Render oosterweel

Lindenstraat in Zwijndrecht ter hoogte van E17 afgesloten vanaf 24 mei

Op 24 mei starten we langs de E17 in Zwijndrecht met de bouw van de aanrijhelling naar een nieuwe fietsbrug over de snelweg. Deze helling sluiten we aan op het fietspad langs de bedrijvenzone Westpoort, parallel met de E17. Om deze werken veilig uit te kunnen voeren sluiten we de Lindenstraat tot midden juli* plaatselijk af, tussen de nummers 301 en 240. 

Tussen de Lindenstraat en Boskouter/Boomgaarstraat bouwen we een nieuwe fietsbrug over de E17.
Tussen de Lindenstraat en Boskouter/Boomgaarstraat bouwen we een nieuwe fietsbrug over de E17.

Aan de zijde van Burcht en op de middenberm van de E17 zijn de werken aan de fietsbrug over de snelweg al eerder gestart. Op 24 mei starten we ook aan de kant van Zwijndrecht met de bouw van de aanrijhelling naar de fietsbrug. 

Omleiding voor gemotoriseerd verkeer en fietsers

Om deze helling veilig aan te leggen sluiten we de Lindenstraat hier tot midden juli af voor alle verkeer. 

  • De huisnummers tot en met 240 zijn bereikbaar via de Statiestraat of Heidestraat.
  • De huisnummers 301 - 310 bereik je via de Krijgsbaan.

Het bestemmingsverkeer van en naar Zwijndrecht leiden we lokaal om via de Krijgsbaan, N70 en Statiestraat.

Ook fietsers kunnen de werken hier niet veilig passeren. Daarnaast loopt het fietspad langs de bedrijvenzone Westpoort dood in de werfzone. Daarom leiden we fietsers om via de fietssnelweg Antwerpen - Gent (F4) langs het spoor en de Heidestraat.

Lindenstraat afgesloten vanaf 24 mei voor bouw aanrijhelling fietsbrug
Lindenstraat afgesloten vanaf 24 mei voor bouw aanrijhelling fietsbrug

Dit najaar voeren we hier ook nog rioleringswerken uit. Hierover later meer.

Bermenlandschap in Burcht

Met de Oosterweelwerken vernieuwen we niet alleen de snelwegen en knooppunten op Linkeroever en in Zwijndrecht. We geven ook een flinke boost aan de leefbaarheid van de hele omgeving. De snelwegen verdwijnen er achter groene geluidsbermen en hoge geluidsschermen, waardoor je er rustiger woont, werkt, wandelt of fietst. De nu nog versnipperde natuurgebieden worden er met elkaar verbonden via ecoducten, beekjes en fiets- en wandelpaden waardoor mensen en dieren zich vrijer kunnen verplaatsen in de natuur. En door het vervolledigen van het fietsnetwerk met 16,5 kilometer aan nieuwe fietssnelwegen, -paden en -bruggen komt er eindelijk een vlotte verbinding met de haven, de rechteroever en het Waasland.

Zo ook langs de E17. Hier plaatsten we aan de kant van Zwijndrecht eerder al de 8,5 meter hoge geluidsschermen. Nu volgt aan de zijde van Burcht - tussen de Krijgsbaan en Pastoor Coplaan - een groene geluidsberm die de snelweg aan het oog én het oor zal onttrekken. We voorzien een extra fietsverbinding parallel met de snelweg én dus een nieuwe fietsbrug over de snelweg. Daarnaast komt er ook ruimte vrij voor nieuw, waardevol groen én blauw.
We verwachten hier in de tweede helft van 2025* helemaal klaar te zijn.

Meer informatie over het bermenlandschap in Burcht vind je hier. 

*Deze timing is onder voorbehoud van de weersomstandigheden en de voortgang van de werken.

De fietsbrug maakt deel uit van Ringpark West, een geheel van maatregelen voor minder geluidsoverlast, meer groen, kilometers nieuwe fietspaden en een meer leefbare omgeving. Een groen bermenlandschap in Burcht onttrekt de snelweg aan het oog en oor.
De fietsbrug maakt deel uit van Ringpark West, een geheel van maatregelen voor minder geluidsoverlast, meer groen, kilometers nieuwe fietspaden en een meer leefbare omgeving. Een groen bermenlandschap in Burcht onttrekt de snelweg aan het oog en oor.

Gerelateerd nieuws