Render oosterweel

De bouw van de Bypass, de tijdelijke snelweg langs de R1, gaat flink vooruit. Tussen het Sportpaleis en de Groenendaallaan in Merksem zit een groot deel van de funderingen in de grond en worden de eerste pijlers zichtbaar. Her en der langs de werf verschijnen er bovendien tijdelijke (werf)bruggen.

De Bypass maakt samen met enkele andere tijdelijke werf- en andere bruggen deel uit van een doordachte minder hinder-aanpak. Daarbij zorgen we voor een eigen wegennet voor het werfverkeer, zodat dat verkeer het bestaande wegennet niet extra belast. Maar we zorgen er ook voor dat het snelwegverkeer met de Bypass een robuust alternatief heeft wanneer het Viaduct van Merksem straks afgebroken wordt. Op die manier weren we zoveel als mogelijk verkeer uit de woonkernen wat de lokale verkeersveiligheid ten goede komt.

De jongste weken werden een aantal van deze tijdelijke bruggen op de werf geleverd. De boogbrug is er daar eentje van.

De Bypass krijgt alsmaar meer vorm.

Boogbrug leidt verkeer over Albertkanaal

De boogbrug zal een onderdeel vormen van de Bypass. Want net zoals het viaduct vandaag, zal ook de Bypass over het Albertkanaal gaan. Het verkeer richting Nederland zal in de toekomst over deze tijdelijke brug het Albertkanaal kruisen. Op zondag 30 juni kwam ter hoogte van de IJzerlaanfietsbrug het eerste van twee delen van deze kleurrijke boogbrug aan wal. Op zondag 7 juli verwachten we deel twee van deze brug. De komende maanden maken we van deze twee brugdelen één grote brug, die we in 2025 over het kanaal leggen. Om dit werk mogelijk te maken, legden we ter hoogte van de IJzerlaanfietsbrug een groot montageterrein aan.

Het eerste deel van een tijdelijke brug kwam op 30 juni aan wal ter hoogte van de IJzerlaanfietsbrug. Via deze brug zal het verkeer richting Nederland in de toekomst het Albertkanaal kruisen.
Het eerste deel van een tijdelijke brug kwam op 30 juni aan wal ter hoogte van de IJzerlaanfietsbrug. Via deze brug zal het verkeer richting Nederland in de toekomst het Albertkanaal kruisen.

Werfbruggen werken hindernissen voor werfverkeer weg

De boogbrug is niet de enige brug die recent verscheen in Antwerpen. In juni ontvingen we de twee delen van een werfbrug die we volgend jaar over de Groenendaallaan zullen leggen. Neem je vandaag afrit Merksem, dan zie je deze brug al klaarliggen. Waarom nu al? Omdat we door de bouw van de Bypass en het samenstellen van de boogbrug binnenkort te weinig ruimte hebben om deze enorme werfbrug naar zijn locatie te brengen.

Ook de dokken zorgen voor hindernissen voor het werfverkeer. Daarom legden we over de verbinding tussen het Asiadok en Albertkanaal een beweegbare brug: de Luikbrug, dezelfde naam als de brug die hier vroeger lag.

Een grote werfbrug ligt al klaar langs afrit Merksem. Deze leggen we in 2025 over de Groenendaallaan om ons werfverkeer en het gewone verkeer te scheiden.
Een grote werfbrug ligt al klaar langs afrit Merksem. Deze leggen we in 2025 over de Groenendaallaan om ons werfverkeer en het gewone verkeer te scheiden.

Pijlers Bypass een voor een zichtbaar

Ondertussen schieten ook de werken aan de Bypass goed op. Midden maart staken we de eerste van bijna 700 CSM-baretten in de grond. Deze vormen samen een stevige fundering voor de Bypass. Een groot deel van die fundering zit intussen in de grond. Vandaag schieten de eerste van zo’n 100 pijlers voor de Bypass omhoog.  

Boven op deze pijlers leggen we grote betonnen balken, die samen het brugdek van de tijdelijke snelweg vormen. Hier starten we later deze zomer mee. In totaal zullen we ruim 900 balken van gemiddeld 50 ton zwaar en 30 meter lang nodig hebben. Er zitten ook uitschieters bij van 45 meter lang en 60 ton zwaar. 

Vanaf het Sportpaleis nemen we de Bypass richting Nederland eind 2025 in gebruik. 

Ter hoogte van het Sportpaleis staan de eerste pijlers voor de Bypass recht.
Ter hoogte van het Sportpaleis staan de eerste pijlers voor de Bypass recht.

Gerelateerd nieuws