Terug naar overzicht
2020
2021
2022
2023
2024
2025 2026

Bereikbaarheid Antwerpen-West: 1 juli - 31 december 2020

Bereikbaarheid Antwerpen-West tijdelijke wegenis

Knooppunt Antwerpen-West op tijdelijke wegen en bruggen - rechts in- en uitvoegen vanaf 20/8

1Locatie van de werf

De werf is het volledige knooppunt Antwerpen-West. Dit start bij het uitrijden van de Kennedytunnel en loopt tot aan de E17 en R1.

2Uit te voeren werkzaamheden

Het oude knooppunt wordt afgebroken en het nieuwe knooppunt wordt opgebouwd.

3Periode van de werkzaamheden

De heraanleg van knooppunt Antwerpen-West is al een tijdje bezig naast de bestaande snelweg, maar vanaf 20 augustus ligt het volledige knooppunt op tijdelijke wegen en bruggen. De afbraak en heraanleg duurt tot najaar 2024. Er is een stabiele werfsituatie gedurende drie jaar, nadien wordt het nieuwe knooppunt gefaseerd in gebruik genomen.

4Bereikbaarheid Antwerpen-West

Bij de start van de werkzaamheden wordt dit knooppunt volledig op tijdelijke wegen gelegd. Dit gebeurt gefaseerd tussen 12 en 19 augustus. De gevaarlijke linkse in- en uitvoegstroken zijn hierna onmiddellijk vervangen door veilige rechtse in- en uitvoegstroken.

5Bereikbaarheid Kennedytunnel

Verkeer vanuit Gent (E17) richting Kennedytunnel beschikt grotendeels over 3 versmalde rijstroken. Zo zijn er 3 rijstroken ter beschikking vanaf de E17 tot aan de uitvoegsstrook voor verkeer richting R1/E34. Het verkeer gaat heel even over 2 rijstroken tussen de rechtse uitvoegstrook voor verkeer richting R1/E34 en rechtse invoegstrook voor verkeer komende van de R1/E34. Vanaf dan zijn er opnieuw 3 rijstroken beschikbaar tot aan de Kennedytunnel.

6Bereikbaarheid E17

Verkeer van de Kennedytunnel richting Gent (E17) heeft drie versmalde rijstroken ter beschikking.

7Rechts in- en uitvoegen

LET OP: Vanaf 20 augustus voeg je in Antwerpen-West in en uit langs rechts i.p.v. langs links. Concreet betekent dit dat zowel het verkeer komende van de R1/E34, als van oprit 6 Linkeroever (vanaf 1/09) langs rechts zal invoegen op de R1 voor de Kennedytunnel. Verkeer dat van de E17 uitvoegt richting R1/E34, zal dat ook langs rechts doen. Let dus goed op de signalisatie en pas je rijgedrag aan.

Bereikbaarheid Antwerpen-West: januari - juli 2021

Bereikbaarheid Antwerpen-West tijdelijke wegenis

Opbouw nieuw knooppunt Antwerpen-West - stabiele situatie tot voorjaar 2023

1Locatie van de werf

De werf is het volledige knooppunt Antwerpen-West. Dit start bij het uitrijden van de Kennedytunnel en loopt tot aan de E17 en de brug van de Blancefloerlaan/N70.

2Uit te voeren werkzaamheden

Rond het tijdelijke knooppunt dat in de zomer van 2020 in gebruik genomen werd, bouwen we het nieuwe, compacte knooppunt Antwerpen-West op.

3Periode van de werkzaamheden

De bouw van het nieuwe knooppunt duurt tot najaar 2024. Er is een stabiele werfsituatie gedurende drie jaar. Vanaf midden 2023 wordt het nieuwe knooppunt gefaseerd in gebruik genomen.

4Bereikbaarheid Antwerpen-West

Het knooppunt ligt volledig op tijdelijke wegen en bruggen, waardoor alle verbindingen open blijven. De gevaarlijke linkse in- en uitvoegstroken van het oude knooppunt zijn vervangen door veilige rechtse in- en uitvoegers.

5Bereikbaarheid Kennedytunnel

Verkeer vanuit Gent (E17) richting Kennedytunnel beschikt grotendeels over 3 versmalde rijstroken. Zo zijn er 3 rijstroken ter beschikking vanaf de E17 tot aan de uitvoegsstrook voor verkeer richting R1/E34. Het verkeer gaat heel even over 2 rijstroken tussen de rechtse uitvoegstrook voor verkeer richting R1/E34 en rechtse invoegstrook voor verkeer komende van de R1/E34. Vanaf dan zijn er opnieuw 3 rijstroken beschikbaar tot aan de Kennedytunnel. Op- en afrit Linkeroever blijft open.

