Render oosterweel

Tijdelijke betoncentrale bij Straatsburgdok-Noordkaai

Ter hoogte van Straatsburgdok-Noordkaai zijn de werken voor de bouw van een tijdelijke betoncentrale opgestart. De centrale zal beton produceren voor verschillende werfzones van de Oosterweelwerken op rechteroever.

Het bouwwerk wordt deels op het water geplaatst. Door deze strategische ligging zal er een maximale aanvoer van grondstoffen via het water getransporteerd worden. Op deze manier wordt het weggenet zo weinig mogelijk belast. De productie van de centrale wordt geschat op 1,2 miljoen m³ beton.

Als de werkzaamheden goed verlopen, zal de centrale operationeel zijn in 2024. Tot het einde van de Oosterweelwerken blijft de betoncentrale actief.

Beperkte hinder voor doorgaand verkeer

Vanaf woensdag 7 juni zullen auto’s komende van de Elzasweg enkel richting Vosseschijnstraat kunnen rijden. De rijbaan en het fietspad worden gedeeltelijk verschoven. Een doorgang voor fietsers en voetgangers blijft behouden.

betoncentraleomleidingsroute-tekengebied1.png