De Kanaaltunnels verbinden de Ring met het Oosterweelknooppunt in de zuidelijke haven. Wie naar de haven moet, hoeft de Ring dus niet meer te verlaten in Merksem of Deurne maar kan via de Kanaaltunnels doorrijden tot aan het Noordkasteel.

We bouwen de tunnels over het hele tracé langs de zuidelijke kade van het Albertkanaal. Vooraleer we hiermee kunnen starten, moeten we ter hoogte van Straatsburgdok-Zuidkaai water-, gas- en elektriciteitsleidingen verleggen zodat die geen obstakel vormen tijdens de werken.

De kabels en leidingen die nu onder het kanaal lopen, worden weggehaald en met behulp van een stalen constructie aan de onderkant van de Straatsburgbrug bevestigd.

Tijdslijn

September 2022

De voorbereidende werken aan de nutsleidingen zijn gestart. Ter voorbereiding van de werken aan de kanaaltunnels die starten in de zomer van 2023, moeten er heel wat kabels en leidingen verlegd worden.

Juni 2023

Betoncentrale ter hoogte van Straatsburgdok-Noordkaai wordt gebouwd.

Najaar 2023

We starten met de bouw van de kanaaltunnels. De werkzaamheden voeren we uit in verschillende fases om de hinder in de omgeving te beperken. Van zodra we meer info hebben over deze fases, vullen we deze aan.

Omleiding Straatsburgdok-Noordkaai

betoncentrale omleidingsroute_Tekengebied 1

Vanaf juni 2023 starten we met de bouw van de betoncentrale ter hoogte van Straatsburgdok-Noordkaai. Via deze link kan je een korte presentatie over de bouw van deze centrale herbekijken.

Auto's komende van de Elzasweg kunnen enkel linksaf slaan richting de Vosseschijnstraat. Fietsers en voetgangers kunnen nog altijd passeren.