6Bereikbaarheid E17

Verkeer van de Kennedytunnel richting Gent (E17) heeft drie versmalde rijstroken ter beschikking.

Bereikbaarheid Antwerpen-West: augustus - december 2021

Bereikbaarheid Antwerpen-West tijdelijke wegenis

Opbouw nieuw knooppunt Antwerpen-West - stabiele situatie tot midden 2023

1Locatie van de werf

De werf is het volledige knooppunt Antwerpen-West. Dit start bij het uitrijden van de Kennedytunnel en loopt tot aan de E17 en R1.

2Uit te voeren werkzaamheden

Naast het tijdelijke knooppunt dat in de zomer van 2020 in gebruik genomen werd, bouwen we het nieuwe, compacte knooppunt Antwerpen-West op.

3Periode van de werkzaamheden

De bouw van het nieuwe knooppunt duurt tot najaar 2024. Er is een stabiele werfsituatie gedurende drie jaar. Vanaf midden 2023 wordt het nieuwe knooppunt gefaseerd in gebruik genomen.

4Bereikbaarheid Antwerpen-West

Het knooppunt ligt volledig op tijdelijke wegen en bruggen, waardoor alle verbindingen open blijven. De gevaarlijke linkse in- en uitvoegstroken van het oude knooppunt zijn vervangen door veilige rechtse in- en uitvoegers.

5Bereikbaarheid Kennedytunnel

Verkeer vanuit Gent (E17) richting Kennedytunnel beschikt grotendeels over 3 versmalde rijstroken. Zo zijn er 3 rijstroken ter beschikking vanaf de E17 tot aan de uitvoegsstrook voor verkeer richting R1/E34. Het verkeer gaat heel even over 2 rijstroken tussen de rechtse uitvoegstrook voor verkeer richting R1/E34 en rechtse invoegstrook voor verkeer komende van de R1/E34. Vanaf dan zijn er opnieuw 3 rijstroken beschikbaar tot aan de Kennedytunnel. Op- en afrit Linkeroever blijft open.

6Bereikbaarheid E17

Verkeer van de Kennedytunnel richting Gent (E17) heeft drie versmalde rijstroken ter beschikking.

Bereikbaarheid Antwerpen-West: januari - juli 2022

Bereikbaarheid Antwerpen-West tijdelijke wegenis

Opbouw nieuw knooppunt Antwerpen-West - stabiele situatie tot midden 2023

1Locatie van de werf

De werf is het volledige knooppunt Antwerpen-West. Dit start bij het uitrijden van de Kennedytunnel en loopt tot aan de E17 en R1.

2Uit te voeren werkzaamheden

Naast het tijdelijke knooppunt dat in de zomer van 2020 in gebruik genomen werd, bouwen we het nieuwe, compacte knooppunt Antwerpen-West op.

3Periode van de werkzaamheden

De bouw van het nieuwe knooppunt duurt tot najaar 2024. Er is een stabiele werfsituatie gedurende drie jaar. Vanaf midden 2023 wordt het nieuwe knooppunt gefaseerd in gebruik genomen.

4Bereikbaarheid Antwerpen-West

Het knooppunt ligt volledig op tijdelijke wegen en bruggen, waardoor alle verbindingen open blijven. De gevaarlijke linkse in- en uitvoegstroken van het oude knooppunt zijn vervangen door veilige rechtse in- en uitvoegers.

5Bereikbaarheid Kennedytunnel

Verkeer vanuit Gent (E17) richting Kennedytunnel beschikt grotendeels over 3 versmalde rijstroken. Zo zijn er 3 rijstroken ter beschikking vanaf de E17 tot aan de uitvoegsstrook voor verkeer richting R1/E34. Het verkeer gaat heel even over 2 rijstroken tussen de rechtse uitvoegstrook voor verkeer richting R1/E34 en rechtse invoegstrook voor verkeer komende van de R1/E34. Vanaf dan zijn er opnieuw 3 rijstroken beschikbaar tot aan de Kennedytunnel. Op- en afrit Linkeroever blijft open.

6Bereikbaarheid E17

Verkeer van de Kennedytunnel richting Gent (E17) heeft drie versmalde rijstroken ter beschikking.

Bereikbaarheid Antwerpen-West: augustus - december 2022

Bereikbaarheid Antwerpen-West tijdelijke wegenis

Opbouw nieuw knooppunt Antwerpen-West - stabiele situatie tot midden 2023

1Locatie van de werf

De werf is het volledige knooppunt Antwerpen-West. Dit start bij het uitrijden van de Kennedytunnel en loopt tot aan de E17 en R1.

