Render oosterweel

Begeleiding en planning van scheepvaartverkeer op Albertkanaal tijdens Oosterweelwerken

Lantis en Port of Antwerp-Bruges richten Vessel Traffic Services (VTS) op voor Albertkanaal

In de tweede helft van 2023 starten de werken voor de aanleg van de Kanaaltunnels in het Albertkanaal. Tijdens de werken wordt er een bouwput gemaakt in het kanaal, waar de tunnels gebouwd zullen worden. Dat betekent dat de werfactiviteiten met het scheepvaartverkeer op het Albertkanaal gecombineerd moeten worden. Om dat zo veilig en vlot als mogelijk te laten verlopen, voorzien bouwheer Lantis en Port of Antwerp-Bruges in scheepvaartbegeleiding (VTS) op het Albertkanaal. Samen met een passageplanning moet dat ervoor zorgen dat het scheepvaartverkeer in de periode van de Oosterweelwerken efficiënt en veilig kan verlopen.

Safety first   


De werken aan de Kanaaltunnels zullen vanaf de tweede helft van volgend jaar voelbaar worden op het terrein. De nodige voorbereidende werken gingen de voorbije maanden al van start. Het scheepvaartverkeer ondervond daar geen hinder van. Dat zal echter anders zijn wanneer er effectief in het Albertkanaal gewerkt wordt.

“Onze bouwput bevindt zich letterlijk in het kanaal, in een zone die parallel loopt met de kaaimuur. De arbeiders zullen op diepte moeten werken, met scheepvaartverkeer dat op enkele tientallen meters van hun werkplek passeert. We willen daarom in de eerste plaats een veilige werf creëren, zowel voor de arbeiders maar ook voor de gebruikers van het Albertkanaal. Daarnaast willen we de hinder en de wachttijden voor het scheepvaartverkeer zo klein en zo kort als mogelijk maken”, duidt Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis.
 

Begeleiding en planning


De bouwheer trok daarom naar het Antwerpse havenbestuur (PoAB), om samen aan een oplossing voor deze uitdaging te werken. Die oplossing is er nu, in de vorm van een scheepvaartbegeleiding die zal opgericht worden voor de sector Weel (van het vijfde Havendok tot het dokje van Merksem) en een passageplanning. Die is nodig omdat er ter hoogte van de werfzone éénrichtingsverkeer wordt ingesteld.

De voorbereidingen voor de scheepvaartbegeleiding zijn ondertussen volop aan de gang. “We hebben 11 maanden nodig om deze nieuwe sector operationeel te krijgen”, vertelt Bart Claes, vessel traffic manager bij PoAB. “We zijn bezig met het aanwerven van 7 VTS-operatoren. Daarnaast moeten we ook nog 7 passageplanners in dienst nemen. Ook wat infrastructuur en IT betreft treffen we de nodige voorbereidingen zodat we klaar zijn wanneer de werkzaamheden op het terrein van start gaan”, aldus Claes.

Het Havenbedrijf werkt in opdracht van Lantis, dat ook de nodige budgetten voorziet voor de aanwerving van mensen en middelen.

Gerelateerd nieuws