De Kanaaltunnels verbinden de Ring met het Oosterweelknooppunt in de zuidelijke haven. Wie naar de haven moet, hoeft de Ring dus niet meer te verlaten in Merksem of Deurne maar kan via de Kanaaltunnels doorrijden tot aan het Noordkasteel.

We bouwen de tunnels over het hele tracé langs de zuidelijke kade van het Albertkanaal. Vooraleer we hiermee kunnen starten, moeten we ter hoogte van Straatsburgdok-Zuidkaai water-, gas- en elektriciteitsleidingen verleggen zodat die geen obstakel vormen tijdens de werken.

De kabels en leidingen die nu onder het kanaal lopen, worden weggehaald en met behulp van een stalen constructie aan de onderkant van de Straatsburgbrug bevestigd.

kanaaltunnels liggend

Tijdslijn

September 2022

De voorbereidende werken aan de nutsleidingen zijn gestart in september. 

Augustus 2023

De 'Vessel Traffic Services' (VTS), coördinatie van het scheepvaartverkeer, is getest en operationeel. De werfactiviteiten worden met het scheepvaartverkeer op het Albertkanaal gecombineerd.

Najaar 2023

Betoncentrale ter hoogte van Straatsburgdok-Zuidkaai wordt gebouwd.

Bereikbaarheid Straatsburgdok-Zuidkaai

Kanaaltunnels omleiding sept2022-Q1.2023

Sinds september is er in de werfzone onder de Straatsburgbrug beurtelings verkeer ingesteld. 

 

Vanaf oktober 2022 tot voorjaar 2023 is er geen verkeer mogelijk in de werfzone. Alle bedrijven op de Houtdok-Zuidkaai blijven echter bereikbaar. De omleiding loopt in beide richtingen via de Mexicostraat, Houtdok-Noordkaai en Spitsenstraat.   

Hinder voor bedrijven

Straatsburgdok-Zuidkaai is onderbroken onder de Straatsburgbrug.

Alle bedrijven op het Mexico-eiland blijven echter bereikbaar via de Kambalastraat en Houtdok-Noordkaai.