Het heruitgevonden Sint-Anna knooppunt, dat de E34 met de Antwerpse Ring verbindt, komt verdiept te liggen, omgeven door groene bermen. Zo creëren we niet alleen meer aangesloten groenruimte, maar verminderen we ook de impact van de snelweg op nabijgelegen natuurgebieden zoals Blokkersdijk. Bovendien onttrekken we zo het knooppunt aan het zicht.

Het nieuwe knooppunt wordt ook een stuk veiliger. De eerder gevaarlijke combinatie van linkse in- en uitritten verhelpen we door ze allemaal naar rechts te verplaatsen. Hierdoor wisselt doorgaand verkeer minder van rijstrook. Dat zorgt niet alleen voor een vlottere verkeersdoorstroming, ook de veiligheid gaat er enorm op vooruit. Kortom: minder kans op ongevallen en dus minder kans op files in en rond Antwerpen.

We sluiten het Sint-Anna knooppunt ook aan op de nieuwe Scheldetunnel waarmee we de Ring rond maken. Wie vanop de linkeroever naar de rechteroever wil of ervandaan komt, zal langs het knooppunt rijden. De Charles de Costerlaan zullen we heraanleggen als een echte fiets- en wandelboulevard.

Fases van de werken

Februari 2020

Start bouw tijdelijk knooppunt

September 2020

Eerste deel tijdelijk knooppunt in gebruik

April 2021

Tijdelijk knooppunt volledig in gebruik, start bouw nieuw knooppunt

Voorjaar 2023

Ingebruikname nieuwe rijbanen tussen E34 en Antwerpse Ring

Weekend 27 oktober 2023

Nieuw knooppunt Sint-Anna in gebruik voor verkeer tussen E34 en R1.

Voorjaar 2024

Nieuw knooppunt Sint-Anna volledig klaar. Verdere inrichting van de omgeving.

Hoe vorderen de werken?

In februari 2020 staken we de spade in de grond voor de bouw van het tijdelijke Sint-Anna knooppunt. Door rondom het oude knooppunt tijdelijke wegen te plaatsen, maakten we de werfzone verkeersvrij met voldoende ruimte zodat we impact op het verkeer konden beperken. 

In april 2021 werd het tijdelijke knooppunt in gebruik genomen. In tussentijd werken we hard verder aan de bouw van het nieuwe knooppunt.  

Vanaf eind 2023 zal het nieuwe Sint-Anna knooppunt al grotendeels in gebruik genomen kunnen worden, om in het voorjaar van 2024 volledig klaar te zijn. Daarna werken we de geluidsbermen en fietsverbindingen verder af.

Maatregelen voor minder hinder

We doen er alles aan om het verkeer tijdens de werken zo vlot mogelijk te laten rijden. Door een tijdelijk knooppunt rond het oude te plaatsen, houden we de verkeersverbinding tussen Linkeroever en de snelwegen (E34 en R1/E17) open. Zo proberen we het verkeer zo veel mogelijk op de hoofdwegen te houden en omleidingen te beperken.

We investeerden in een uitgebreid systeem van filestaartbeveiliging zodat je veilig langs de Oosterweelwerken rijdt. In geval van filevorming, worden weggebruikers reeds kilometers op voorhand gewaarschuwd. Zo weet je tijdig dat er file staat en kan je je rijstijl hieraan aanpassen. 

Bewoners kunnen erop rekenen dat het geluid en de trillingen veroorzaakt door de werken leefbaar blijven. We houden dit met speciale meters in de gaten. Zien we dat de vastgelegde normen overschreden worden, dan nemen we bijkomende maatregelen.   

Blijf op de hoogte!