De Kanaaltunnels verbinden de Ring met het Oosterweelknooppunt in de zuidelijke haven. Wie naar de haven moet, hoeft de Ring dus niet meer te verlaten in Merksem of Deurne maar kan via de Kanaaltunnels doorrijden tot aan het Noordkasteel.

We bouwen de tunnels over het hele tracé langs de zuidelijke kade van het Albertkanaal. Vooraleer we hiermee kunnen starten, moeten we ter hoogte van Straatsburgdok-Zuidkaai water-, gas- en elektriciteitsleidingen verleggen zodat die geen obstakel vormen tijdens de werken.

De kabels en leidingen die nu onder het kanaal lopen, worden weggehaald en met behulp van een stalen constructie aan de onderkant van de Straatsburgbrug bevestigd.

Tijdens de werken aan de Kanaaltunnels, zal het scheepvaartverkeer voldoende ruimte krijgen om te bewegen. Het gebied waarin de werken plaatsvinden, is onderworpen aan extra eisen zoals een snelheidsbeperking. Op die manier garanderen we de veiligheid voor iedereen. De werfzone zal heel goed en heel strikt georganiseerd worden. Dat gebeurt via een VTS systeem (Vessel Traffic Services)

Bekijk hieronder de opname van de infosessie Kanaaltunnels & VTS op 26 juni 2023. Bekijk hier de presentatie Kanaaltunnels & VTS

Tijdslijn

September 2022

De voorbereidende werken aan de nutsleidingen zijn gestart. Ter voorbereiding van de werken aan de kanaaltunnels die starten in de zomer van 2023, moeten er heel wat kabels en leidingen verlegd worden.

Juni 2023

Betoncentrale ter hoogte van Straatsburgdok-Noordkaai wordt gebouwd.

Voorjaar 2024

We starten met de bouw van de kanaaltunnels. De werkzaamheden voeren we uit in verschillende fases om de hinder in de omgeving te beperken. Van zodra we meer info hebben over deze fases, vullen we deze aan.

Omleiding Straatsburgdok-Noordkaai

Umleitung Straatsburgdok-Noordkaai

Vanaf juni 2023 starten we met de bouw van de betoncentrale ter hoogte van Straatsburgdok-Noordkaai. Via deze link kan je een korte presentatie over de bouw van deze centrale herbekijken.

Auto's komende van de Elzasweg kunnen enkel linksaf slaan richting de Vosseschijnstraat. Fietsers en voetgangers kunnen nog altijd passeren.