2Uit te voeren werkzaamheden

Naast het tijdelijke knooppunt dat in de zomer van 2020 in gebruik genomen werd, bouwen we het nieuwe, compacte knooppunt Antwerpen-West op.

3Periode van de werkzaamheden

De bouw van het nieuwe knooppunt duurt tot najaar 2024. Er is een stabiele werfsituatie gedurende drie jaar. Vanaf midden 2023 wordt het nieuwe knooppunt gefaseerd in gebruik genomen.

4Bereikbaarheid Antwerpen-West

Het knooppunt ligt volledig op tijdelijke wegen en bruggen, waardoor alle verbindingen open blijven. De gevaarlijke linkse in- en uitvoegstroken van het oude knooppunt zijn vervangen door veilige rechtse in- en uitvoegers.

5Bereikbaarheid Kennedytunnel

Verkeer vanuit Gent (E17) richting Kennedytunnel beschikt grotendeels over 3 versmalde rijstroken. Zo zijn er 3 rijstroken ter beschikking vanaf de E17 tot aan de uitvoegsstrook voor verkeer richting R1/E34. Het verkeer gaat heel even over 2 rijstroken tussen de rechtse uitvoegstrook voor verkeer richting R1/E34 en rechtse invoegstrook voor verkeer komende van de R1/E34. Vanaf dan zijn er opnieuw 3 rijstroken beschikbaar tot aan de Kennedytunnel. Op- en afrit Linkeroever blijft open.

6Bereikbaarheid E17

Verkeer van de Kennedytunnel richting Gent (E17) heeft drie versmalde rijstroken ter beschikking.

Bereikbaarheid Antwerpen-West: januari - juli 2023

Bereikbaarheid Antwerpen-West tijdelijke wegenis

Opbouw nieuw knooppunt Antwerpen-West - stabiele situatie tot midden 2023

1Locatie van de werf

De werf is het volledige knooppunt Antwerpen-West. Dit start bij het uitrijden van de Kennedytunnel en loopt tot aan de E17 en R1.

2Uit te voeren werkzaamheden

Naast het tijdelijke knooppunt dat in de zomer van 2020 in gebruik genomen werd, bouwen we het nieuwe, compacte knooppunt Antwerpen-West op.

3Periode van de werkzaamheden

De bouw van het nieuwe knooppunt duurt tot najaar 2024. Er is een stabiele werfsituatie gedurende drie jaar. Vanaf midden 2023 wordt het nieuwe knooppunt gefaseerd in gebruik genomen.

4Bereikbaarheid Antwerpen-West

Het knooppunt ligt volledig op tijdelijke wegen en bruggen, waardoor alle verbindingen open blijven. De gevaarlijke linkse in- en uitvoegstroken van het oude knooppunt zijn vervangen door veilige rechtse in- en uitvoegers.

5Bereikbaarheid Kennedytunnel

Verkeer vanuit Gent (E17) richting Kennedytunnel beschikt grotendeels over 3 versmalde rijstroken. Zo zijn er 3 rijstroken ter beschikking vanaf de E17 tot aan de uitvoegsstrook voor verkeer richting R1/E34. Het verkeer gaat heel even over 2 rijstroken tussen de rechtse uitvoegstrook voor verkeer richting R1/E34 en rechtse invoegstrook voor verkeer komende van de R1/E34. Vanaf dan zijn er opnieuw 3 rijstroken beschikbaar tot aan de Kennedytunnel. Op- en afrit Linkeroever blijft open.

6Bereikbaarheid E17

Verkeer van de Kennedytunnel richting Gent (E17) heeft drie versmalde rijstroken ter beschikking.

Bereikbaarheid Antwerpen-West: 1 januari - 30 juni 2020

Bereikbaarheid Antwerpen-West tijdelijke wegenis

Verkeer vanuit Kennedytunnel naar E17 op versmalde rijstroken

1Locatie van de werf

De werf bevindt zich op de noordelijke rijbanen van het knooppunt Antwerpen-West. Dit is de rijrichting vanuit de Kennedytunnel richting Gent. De werf start bij het uitrijden van de Kennedytunnel en loopt tot aan de samenvoeging met het verkeer vanuit R1.

2Uit te voeren werkzaamheden

De aannemer voert voorbereidende werkzaamheden uit aan de middenberm.

3Periode van de werkzaamheden

De werkzaamheden zijn gestart op 16 maart 2020 en duren tot de zomer van 2020.

4Bereikbaarheid E17

Het verkeer vanuit de Kennedytunnel richting Gent rijdt op 3 versmalde rijstroken. Er is geen pechstrook ter beschikking.  

5Bereikbaarheid op- en afrit Linkeroever

Het aantal rijstroken van de op- en afrit Linkeroever zijn voor het overgrote deel teruggebracht op 1 rijstrook.