Canal tunnels (ENG version)

Tunnels sous le canal (FR version)

Kanaltunnel (DU version)

 

De Kanaaltunnels maken de Ring mee rond

De Kanaaltunnels verbinden het Oosterweelknooppunt dat gelegen is op de Antwerpse rechteroever ter hoogte van het Noordkasteel met de Ring. De vier tunnelkokers starten aan het Amerikadok en lopen onder het Albertkanaal. Ter hoogte van de Noorderlaan splitsen ze in een noordelijke en zuidelijke aansluiting op de Ring. 

De Kanaaltunnels bestaan uit vier kokers, die per twee op elkaar gestapeld liggen. 

 • De onderste kokers sluiten aan op de Antwerpse Ring richting Nederland (A12 en E19).  
 • De bovenste kokers sluiten aan op de Antwerpse Ring richting Sportpaleis en E313

Voor meer informatie over het toekomstbeeld en hoe we de Kanaaltunnels bouwen kan je een kijkje nemen op deze pagina.

Bekijk hieronder een filmpje over hoe we de Kanaaltunnels bouwen:

Tijdslijn

September 2022

De voorbereidende werken aan de nutsleidingen zijn gestart. Ter voorbereiding van de hoofdwerken aan de Kanaaltunnels die starten in 2024, moeten er heel wat kabels en leidingen verlegd worden.

Juni 2023

De betoncentrale ter hoogte van Straatsburgdok-Noordkaai wordt gebouwd. De centrale zal beton produceren zowel voor de werfzone Bypass als voor de Kanaaltunnels.

2024 - 2030

We starten met de bouw van de Kanaaltunnels. De werkzaamheden voeren we uit in verschillende fases om de hinder in de omgeving te beperken.

 • Fase 1: We beginnen met de bouw van Tunneldeel 1 tot 5 (Samgadok tot Straatsburgbrug). Ter hoogte van de Noorderlaanbrug leggen we het Werkeiland Zuid aan.
 • Fase 2: We beginnen aan de bouw van Tunneldeel 6 en 7 (Straatsburgbrug tot Asiadok). In het Straatsburgdok leggen we een opslagplaats aan.
 • Fase 3: Tussen de Noorderlaanbrug en de Ring leggen we het Werkeiland Noord aan. 
 • Fase 4: We beginnen met de bouw van Tunneldeel 8 (ter hoogte van het Asiadok). Tunneldeel 2 en 3 zijn op dit moment afgewerkt zodat de doorgang aan de Siberiabrug weer open kan en de doorgang voor schepen verzekerd is. 

Hoe vorderen de werken?

Op maandag 13 mei startte aannemer TM ROCO* met de bouw van de Kanaaltunnels. De voorbereidende baggerwerken in het Albertkanaal zijn eind april van start gegaan, waarna op 13 mei de hoofdwerken begonnen met de constructie van een werkeiland.  

Voor we van start gaan met de bouw van de tunnels zelf, moeten we enkele voorbereidende werken uitvoeren. Zo verlegden we kabels en leidingen om plaats te maken voor de hoofdwerken. In 2023 startten we aan de bouw van een betoncentrale ter hoogte van Straatsburgdok-Noordkaai. Die centrale zal beton produceren zowel voor de werfzone Bypass als voor de Kanaaltunnels. Ook begonnen we aan de bouw van een aanvaarberm die de bouwkuip en later de Kanaaltunnels zelf zal beschermen tegen een eventuele aanvaring met een schip. 

In tegenstelling tot de Scheldetunnel, waarvoor de tunnelelementen in een bouwdok in Zeebrugge worden gebouwd, worden de elementen voor de Kanaaltunnels ter plaatse gemaakt. Hiervoor trillen we vanaf eind mei stalen damwanden in de bodem van het Albertkanaal.  

Het creëren van de damwand langs het hele traject van het Samgadok tot het Asiadok zal ongeveer een jaar duren. Vanaf eind 2024 starten we met het wegpompen van het water tussen de damwanden en het opvullen van de bouwkuip met zand. Zo ontstaat een droge bouwput waarin we de Kanaaltunnels kunnen bouwen. 

Impact van de werken op het verkeer

Vaartkaai afgesloten 

In juni 2023 startten we met de bouw van de betoncentrale ter hoogte van Straatsburgdok-Noordkaai. Via deze link kan je een korte presentatie over de bouw van deze centrale herbekijken.

Om deze werken mogelijk te maken is de Vaartkaai sinds midden februari afgesloten in beide richtingen tussen de IJzerlaanfietsbrug / Bredabaan en de Noorderlaan ventweg voor alle verkeer. We voorzien hiervoor de nodige omleidingen. 

Wijziging circulatie Steenborgerweert vanaf eind april

Eind april wijzigden we de circulatie aan Steenborgerweert. Voor werken aan de Kanaaltunnels nemen we het noordelijk deel van de Asiadok-Oostkaai en de Bredastraat in. Ten gevolge van de inname wijzigt de rijrichting in enkele straten. Ook de parkeerplaatsen in deze zone verdwijnen.

