De Oosterweelverbinding zorgt ervoor dat je sneller op je bestemming bent. Of je nu in Antwerpen, de rand of verder daarbuiten woont of werkt. En of je nu met de (vracht)wagen, fiets of tram naar of langs de stad gaat. Dankzij het rondmaken van de Ring, kilometers nieuwe fietspaden, tal van fietsbruggen en bijkomende parkeerplaatsen aan de rand van de stad waar je eenvoudig op de fiets of het openbaar vervoer overstapt, ga je gegarandeerd beter gezind op weg.

Veiligere op- en afritten

We maken een einde aan het gevaarlijke in- en uitvoegen op de Antwerpse Ring dat regelmatig voor ongevallen zorgt. Voor de Kennedytunnel werden de linkse in- en uitvoegstroken reeds vervangen door veilige, rechtse op- en afritten. En ook ter hoogte van het Sportpaleis pakken we de gevaarlijke kruisbeweging tussen het verkeer richting afrit Deurne en het verkeer komende van de E34 aan. 

Minder files en meer alternatieven bij file

Niet alleen veiligere op- en afritten zorgen voor vlotter verkeer op de Ring. Door het rondmaken van de Ring kan de Ring efficiënter gebruikt worden. Wil je van Linkeroever naar de haven of het noorden van de stad? Dan hoef je niet meer steeds de Kennedytunnel of Waaslandtunnel te gebruiken, maar kan je vlot de nieuwe Scheldetunnel nemen. Een ronde Ring zorgt ook dat je bij ongevallen altijd over een alternatief beschikt: als er in het zuiden van Antwerpen iets gebeurt, kan je uitwijken naar het noorden en omgekeerd. Zo komt de Ring niet bij elk ongeval vast te zitten en verlies je minder kostbare tijd in de file. 

Minder sluipverkeer

Vlot verkeer op de Ring is ook de beste remedie tegen sluipverkeer in de omgeving. Zo houden we woonwijken leefbaar en beschermen we zowel fietsers, wandelaars als buurtbewoners. 

Meer duurzame vervoersalternatieven 

Snel thuis, op je werk of bij vrienden? Dan is de wagen niet altijd de beste keuze. Met de aanleg van 35 kilometer nieuwe fietspaden op de linker- en rechteroever, de bouw van verschillende fietsbruggen over de Ring en E34 en het installeren van een elektrisch deelfietsnetwerk zorgen we ervoor dat je vlotter, veiliger en verder kan fietsen en bijgevolg vaker op je stalen ros kruipt. Kom je van verder met de wagen en wil je naar de stad? Dan wissel je vlot je auto voor de fiets, bus of tram aan één van de drie Park and Rides die we bouwen aan de rand van de stad. 
 

Ringpark-West-Fietsbrug-E17-Zwijndrecht-Burcht
Ringpark-West-Fietsbrug-E17-Zwijndrecht-Burcht

Ontdek hieronder hoe we jouw traject of buurt verbeteren

Toekomstbeeld R1 Merksem en Luchtbal Bermenlandschap
Toekomstbeeld R1 Merksem en Luchtbal Bermenlandschap

Omgeving Antwerpen -Noord

Het Viaduct van Merksem verdwijnt. Dankzij een gedeeltelijke ondertunneling van de Ring, komt er ruimte vrij voor de stad en haar omgeving. Drie volledige aansluitingspunten met de Ring aan het Sportpaleis, de Groenendaallaan en het Noordkasteel, zorgen ervoor dat je als bewoner van het Eilandje, Antwerpen-Noord, Deurne, Borgerhout en Merksem vlot de Ring in alle richtingen oprijdt. Vrachtwagens en doorgaand verkeer hebben na de heraanleg geen reden meer om de Ring te vermijden. Gevolg? Minder verkeersdrukte in Merksem en Luchtbal.

Lees over de bouw tijdelijke R1 “Bypass”

Omgeving Sportpaleis

Het op- en afrittencomplex Schijnpoort aan het Sportpaleis krijgt een bijkomende aansluiting naar het noorden. Zo creëren we een volwaardig wegencomplex waar je de Ring in alle richtingen op kan waardoor we meer verkeer op de Ring en uit de woonwijken in Deurne, Merksem en Borgerhout houden. Voor vlotter lokaal verkeer op de Schijnpoortweg, verleggen we het op- en afrittencomplex enkele honderden meters zuidwaarts van de Schijnpoortweg, met een nieuwe verbinding die over de verdiepte Ring loopt. De rijstroken komen er grotendeels in een dieperliggende sleuf te liggen. Dankzij deze ingrepen pakken we sluipverkeer aan, en door de afbraak van het Viaduct van Merksem gaat de omgeving er sterk op vooruit.
 

