Render oosterweel

Vaarsimulator bereidt binnenvaartschippers voor op eenrichtingsverkeer in Albertkanaal tijdens werken Kanaaltunnels

In mei* start Lantis met de werken aan de Kanaaltunnels. Deze tunnels verbinden het toekomstige Oosterweelknooppunt ter hoogte van het Noordkasteel, met de verdiepte Ring. De bouw van de Kanaaltunnels brengt heel wat veranderingen met zich mee voor de scheepvaart. Aangezien de tunnels in een bouwkuip in het Albertkanaal worden gebouwd, zal het kanaal in de werfzone heel wat smaller worden. Daardoor zal de scheepvaart over één, in plaats van twee “vaarrichtingen” beschikken. Om de scheepvaart vertrouwd te maken met deze bijzondere vaarsituatie ontwikkelden Lantis, De Vlaamse Waterweg en Port of Antwerp-Bruges een vaarsimulator die de toekomstige situatie nabootst. Bedoeling is dat schippers hier leren hoe ze veilig over de versmalde vaarweg kunnen navigeren.   

De Kanaaltunnels zijn een belangrijk onderdeel van de Oosterweelverbinding. Samen met de Scheldetunnel en het Oosterweelknooppunt maken ze de Ring rond Antwerpen eindelijk rond. Aannemer TM ROCO start in opdracht van Lantis vanaf mei met de bouw van de tunnels. Ze bestaan uit vier kokers, die per twee op elkaar gestapeld liggen. De Kanaaltunnels starten in het Amerikadok en lopen onder het Albertkanaal. In tegenstelling tot de Scheldetunnel, waarvan de onderdelen in een bouwdok in Zeebrugge worden gemaakt, worden de Kanaaltunnels ter plaatse gebouwd. Daardoor wordt de vaarweg smaller, aangezien we ruimte moeten voorzien voor de bouwkuip. Op de smallere vaarweg is vanaf mei slechts éénrichtingsverkeer mogelijk.  
 

Vlot en veilig verkeer dankzij Vessel Traffic Services  

Omdat de bouw van de Kanaaltunnels zich situeert op een druk kruispunt voor de scheepvaart, namen Lantis en de vaarwegbeheerders Port of Antwerp-Bruges en De Vlaamse Waterweg verschillende veiligheidsmaatregelen. Eén van de maatregelen is de uitbreiding van de Vessel Traffic Services (VTS) op het Albertkanaal. De VTS volgt sinds 1 maart 2021 het scheepvaartverkeer op in de haven van Antwerpen en bezorgt informatie en advies aan schepen over risico’s, weer en navigatie. De scheepvaartbegeleiding garandeert op die manier vlot en veilig scheepvaartverkeer. 

Naast de VTS organiseert Port of Antwerp-Bruges ook passageplanning. Deze regelt via verkeerslichten aan communicatietorens de doorvaart van schepen tijdens de werken. Als schepen de Oosterweelwerken willen passeren, moeten ze op voorhand passage aanvragen. Op de plaats waar de bouw van de Kanaaltunnels het Albertkanaal vernauwt, passeren schepen in konvooi in afwisselend eenrichtingsverkeer. Naast de uitbreiding van de VTS en de bouw van een digitale passageplanner werden ook mobiele radar units ontwikkeld, camera's geïnstalleerd, en signalisatieborden aangebracht.  

“Het is cruciaal om veilig en vlot scheepvaartverkeer te garanderen op het Albertkanaal tijdens de werken aan de Kanaaltunnels”, zegt Bart Van Camp, directeur Omgeving van Lantis. “De binnenvaartsector is een belangrijke partner in het duurzaam goederentransport die, zeker tijdens de Oosterweelwerken op de Antwerpse Ring, een aantrekkelijke schakel in de logistieke keten moet blijven. Daarom investeren we in een programma om de sector tijdens de werken met vertrouwen te laten varen”, aldus Van Camp.  
 

Toekomstige situatie uittesten met vaarsimulator 

Om de vaarweggebruikers voor te bereiden op de nieuwe verkeerssituatie in het Albertkanaal, werd er software voor een vaarsimulator ontwikkeld die de toekomstige situatie nabootst in een digitale setting. Zo kunnen schippers de passage langs de Oosterweelwerken oefenen in een realistische omgeving. Lantis werkt voor deze opleiding samen met Brabo Academy, Naval Inland Navigation, Koepel Binnenvaart Vlaanderen, De Vlaamse Waterweg nv en Port of Antwerp-Bruges.  

Tot midden juni 2024 kunnen schippers zich inschrijven om gratis de fases van de bouwwerken in de vaarsimulator uit te proberen bij de Naval Inland Navigation in Halsteren of Brabo Academy in Antwerpen.


*De planning is afhankelijk van de vordering der werken.    

De vaarsimulator bereidt schippers voor op werken aan de Kanaaltunnels
De vaarsimulator bereidt schippers voor op werken aan de Kanaaltunnels

Gerelateerd nieuws