De Kanaaltunnels verbinden de Ring met het Oosterweelknooppunt in de zuidelijke haven. Wie naar de haven moet, hoeft de Ring dus niet meer te verlaten in Merksem of Deurne maar kan via de Kanaaltunnels doorrijden tot aan het Noordkasteel.

We bouwen de tunnels over het hele tracé langs de zuidelijke kade van het Albertkanaal. Vooraleer we hiermee kunnen starten, moeten we ter hoogte van Straatsburgdok-Zuidkaai water-, gas- en elektriciteitsleidingen verleggen zodat die geen obstakel vormen tijdens de werken.

De kabels en leidingen die nu onder het kanaal lopen, worden weggehaald en met behulp van een stalen constructie aan de onderkant van de Straatsburgbrug bevestigd.

Tijdens de werken aan de Kanaaltunnels, zal het scheepvaartverkeer voldoende ruimte krijgen om te bewegen. Het gebied waarin de werken plaatsvinden, is onderworpen aan extra eisen zoals een snelheidsbeperking. Op die manier garanderen we de veiligheid voor iedereen. De werfzone zal heel goed en heel strikt georganiseerd worden. Dat gebeurt via een VTS systeem (Vessel Traffic Services).

Bekijk hieronder hoe we de Kanaaltunnels bouwen:

Tijdslijn

September 2022

De voorbereidende werken aan de nutsleidingen zijn gestart. Ter voorbereiding van de hoofdwerken aan de Kanaaltunnels die starten in 2024, moeten er heel wat kabels en leidingen verlegd worden.

Juni 2023

De betoncentrale ter hoogte van Straatsburgdok-Noordkaai wordt gebouwd. De centrale zal beton produceren zowel voor de werfzone Bypass als voor de Kanaaltunnels.

2024

We starten met de bouw van de Kanaaltunnels. De werkzaamheden voeren we uit in verschillende fases om de hinder in de omgeving te beperken.

  • Fase 1: We beginnen met de bouw van Tunneldeel 1 tot 5 (Samgadok tot Straatsburgbrug). Ter hoogte van de Noorderlaanbrug leggen we het Werkeiland Zuid aan.
  • Fase 2: We beginnen aan de bouw van Tunneldeel 6 en 7 (Straatsburgbrug tot Asiadok). In het Straatsburgdok leggen we een opslagplaats aan.
  • Fase 3: Tussen de Noorderlaanbrug en de Ring leggen we het Werkeiland Noord aan. 
  • Fase 4: We beginnen met de bouw van Tunneldeel 8 (ter hoogte van het Asiadok). Tunneldeel 2 en 3 zijn op dit moment afgewerkt zodat de doorgang aan de Siberiabrug weer open kan en de doorgang voor schepen verzekerd is. 

Hoe vorderen de werken?

In 2024 beginnen we aan de bouw van de Kanaaltunnels.

Impact van de werken op het verkeer

Vaartkaai afgesloten

Juni 2023 startten we met de bouw van de betoncentrale ter hoogte van Straatsburgdok-Noordkaai. Via deze link kan je een korte presentatie over de bouw van deze centrale herbekijken.

Om deze werken mogelijk te maken zal de Vaartkaai vanaf 8 januari tijdelijk enkelrichting zijn voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf midden februari is de Vaartkaai vervolgens afgesloten in beide richtingen tussen de Ijzerlaanfietsbrug / Bredabaan en de Noorderlaan ventweg voor alle verkeer. Je vermijdt vanaf januari dus best deze omgeving.

Maatregelen voor minder hinder

Met de Oosterweelwerken bouwen we aan een rustige, groenere en gezondere buurt, maar de werken zullen ook hinder met zich meebrengen. We zetten alles op alles om de overlast voor omwonenden, weggebruikers en bedrijven maximaal te beperken.

Zo monitoren we het verkeer en leggen we strikte regels op aan de aannemers op vlak van geluid en trillingen. Algemene stofhinder op werfwegen is mogelijk. Dit beperken we door regelmatig te bevochtigen​. Bij zware werkzaamheden informeren we de buurt uitgebreid over de periode en de intensiteit van de overlast. 

We organiseren op geregelde tijdstippen informatiesessies om de buurt te informeren over onze werkzaamheden. 

Minder hinder voor scheepvaart

Voor de bouw van de Kanaaltunnels maken we langs één zijde van het Albertkanaal een grote bouwkuip. Dit neemt natuurlijk heel wat plaats in beslag, waardoor er op het Albertkanaal gedurende de werken slechts eenrichtingsverkeer mogelijk zal zijn. Om de hinder en wachttijden voor het scheepvaartverkeer te beperken, ontwikkelde PoAB in samenwerking met Lantis een systeem dat de goede doorstroming moet garanderen.

De oplossing is een uitbreiding van de scheepvaartbegeleiding of het Vessel Traffic System (VTS) voor de sector Weel, in combinatie met een passageplanning. De VTS volgt sinds 2021 scheepvaarverkeer op in de Haven van Antwerpen en bezorgt informatie en advies aan schepen over risico’s, weer en navigatie. Momenteel is de VTS al actief in andere sectoren in de haven. 

Naast de uitbreiding van de VTS en de bouw van een digitale passageplanner werden ook mobiele radar units ontwikkeld, camera's geïnstalleerd, en signalisatieborden aangebracht. Als schepen de Oosterweelwerken willen passeren, moeten ze 24 uur op voorhand passage aanvragen.

Interesse in de VTS? Bekijk dit verduidelijkend filmpje.