Een vlotter en veiliger knooppunt

Het knooppunt Antwerpen-Oost - waar de E313 en Antwerpse Ring (R1) samenkomen - wordt veiliger. De verkeersveiligheid en doorstroming wordt in dit knooppunt beïnvloed door heel wat weefbewegingen. Voertuigen wisselen er van rijstrook, hinderen elkaar én zorgen voor incidenten en vertragingen. Die weefbewegingen zullen we de komende jaren sterk verminderen:

  • Verkeer op de R1 richting afrit Deurne/Schijnpoort doorkruist het verkeer vanuit de E313 naar de R1. Beide verkeersstromen worden uit elkaar getrokken door de bouw van een nieuwe tunnel. Verkeer op de R1 naar afrit Deurne zal via die tunnel onder het verkeer vanuit de E313 (rijrichting Nederland) doorgaan. Zo halen we twee verkeersstromen uit elkaar. 
  • Verkeer van oprit Deurne doorkruist het verkeer op de R1 dat wil uitvoegen richting E313 (Hasselt). Ook deze twee verkeersstromen halen we uit elkaar.

 

December 2023

Aanpassen wegmarkeringen richting Nederland in het knooppunt Antwerpen-Oost.

Lees hier meer

Begin 2024

Voorbereiding werfzone voor de bouw van de nieuwe tunnel. We plaatsen damplanken in de grond.

Meer naar het noorden plaatsen we grondhopen tussen de Ring en rivier Het Schijn. Dit is voorbelasting voor de bouw van de Bypass. Op die manier verdichten we de grond. 

Augustus 2024

We leggen de koker van Water-link die zich bevindt tussen het Groot Schijn en de volkstuinen Papenhof verdiept aan. Dit doen we zodat we later het Groot Schijn een stuk kunnen verleggen, om vervolgens de Bypass te bouwen.

Later in 2024 nemen we de tijdelijke invoeger van de E313 in dienst.

Eind 2024

Start hoofdwerken aan de nieuwe tunnel. Verkeer op de R1 naar afrit Deurne zal via die tunnel onder het verkeer vanuit de E313 (rijrichting Nederland) doorgaan.

Eind 2026

De nieuwe tunnel voor verkeer op de R1 naar afrit Deurne wordt in gebruik genomen. 

De Bypass is in beide richtingen in gebruik.

Eind 2030

Ingebruikname Oosterweelverbinding, met aansluiting van de nieuwe tunnels in Antwerpen-Oost op de nieuwe snelweg. 

Hoe vorderen de werken?

Eind 2023 startten we de eerste voorbereidende werken in het knooppunt om in- en uitritten voor de werfzone van de nieuwe tunnel te creëren.

Begin 2024 maken we deze zone bouwklaar en leggen we tijdelijke wegen en werfwegen aan. De grond wordt voorbelast en nutsleidingen worden verlegd. 

We bereiden ook de hermeandering van rivier Het Schijn voor. In de zomer van 2024 leggen we de koker van Water-link die zich bevindt tussen het Groot Schijn en de volkstuinen Papenhof verdiept aan. Dit doen we zodat we later het Groot Schijn een stuk kunnen verleggen, om vervolgens de Bypass te bouwen.

Ook de voorbereidende werken aan Ringpark Het Schijn starten in 2024. Meer info over die werken vind je op de website van De Grote Verbinding.

Wanneer de Bypass richting Nederland in gebruik wordt genomen, zal de nieuwe tunnel hier tijdelijk ook op aansluiten. Zo maken we het hier ook tijdens de Oosterweelwerken al een stuk veiliger. Wanneer de nieuwe snelweg in dienst genomen wordt, zal de tunnel voor afrit Deurne op de nieuwe snelweg aansluiten.

 

Maatregelen voor minder hinder

We leggen tijdelijke wegen aan, zodat je tijdens de werken van de E313 naar de R1 richting Nederland kan blijven rijden. Om voldoende ruimte vrij te maken voor de werken zal hier nog één rijstrook beschikbaar zijn. Voor korte periodes 's nachts of in weekends, zal deze aansluiting tijdelijk worden afgesloten. Dit wordt ruim op voorhand aangekondigd.