Terug naar overzicht
2020
2021
2022
2023
2024
2025 2026

Bereikbaarheid Antwerpen-West: 1 juli - 31 december 2020

Antwerpen-West

Verkeer vanuit Kennedytunnel naar E17 op versmalde rijstroken

1Locatie van de werf

De werf bevindt zich op de noordelijke rijbaan van het knooppunt Antwerpen-West. Dit is de rijrichting vanuit de Kennedytunnel richting Gent. De werf start bij het uitrijden van de Kennedytunnel en loopt tot aan de samenvoeging met het verkeer vanuit R1.

2Uit te voeren werkzaamheden

De aannemer voert voorbereidende werkzaamheden uit aan de middenberm om zo de noordelijke rijbaan (rijbaan richting E17) te verbreden.

3Periode van de werkzaamheden

De werkzaamheden zijn gestart op 16 maart 2020 en duren tot de zomer van 2020.

4Bereikbaarheid E17

Het verkeer vanuit de Kennedytunnel richting Gent rijdt op 3 versmalde rijstroken. Er is geen pechstrook ter beschikking.

5Bereikbaarheid op- en afrit Linkeroever

Het aantal rijstroken van de op- en afrit Linkeroever zijn voor het overgrote deel teruggebracht op 1 rijstrook.

Afbraak bestaande bruggen in Antwerpen-West - 12-17/08

1Locatie van de werf

De werf bevindt zich op de noordelijke rijbaan van de R1 in knooppunt Antwerpen-West (dit is de rijbaan van de Kennedytunnel richting E17), op de lus van de E17 richting R1/E34 en de lus van de R1/E34 naar de Kennedytunnel.

2Uit te voeren werkzaamheden

De bestaande bruggen van de R1/E34 naar de Kennedytunnel en van de E17 naar de R1/E34 worden afgebroken. Daarnaast worden er ook twee overkluizingen geplaatst, waardoor de aannemer de nieuwe fly-overs kan opbouwen zonder gevaar voor het verkeer dat eronderdoor rijdt.

3Periode van de werkzaamheden

Van woensdagavond 12 tot maandagochtend 17 augustus.

4Bereikbaarheid E17

De rijbaan van de Kennedytunnel naar de E17 is afgesloten. Je rijdt hierdoor in beide rijrichtingen over 2 rijstroken op de rijbaan richting Kennedytunnel. Rijd je van de Kennedytunnel naar de E17 steek je vlak na de Kennedytunnel de middenberm door. Vlak voor Zwijndrecht steek je de middenberm opnieuw door en rijd je terug op de rijbaan richting Gent.

5Bereikbaarheid R1/E34

Rijd je van de E17 naar de R1/E34 dan voorzien we een omleiding via de Kennedytunnel, A12 en op- en afrit 14 Kiel om zo terug naar de Kennedytunnel en E34 te rijden. Verkeer dat van de R1/E34 naar de Kennedytunnel wil rijden, volgt de E17 tot aan de keerbrug in Kruibeke en rijdt vervolgens via de zuidelijke rijbaan van de E17 naar de Kennedytunnel. De keerbrug wordt begin juli geplaatst en vanaf 17 juli in gebruik genomen.

6Bereikbaarheid oprit 6 Linkeroever

Oprit 6 Linkeroever zal afgesloten worden tot 31/08. De omleiding loopt via de Blancefloerlaan, Halewijnlaan, Charles de Costerlaan en R1.

7Liefkenshoektunnel tolvrij

Op donderdag 13 en vrijdag 14 augustus wordt de Liefkenshoektunnel tolvrij gemaakt. Op die manier wordt ook dat een volwaardig alternatief voor de hinderpiek in Antwerpen-West.

8Verplaatsen aansluitingen tussen R1 en E17

Van 17-20 augustus, de dagen volgend op de afbraak, verlegt de aannemer de aansluitingen van de E17 naar de R1/E34 en van de R1/E34 naar de Kennedytunnel. Hierdoor voeg je nog enkele dagen links uit richting R1/E34, links in van R1/E34 naar de Kennedytunnel en rijd je over een tijdelijke aansluiting. Van de E17 naar de Kennedytunnel rijd je over twee rijstroken.

