Voor de bouw van de Kanaaltunnels maken we over een deel van het Albertkanaal langs één zijde een grote bouwkuip. Dit neemt natuurlijk heel wat plaats in beslag, waardoor er op het Albertkanaal gedurende de werken slechts éénrichtingsverkeer mogelijk zal zijn. Om de hinder en wachttijden voor het scheepvaartverkeer te beperken, zal de werfzone strikt georganiseerd worden. Port of Antwerp-Bruges introduceerde daarom in samenwerking met Lantis de Vessel Traffic Services (VTS) ter hoogte van de werken. Dit systeem moet de goede doorstroming van de scheepvaart garanderen. Het gebied waarin de werken plaatsvinden is bovendien onderworpen aan extra eisen, zoals een snelheidsbeperking. Op die manier garanderen we de veiligheid voor iedereen.

a. Wat is VTS en waarom hebben jullie dat nodig?

VTS staat voor Vessel Traffic Services. De Vessel Traffic Services (VTS) is reeds actief in andere sectoren van de haven, maar werd nu ook uitgebreid naar de sector Weel waar de Oosterweelwerken plaatsvinden. Het systeem monitort het scheepvaartverkeer en voorziet schepen van informatie en advies over risico's, weersomstandigheden en navigatie. Naast de uitbreiding van de VTS en de bouw van een digitale passageplanner werden ook mobiele radar units ontwikkeld, camera's geïnstalleerd, en signalisatieborden aangebracht. Ten slotte werden er extra VTS-operatoren en passageplanners in dienst genomen om de uitbreiding te ondersteunen. Zij zullen dag en nacht de schepen begeleiden in hun passage langs de werf. 

Naast begeleiding zal er, samen met het Havenbedrijf, ook aan passageplanning worden gedaan. Dat is ook nodig aangezien er ter hoogte van de werfzone éénrichtingsverkeer wordt ingesteld.

Interesse in hoe de VTS werkt? Bekijk dit verduidelijkend filmpje.

b. Sinds wanneer is de VTS voor deze sector operationeel?

De hoofdwerken voor de bouw van de Kanaaltunnels op het Albertkanaal startten in mei 2024. De VTS en passageplanning gingen in dienst op 13 mei 2024.

c. Voor welke sector geldt deze VTS?

Deze VTS is opgericht voor de sector Weel, van het vijfde Havendok tot het dokje van Merksem.