 

Voorjaar 2022 - zomer 2023

Parkbrug over de R1 tussen de Kennedytunnel en Antwerpen-West. (nog zonder eco- en fietsverbinding)

Najaar 2022 - voorjaar 2023

Hondenzwemvijvers op Middenvijver (aanleg door Stad Antwerpen)

Najaar 2022 - mei 2023

Bouw houten geluidsscherm kant Linkeroever, tussen R1 en Het Rot

Voorjaar 2024

Start voorbereidingen voor het bermenlandschap langs de E17 in Burcht. We voeren archeologisch onderzoek uit en bereiden de werfzone voor. Fluxys verlegd tot de zomer een gasleiding.

Begin april 2024

Start aanleg bermenlandschap Burcht en fietsbrug E17. Hiervoor wordt de bocht van de Boomgaardstraat/Boskouter geknipt. We leiden tot de zomer van '25 lokaal om via de Kampstraat en Heirbaan. 

Eind april 2024

In de middenberm van de E17 bouwen we de pijler voor de fietsbrug. Om deze pijler veilig te bouwen nemen we tot juni plaatselijk de linker- en midden rijstrook richting Antwerpen in. De drie rijstroken van de E17 richting Antwerpen buigen af naar de pechstrook. Vanaf oprit Kruibeke voeg je in op de rechterrijstrook. De vrije rijbaan richting E34 start pas voorbij de werfzone.

Mei 2024

De Lindenstraat sluit ter hoogte van de werfzone tot in juli. Fietsers leiden we om via de fietssnelweg F4. Gemotoriseerd verkeer rijdt om via de N70.

Najaar 2025

Ringpark West is klaar.

Hoe vorderen de werken?

Langs de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West aan de kant van Zwijndrecht zorgen de glazen geluidsschermen reeds voor een stillere omgeving.

Sinds maart 2023 schermt een houten geluidsscherm aan de overzijde van de E17 ook Burcht al deels af van de snelweg. Dat scherm start ter hoogte de Pastoor Coplaan in Burcht en eindigt aan Antwerpen-West. Vanaf daar gaat het geluidsscherm over in een groene berm die doorloopt tot aan de Kennedytunnel. 

De werken aan de geluidsberm naast de E34 van Waaslandhaven-Oost tot knooppunt Sint-Anna rondden we in de zomer van 2022 af. Ter hoogte van de kruising Neerstraat/Polderstraat gaat deze groene berm deels over in een glazen geluidsscherm, omdat er niet voldoende ruimte is om er een berm aan te leggen.

Tussen de grote knooppunten Antwerpen-West en Sint-Anna Linkeroever plaatsten we al glazen schermen aan de kant van Zwijndrecht. Ook aan de kant van Linkeroever zijn we gestart met de bouw van een houten geluidswand. Die zal voor de zomer klaar zijn. 

Aan de zijde van Burcht bouwen we een groene geluidsberm tussen het complex Kruibeke en de Pastoor Coplaan. Zo wordt heel Burcht afgeschermd van de E17. Momenteel loopt hier de procedure voor het verkrijgen van de vergunning. Als alles goed loopt starten we dit najaar met de werken.

Wanneer de grote knooppunten Antwerpen-West en Sint-Anna klaar zijn, kunnen we ook daar de geluidsschermen en -bermen verder afwerken.

Zodra we meer informatie hebben over de rest van de bouwplanning van de geluidsschermen en -bermen, vullen we deze pagina verder aan. 

 

Hinder voor de omgeving

We doen er alles aan om tijdens de werken de hinder voor omwonenden, weggebruikers en bedrijven tot een minimum te beperken. Zo integreren we de bouw van de parkbrug over de R1 in de buurt van het verkeersknooppunt Antwerpen-West en de fiets-, wandel- en ecobrug aan het Sint-Annaknooppunt mee in de werken aan deze knooppunten. Hetzelfde doen we bij de aanleg van bermen en schermen langs de E34 en E17. 

Gerelateerd nieuws

Blijf op de hoogte!