Render oosterweel

Bouw pijler nieuwe fietsbrug over E17 start 26 april

  • Nieuwe fietsbrug verbindt Zwijndrecht en Burcht
  • Werken veroorzaken extra hinder op E17 richting Antwerpen

Op vrijdag 26 april starten we om 20 uur op de E17 ter hoogte van Zwijndrecht met de bouw van een nieuwe fietsbrug over de snelweg. Om deze fietsbrug te ondersteunen bouwen we tot begin juni een pijler in de middenberm. Deze werken zullen vooral een impact hebben op het verkeer richting Antwerpen.

De fietsbrug maakt vanaf medio 2025 de verbinding tussen Zwijndrecht en Burcht en biedt fietsers dan een comfortabele en veilige kruising van de snelweg. Aan de zijde van Zwijndrecht sluit de fietsbrug aan op het fietspad langs het bedrijventerrein Westpoort. In Burcht takt de brug aan op een nieuwe fietsverbinding tussen de Krijgsbaan en de Pastoor Coplaan, die deel uitmaakt van het bermenlandschap langs de E17.

De nieuwe fietsbrug wordt tussen de complexen Kruibeke en Zwijndrecht over de E17 gebouwd.
De nieuwe fietsbrug wordt tussen de complexen Kruibeke en Zwijndrecht over de E17 gebouwd.

In Zwijndrecht bouwen we van 26 april tot begin juni een pijler in de middenberm. Deze pijler zal in de toekomst een nieuwe fietsbrug over de E17 ondersteunen.

Om deze pijler veilig te kunnen bouwen, passen we de rijstroken op de E17 richting Antwerpen aan. Tot begin juni nemen we de linkse rijstrook van de snelweg in. Door het verkeer opzij te duwen richting de pechstrook, kunnen we drie rijstroken richting Antwerpen behouden. Richting Gent nemen we ook de linkse rijstrook in, maar hier blijft de impact van deze werken beperkt.

Door het verschuiven van de drie rijstroken richting Kennedytunnel, zal de vrije afslagstrook naar de E34 tijdens deze werken pas voorbij de werfzone starten. Ook oprit Kruibeke zal tijdelijk moeten invoegen op de verschoven rijstroken. Wanneer er file staat op de snelweg, zal de reistijd voor het verkeer op de oprit ook toenemen.

De fietsbrug zelf leggen we dit najaar over de snelweg. Nadien werken we de aansluitingen aan beide zijden verder af. We mikken erop om de fietsbrug medio 2025 in gebruik te nemen.

Fietsbrug maakt deel uit van Ringpark West

Ringpark West is één van de Ringparken die – in het kader van De Grote Verbinding - de komende jaren over en langs de Antwerpse Ring worden ingericht. Het gaat om een geheel van geluidsbermen en -schermen, nieuw en waardevol groen en kilometers nieuwe fietsverbindingen op Linkeroever en in Zwijndrecht.

“Deze nieuwe fietsbrug zal het voor fietsers en voetgangers veiliger en comfortabeler maken om de E17 te kruisen. De brug past in het netwerk van fietspaden die de verbinding tussen het Waasland, Stad Antwerpen en de havens zal versterken. Met deze fietsbrug illustreren we opnieuw dat de Grote Verbinding meer is dan alleen de grote werken aan de Scheldekruising. We verbinden ook leefgemeenschappen die historisch door de snelwegen van elkaar werden afgesneden. De afgelopen legislatuur heb ik samen met lokale besturen en provincies de turbo kunnen zetten onder fietsinvesteringen als deze en zien we in de cijfers van het aantal fietsverplaatsingen ook dat we daar zeer snel de vruchten van plukken”, aldus de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Aan de zijde van Burcht werd eerder in april gestart met de aanleg van het bermenlandschap langs de E17. 

De fietsbrug maakt deel uit van Ringpark West, een geheel van maatregelen voor minder geluidsoverlast, meer groen, kilometers nieuwe fietspaden en een meer leefbare omgeving. Een groen bermenlandschap in Burcht onttrekt de snelweg aan het oog en oor.
De fietsbrug maakt deel uit van Ringpark West, een geheel van maatregelen voor minder geluidsoverlast, meer groen, kilometers nieuwe fietspaden en een meer leefbare omgeving. Een groen bermenlandschap in Burcht onttrekt de snelweg aan het oog en oor.

Gerelateerd nieuws