Toekomstbeeld Passerelle Schijnpoort
Toekomstbeeld Passerelle Schijnpoort
Toekomstbeeld Passerelle Schijnpoort
Toekomstbeeld Passerelle Schijnpoort

Omgeving Schijnpoort 

Een opmerkelijke ingreep is de nieuwe fietsbrug en passerelle bij de Schijnpoortweg, waar fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken tussen Spoor Oost, het Sportpaleis, de Lotto Arena en het Ringfietspad. Fietsers hebben geen last meer van het verkeer op de Noordersingel en de Schijnpoortweg. Op de begane grond zorgen verkeerslichten ervoor dat je als fietser of voetganger de kruispunten veilig kan oversteken. Het Ringfietspad wordt verder verlengd via de groene bermen langs de verdiepte Ring. Zo creëren we tussen het noorden van Merksem en Borgerhout een autovrije fietsverbinding die maar liefst 5,4 km lang is.
 

De Schelde oversteken

Met de bouw van de nieuwe Scheldetunnel krijg je een extra alternatief om van de linker- naar de rechteroever te gaan en omgekeerd. Deze tunnel, die op Linkeroever onder de grond gaat in de buurt van het Sint-Annabos en terug bovenkomt op de rechteroever aan het Noordkasteel, zorgt dat je je makkelijk kan verplaatsen tussen Linkeroever, de haven en het Eilandje. Ook wie te voet of met de fiets gaat kan vlot de Scheldetunnel nemen dankzij een aparte koker van wel 6 meter breed. Je zou kunnen spreken van de grootste fietstunnel van Europa . Doordat de Scheldetunnel aansluit op het nieuwe Oosterweelknooppunt, dat op zijn buurt in verbinding staat met de Kanaaltunnels onder het Albertkanaal, rij je vlot door naar de Ring richting Nederland of het zuiden van de stad. Op de baan zal het aangenamer zijn omdat het verkeer beter gespreid wordt: afhankelijk van de verkeersdrukte of ongevallen zal je via de Scheldetunnel, Kennedytunnel of Liefkenshoektunnel gestuurd worden. De Waaslandtunnel dient enkel nog voor plaatselijk verkeer.

Lees over de voorbereidende werken bouw Scheldetunnel

Toekomstbeeld Scheldetunnel doorsnede
Toekomstbeeld Scheldetunnel doorsnede
Beeld van Antwerpen-West, van boven Burcht
Beeld van Antwerpen-West, van boven Burcht

Omgeving Linkeroever 

Met de bouw van de nieuwe Scheldetunnel krijg je een extra alternatief om van de linker- naar de rechteroever te gaan. Deze tunnel, die op Linkeroever onder de grond gaat in de buurt van het Sint-Annabos en terug bovenkomt op de rechteroever aan het Noordkasteel, zorgt dat je je makkelijk kan verplaatsen tussen Linkeroever, de haven en het Eilandje. Ook wie te voet of met de fiets gaat kan vlot de Scheldetunnel nemen dankzij een aparte koker van wel 6 meter breed. Doordat de Scheldetunnel aansluit op het nieuwe Oosterweelknooppunt, dat op zijn buurt in verbinding staat met de Kanaaltunnels onder het Albertkanaal, rij je vlot door naar de Ring richting Nederland of het zuiden van de stad. Op de baan zal het aangenamer zijn omdat het verkeer beter gespreid wordt: afhankelijk van de verkeersdrukte of ongevallen zal je via de Scheldetunnel, Kennedytunnel of Liefkenshoektunnel gestuurd worden. De Waaslandtunnel dient enkel nog voor plaatselijk verkeer. Verder maken we het ook veiliger op de baan door de gevaarlijke linkse in-en uitvoegstroken voor de Kennedytunnel te vervangen door rechtse invoegers. Ook de gevaarlijke kruisbewegingen tussen het verkeer dat van de Waaslandtunnel naar de E17 rijdt en het verkeer dat van de E34 richting Kennedytunnel rijdt (en omgekeerd), worden weggenomen.

Lees meer over bouw nieuw knooppunt Sint-Anna en Antwerpen-West en de uitbreiding van het fietsnetwerk op Linkeroever en Zwijndrecht

Meer weten over de Oosterweelverbinding?

Lees ons online magazine dat het verhaal brengt van de Oosterweelverbinding. Of beter: de vele verhalen van Oosterweel.