Render oosterweel

Kruispunten op Linkeroever aangepast na afsluiten Charles de Costerlaan en oprit 6

Meer over

In mei nemen we het nieuwe knooppunt Antwerpen-West (E17 x R1) deels in gebruik. De nieuwe wegen en bruggen zorgen voor meer capaciteit, meer verkeersveiligheid en een vlottere doorstroming vlak voor de Kennedytunnel. Samen met het in gebruik nemen van het nieuwe knooppunt wijzigt ook de bereikbaarheid van Linkeroever. De Charles de Costerlaan sluit definitief en oprit Linkeroever sluit op de huidige locatie. Dit najaar opent de nieuwe oprit Linkeroever aan de andere kant van Antwerpen-West. Om de doorstroming op Linkeroever te verbeteren en het effect van de nieuwe situatie op te vangen, passen we enkele kruispunten aan.

Het kruispunt Waaslandtunnel/Halewijnlaan/Charles de Costerlaan

Het definitief afsluiten van de Charles de Costerlaan is de voorbije maanden grondig voorbereid. Enerzijds met uitgebreid en diepgaand onderzoek (tellingen, verkeersmodellen, enz.) en anderzijds door veel en nauw overleg met onze partners. (O.a.: de wegbeheerders AWV* en Stad Antwerpen, de hulpdiensten, het Vlaams Verkeerscentrum, De Lijn,…). 
De hoeveelheid verkeer dat gebruik maakt van de Charles de Costerlaan is al jaren in dalende lijn. Waar er in 2014 in de spitsuren nog gemiddeld tot 1.400 wagens per uur en per rijrichting werden geteld, is dat in 2022 teruggelopen tot 500 gemiddeld in het drukste spitsuur. Een deel van dit verkeer maakt ook gebruik van de Charles de Costerlaan om te ‘sluipen’ richting oprit 6 Linkeroever of zelfs de opritten op Rechteroever (bijvoorbeeld Merksem en Deurne). Dit sluipverkeer duwen we zoveel mogelijk terug naar waar het thuishoort: de snelwegen.

* Het Agentschap Wegen en Verkeer

kruispuntwaaslandtunnel.jpg
Het kruispunt aan de Waaslandtunnel is ingewikkeld, groot en zorgt voor onveilige situaties.

Hoewel de verkeersstroom vanuit de Charles de Costerlaan de afgelopen jaren sterk is afgenomen, is het kruispunt aan de Waaslandtunnel hier niet op aangepast. Dit kruispunt is ingewikkeld, groot en zorgt voor onveilige situaties. We richten dit kruispunt in eerste instantie tijdelijk opnieuw in, in afwachting van een definitieve heraanleg binnen enkele jaren. Zo wordt het compacter én veiliger, ook voor voetgangers en fietsers.

kruispuntwaaslandtunnelvanafmei-web-01.jpg
De tijdelijke en compacte inrichting van het kruispunt aan de Waaslandtunnel maakt het er veiliger, duidelijker en zorgt voor een vlottere doorstroming. De cijfers op de kaart lichten we hieronder toe.

  1. De Charles de Costerlaan wordt ter hoogte van het kruispunt definitief afgesloten. We sluiten dit fysiek af en breken een deel meteen ook uit. Zo is het voor de weggebruiker heel duidelijk dat deze route niet meer beschikbaar is. Het kruispunt wordt zo ook heel wat compacter en duidelijker. Fietsers/voetgangers kunnen wel steeds door en ook verkeer van en naar City Pirates en de Oosterweelwerf blijft mogelijk.
  2. De rijrichtingen van de rijbanen parallel met de Waaslandtunnel keren we om. Zo vermijden we dat invoegend verkeer de doorstroming op het kruispunt moeilijker maakt. 
  3. De August Vermeylenlaan maken we deels dubbelrichting. Via de rijbaan het dichtste tegen de Waaslandtunnel rijd je van en naar de tunnel/Halewijnlaan. De rijbaan het dichtste tegen de Charles de Costerlaan dient dan enkel nog als route van en naar City Pirates of de Oosterweelwerf. 
  4. De rijstroken van de Halewijnlaan richting Waaslandtunnel passen we aan. Vandaag heb je één rijstrook richting tunnel, één rijstrook naar de Charles de Costerlaan en een gedeelde rijbaan richting Charles de Costerlaan en August Vermeylenlaan. Door het wegvallen van de Charles de Costerlaan passen we dit aan naar één rijstrook rechtdoor naar de August Vermeylenlaan en twee rijstroken rechtsaf naar de Waaslandtunnel. 
    Er worden hier regelmatig verkeersovertredingen begaan door verkeer dat voorsorteert op de rijbaan richting Charles de Costerlaan/August Vermeylenlaan en op het laatste moment toch rechts de tunnel inrijdt. Dat zorgt niet alleen voor frustratie bij de weggebruikers die zich wel aan de regels houden, maar belet ook een vlotte doorstroming en zorgt voor gevaarlijke situaties. In het tijdelijk kruispunt krijg je dus een extra rijstrook naar de Waaslandtunnel, maar we maken het ook fysiek onmogelijk om vanuit de rijstrook richting August Vermeylenlaan toch af te slaan naar de tunnel.

Kruispunt Blancefloerlaan/Op- en afrit Linkeroever

kruispuntvierkant.jpg
Het kruispunt aan Mediahuis. (Blancefloerlaan x op- en afrit 6 Linkeroever)

Ook het kruispunt van de Blancefloerlaan met op- en afrit Linkeroever - ter hoogte van Mediahuis - passen we aan. Hier gaat het voornamelijk om het aanpassen van wegmarkeringen. Oprit 6 Linkeroever sluit hier definitief en wordt fysiek afgesloten. De Katwilgweg blijft wel bereikbaar, maar trekt heel wat minder verkeer aan dan de oprit zelf. Daarom kunnen we ook hier de wegmarkeringen van verschillende rijstroken aanpassen. Zo krijg je vanuit Linkeroever twee rijstroken richting Zwijndrecht, wat de doorstroming richting Parallelweg verbetert.

kruispuntvierkantvanafmei-06042023-tekengebied1.jpg
De wegmarkeringen op het kruispunt van de Blancefloerlaan en op- en afrit Linkeroever passen we aan. Oprit 6 Linkeroever sluit op deze locatie definitief.

Kruispunt Blancefloerlaan/Halewijnlaan

Aan het kruispunt van de Blancefloerlaan en de Halewijnlaan passen we de regeling van de verkeerslichten aan, zodat ook hier de doorstroming verbetert. Doordat ook de doorstroming op de Halewijnlaan verbetert, kan er ook meer verkeer in één cyclus van de verkeerlichten doorstromen.

Lees hier meer over het in gebruik nemen van Antwerpen-West en de gewijzigde bereikbaarheid van Linkeroever

Bekijk hier het toekomstbeeld

Gerelateerd nieuws