Render oosterweel

Knooppunt Antwerpen-Noord ideale locatie voor tijdelijke opslag bouwmateriaal Oosterweel

Meer over

Automobilisten die de afgelopen maanden het knooppunt Antwerpen-Noord (A12 x E19) passeerden, zullen het wellicht al hebben opgemerkt. In het knooppunt legden we een tijdelijke opslagplaats (TOP) voor de Oosterweelwerken aan. In deze TOP zullen we gronden, materiaal en uitgebroken puin stockeren. We voorzien er ook een breekinstallatie om het puin te recycleren tot het herbruikt kan worden als bouwstof. De ligging in het knooppunt is ideaal: vlot bereikbaar via de snelwegen, rechtstreeks aangesloten op ons eigen netwerk van werfwegen én ver weg van buurtbewoners.

De Oosterweelwerken, waarbij we een nieuwe, verdiepte snelweg aanleggen, grotendeels in tunnels onder de grond, zijn een immense bouwopgave. De werken vragen heel wat materiaal en grondstoffen, maar tegelijk graven we ook enorme hoeveelheden grond op. We bouwen de Oosterweelverbinding in een stedelijke omgeving, waar we heel weinig ruimte beschikbaar hebben. Door het aanleggen van TOP’s kunnen we de gronden tijdelijk in de buurt van de werken stockeren. Zo verminderen we de hoeveelheid werftransport dat noodzakelijk is om de werken uit te voeren.

In het knooppunt Antwerpen-Noord leggen we een grote, tijdelijke opslagplaats aan voor de stockage van materiaal, puin en gronden.
In het knooppunt Antwerpen-Noord leggen we een grote, tijdelijke opslagplaats aan voor de stockage van materiaal, puin en gronden.

Knooppunt Antwerpen-Noord

In het knooppunt Antwerpen-Noord – waar de E19 en A12 samenkomen – vonden we de ideale locatie om een TOP aan te leggen. Hier zullen we de komende jaren materiaal, gronden (325.000m³) en puin (17.600m³) stockeren. Een breekinstallatie zal het puin van afgebroken infrastructuur – zoals oude rioleringen, het Viaduct van Merksem en later de Bypass zelf – recycleren tot het opnieuw een grondstof wordt.

De TOP is vlot bereikbaar via de omliggende snelwegen en we sluiten deze ook rechtstreeks aan op ons netwerk van werfwegen. Begin 2025 leggen we hiervoor nog een werfbrug over de A12. Zo blijven we met het werfverkeer maximaal van de openbare weg en vermijden we gevaarlijke kruisingen met andere weggebruikers.

Vlakbij - aan de oostzijde van de E19, net naast de uitvoeger van de R1 naar de A12 – plannen we nog een tijdelijke opslagplaats voor materiaal en grond. Hiervoor vragen we later dit jaar een omgevingsvergunning aan.

De TOP is vlot bereikbaar via de snelwegen en wordt aangesloten op ons eigen netwerk van werfwegen.
De TOP is vlot bereikbaar via de snelwegen en wordt aangesloten op ons eigen netwerk van werfwegen.

Gerelateerd nieuws