Straatsburgdok-Zuidkaai afgesloten vanaf 2 mei

Vanaf donderdag 2 mei sluiten we de Straatsburgdok-Zuidkaai deels af voor verkeer. Als gevolg hiervan is de Merantistraat afgesloten richting de Straatsburgdok-Zuidkaai. Bedrijven die zich bevinden aan de Straatsburgdok-Zuidkaai blijven bereikbaar via de Merantistraat, maar er zal geen doorrijdend verkeer mogelijk zijn. Omleiding is voorzien via de Houtdok-Noordkaai.

De Straatsburgbrug blijft tijdens de werken bereikbaar. Ook de Mexicostraat en Siberiastraat blijven ten alle tijden beschikbaar. 

Start onderbouw werfbrug over Asiadok vanaf 6 mei

In mei starten we met de onderbouw van de Luikbrug, een werfbrug over het Asiadok. De voorbije periode voerden we onder andere sloopwerkzaamheden uit. Vanaf mei volgen nu werken aan de onderbouw en aanvaarbeveiliging voor de brug. Dit houdt in dat we eerst stalen buispalen trillend aanbrengen en vervolgens enkele palen 'naheien' of inkloppen. 

Deze werken kunnen geluidsoverlast veroorzaken voor de buurt. We werken vanaf de week van 6 mei gedurende ongeveer een maand. De geluidsoverlast zal niet continu zijn, maar in periodes. In de zomer nemen we de Luikbrug in dienst.

Albertkanaal gesperd op 9 juni, 30 juni en 7 juli

De komende weken brengen we twee indrukwekkende nieuwe bruggen via het Albertkanaal naar onze werfzone, waar ze worden klaargemaakt om de komende jaren dienst te doen. Dit betekent dat het Albertkanaal op drie zondagen gesperd zal zijn voor de scheepvaart. De data zijn: 

 • Zondag 9 juni: Vanaf 6 uur hijsen we een werfbrug van het water naar de werf. Dat gebeurt op een speciaal terrein dat wordt aangelegd tussen de IJzerlaanfietsbrug en de waterzuivering van Aquafin. 
 • Zondag 30 juni* en zondag 7 juli: Op deze twee zondagen wordt de boogbrug in twee delen op hetzelfde terrein geleverd. De boogbrug zal de tijdelijke snelweg richting Nederland over het Albertkanaal leiden. 

Maatregelen voor minder hinder

Met de Oosterweelwerken bouwen we aan een rustige, groenere en gezondere buurt. Ook zetten we in op vlotter en veiliger verkeer. De werken zullen natuurlijk ook hinder met zich meebrengen. Daarom zetten we ons maximaal in om de overlast voor omwonenden, weggebruikers en bedrijven te beperken.

Zo monitoren we het verkeer en leggen we strikte regels op aan de aannemers op vlak van geluid en trillingen. We meten het geluid permanent op meerdere plaatsen langs de werven. Op die manier weten we precies hoeveel geluidshinder er is. Als we dreigen de grenzen te overschrijden, wordt dit gesignaleerd en kan de aannemer actie ondernemen. 

 

Plaatsing van damwanden in Albertkanaal vanaf 27 mei

Om de Kanaaltunnels te bouwen, hebben we een droge, waterdichte bouwput nodig. Daarom brengen we vanaf 27 mei stalen damwanden aan in de bodem van het Albertkanaal. Het plaatsen van de damwanden zal geluidsoverlast veroorzaken in de omgeving. Omdat we de damwanden eerst intrillen en vervolgens ook ‘naheien’ of inkloppen, zal je afwisselend een trillend en kloppend geluid horen.

 • Vanaf 27 mei beginnen we met het plaatsen van damwanden ter hoogte van het Samgadok bij tunneldeel 1. We werken van links naar rechts.
 • Ook vanaf 27 mei beginnen we ook met het plaatsen van damwanden ter hoogte van de Straatsburgbrug bij tunneldeel 5. We werken van rechts naar links. 
 • In de loop van juni beginnen we ter hoogte van de Noorderlaanbrug met het plaatsen van damwanden voor het werkeiland Zuid. 

Het creëren van de damwand langs het hele traject van het Samgadok tot de Noorderlaanbrug zal ongeveer een jaar duren. 

 

Minder hinder voor scheepvaart

Voor de bouw van de Kanaaltunnels maken we langs één zijde van het Albertkanaal een grote bouwkuip. Dit neemt natuurlijk heel wat plaats in beslag, waardoor er op het Albertkanaal gedurende de werken slechts eenrichtingsverkeer mogelijk zal zijn. Om de hinder en wachttijden voor het scheepvaartverkeer te beperken, ontwikkelde Port of Antwerp-Bruges in samenwerking met Lantis een systeem dat de goede doorstroming moet garanderen.

De oplossing is een uitbreiding van de scheepvaartbegeleiding of de Vessel Traffic Services (VTS), in combinatie met een passageplanning. De VTS volgt sinds 2021 scheepvaarverkeer op in de Haven van Antwerpen en bezorgt informatie en advies aan schepen over risico’s, weer en navigatie. Momenteel is de VTS al actief in andere sectoren in de haven. 

Interesse in hoe de VTS werkt? Bekijk dit verduidelijkend filmpje.

Bekijk hier ook de presentatie die op 26 april 2024 werd gegeven over de VTS.