[t001_01_main.tpl.php]
[p030_50_faqpage]

Veelgestelde vragen

51
Kan de Hollandse knoop overkapt worden?

De Hollandse knoop kan in principe volledig overkapt worden.

BAM heeft dit laten onderzoeken en reeds een simulatie van deze overkapping uitgetekend. Dit onderzoek wees evenwel uit dat een overkapping van de R1 alleen maar mogelijk is op voorwaarde dat een aangepaste omzetting van de 10-secondenregel van de Europese tunnelrichtlijn gehanteerd wordt door de Belgische wetgever. Deze voorwaarde geldt niet alleen voor de overkapping van de Hollandse Knoop maar voor elke plan waarbij de R1 overkapt wordt.  

De op- en afritten en de verbindingswegen van de Hollandse knoop kunnen niet helemaal mee overkapt omdat zij op de begane grond liggen of dalend of stijgend tussen de verdiepte R1 en de begane grond lopen. 

In het kader van de beslissing van de Vlaamse regering van 25 juni 2018 over de de eerste 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone, wordt een deel van de op- en afrit aan de zijde.van Deurne verdiept en overkapt. In de volgende maanden wordt dit project verder ontwerpmatig en bouwtechnisch uitgewerkt. 

Van zodra nieuwe informatie of plannen beschikbaar zijn over dit project vind je ze terug op deze website.

Ook de Hollandse knoop kan volledig overkapt worden (simulatiebeeld door RoTS)

Lees meer over het nieuwe aansluitingspunt Noordersingel >
Raadpleeg de resultaten van een eerste onderzoek naar een overkapping van de R1 (in PDF) >

52
Waar komt het nieuwe containerpark van Borgerhout?

De gebouwen van de stad en van de Lokale Politie Antwerpen zullen, samen met het oude containerpark van Borgerhoutworden afgebroken door BAM. Op deze plaats komen het nieuwe containerpark én een nieuw parkeergebouw voor 420 wagens.

Vereenvoudigde weergave van de ligging van het nieuwe containerpark aan de Noordersingel

Lees meer over het nieuwe parkeergebouw aan de Noordersingel >

Ter hoogte van het containerpark van Borgerhout aan de Noordersingel komt een volledig nieuw aansluitingspunt met de Ring. Dit nieuwe aansluitingscomplex wordt ook wel de Hollandse knoop genoemd. Het zal op- en afritten hebben in alle rijrichtingen en rechtstreeks aansluiten op de Bisschoppenhoflaan/Schijnpoortweg en de Noordersingel. 

Het nieuwe aansluitingspunt is nodig om de verkeersknoop aan het Sportpaleis te ontwarren en het sluipverkeer in deze omgeving aan te pakken.

Lees meer over het nieuwe aansluitingspunt aan de Noordersingel >

53
Waarom bouwen we een Oosterweelverbinding Linkeroever & Zwijndrecht?
Door de dagelijkse lange files op de E17 en de E34, slibben ook de lokale wegen dicht, met alle overlast en ongevallen van dien. Om terug vooruit te gaan op Linkeroever en in Zwijndrecht, maken we nu werk van vernieuwde snelwegen, extra fietspaden en een uitbreiding van de tramverbinding.

Meer info over het hoe en waarom, kan je hier vinden

https://linkeroever.oosterweelverbinding.be/nl/waarom

[/p030_50_faqpage] [/t001_01_main.tpl.php]