Omleiding tijdens de afbraak van de bestaande bruggen in Antwerpen-West van 12-17 augustus:Afbraak bruggen Antwerpen-West

Knooppunt Antwerpen-West op tijdelijke wegen en bruggen - rechts in- en uitvoegen vanaf 20/8

Tijdelijk knooppunt Antwerpen-West

1Locatie van de werf

De werf is het volledige knooppunt Antwerpen-West. Dit start bij het uitrijden van de Kennedytunnel en loopt tot aan de E17 en R1.

2Uit te voeren werkzaamheden

Het oude knooppunt wordt afgebroken en het nieuwe knooppunt wordt opgebouwd.

3Periode van de werkzaamheden

De heraanleg van knooppunt Antwerpen-West is al een tijdje bezig naast de bestaande snelweg, maar vanaf 20 augustus ligt het volledige knooppunt op tijdelijke wegen en bruggen. De afbraak en heraanleg duurt tot najaar 2024. Er is een stabiele werfsituatie gedurende drie jaar, nadien wordt het nieuwe knooppunt gefaseerd in gebruik genomen.

4Bereikbaarheid Antwerpen-West

Bij de start van de werkzaamheden wordt dit knooppunt volledig op tijdelijke wegen gelegd. Dit gebeurt gefaseerd tussen 12 en 19 augustus. De gevaarlijke linkse in- en uitvoegstroken zijn hierna onmiddellijk vervangen door veilige rechtse in- en uitvoegstroken.

5Bereikbaarheid Kennedytunnel

Verkeer vanuit Gent (E17) richting Kennedytunnel beschikt grotendeels over 3 versmalde rijstroken. Zo zijn er 3 rijstroken ter beschikking vanaf de E17 tot aan de uitvoegsstrook voor verkeer richting R1/E34. Het verkeer gaat heel even over 2 rijstroken tussen de rechtse uitvoegstrook voor verkeer richting R1/E34 en rechtse invoegstrook voor verkeer komende van de R1/E34. Vanaf dan zijn er opnieuw 3 rijstroken beschikbaar tot aan de Kennedytunnel.

6Bereikbaarheid E17

Verkeer van de Kennedytunnel richting Gent (E17) heeft drie versmalde rijstroken ter beschikking.

7Rechts in- en uitvoegen

LET OP: Vanaf 20 augustus voeg je in Antwerpen-West in en uit langs rechts i.p.v. langs links. Concreet betekent dit dat zowel het verkeer komende van de R1/E34, als van oprit 6 Linkeroever (vanaf 1/09) langs rechts zal invoegen op de R1 voor de Kennedytunnel. Verkeer dat van de E17 uitvoegt richting R1/E34, zal dat ook langs rechts doen. Let dus goed op de signalisatie en pas je rijgedrag aan.

Bereikbaarheid Antwerpen-West: 1 januari - 30 juni 2020

Bereikbaarheid Antwerpen-West tijdelijke wegenis

Verkeer vanuit Kennedytunnel naar E17 op versmalde rijstroken

1Locatie van de werf

De werf bevindt zich op de noordelijke rijbanen van het knooppunt Antwerpen-West. Dit is de rijrichting vanuit de Kennedytunnel richting Gent. De werf start bij het uitrijden van de Kennedytunnel en loopt tot aan de samenvoeging met het verkeer vanuit R1.

2Uit te voeren werkzaamheden

De aannemer voert voorbereidende werkzaamheden uit aan de middenberm.

3Periode van de werkzaamheden

De werkzaamheden zijn gestart op 16 maart 2020 en duren tot de zomer van 2020.

4Bereikbaarheid E17

Het verkeer vanuit de Kennedytunnel richting Gent rijdt op 3 versmalde rijstroken. Er is geen pechstrook ter beschikking.  

5Bereikbaarheid op- en afrit Linkeroever

Het aantal rijstroken van de op- en afrit Linkeroever zijn voor het overgrote deel teruggebracht op 1 rijstrook.