Het kroonjuweel van de Oosterweelverbinding

De nieuwe Scheldetunnel maakt in het noorden van Antwerpen de Ring rond. De tunnel verbindt het nieuwe Sint-Anna knooppunt op Linkeroever met het toekomstige op- en afrittencomplex van het Oosterweelknooppunt op Rechteroever, nabij het Noordkasteel. Om dit project te realiseren zijn alvast de voorbereidende werken gestart op beide Scheldeoevers.

Voorbereidende werken

Oktober 2021 - Januari 2022

Aanleg fietstunnel voor kruisen werfinrit Charles De Costerlaan

Najaar 2021

Aanleg aanmeerlocatie Linkeroever + fase 2 bomenrooi Sint-Annabos

Najaar 2022

Bouw tijdelijk Scheldedijk langs de Scheldelaan op Rechteroever

Begin 2023

Start maken bouwkuip op Linker- en Rechteroever

2024

Baggerwerken Schelde

2025

Tunnelmond Linkeroever klaar voor aansluiting eerste tunnelelement

2025

Afzinken eerste tunnelelement

2026

Installatie verkeers- en tunneltechnische installaties

2027

Scheldetunnel klaar

2030

Opening Scheldetunnel

Hoe vorderen de werken?

Op de linkeroever vinden de werken voornamelijk plaats in het Sint-Annabos. Daar zijn we in december 2020 gestart met het klaarmaken van de toekomstige werfterreinen. Een deel van de bomen moest daar jammer genoeg gerooid worden. Zodra de werken klaar zijn wordt wel terug groen aangeplant.

In maart 2021 ging ook op de rechteroever de eerste spade in de grond aan de Scheldelaan, ter hoogte van de Total-site, nabij het Noordkasteel. De Scheldelaan is daardoor plaatselijk afgesloten voor 6 jaar tussen het kruispunt met de Oosterweelsteenweg en het kruispunt met de Kastelweg.

Sinds 2023 graven we op beide oevers de tunneltoeritten uit van de nieuwe Scheldetunnel.

Hinder voor de omgeving

We doen er alles aan om het verkeer tijdens de werken zo vlot en veilig mogelijk te houden, zowel voor fietsers, automobilisten als vrachtwagens. Daarom pasten we in de buurt van de werken nabij het Noordkasteel de kruispunten van de Kastelweg met de Oosterweelsteenweg en van de Scheldelaan met de Kastelweg aan. Zo kan je nog steeds makkelijk van en naar de haven rijden via de Royerssluis.

Kruispunt Kastelweg-Oosterweelsteenweg

Dit kruispunt werd uitgerust met verkeerslichten. Zo sla je makkelijker af van de Oosterweelsteenweg naar de Kastelweg of omgekeerd en kunnen ook fietsers er veilig oversteken.

Kruispunt Kastelweg-Scheldelaan

Rij je van de Kastelweg naar de Scheldelaan of omgekeerd, dan krijg je voortaan voorrang op het verkeer dat uit het doodlopende stuk van de Scheldelaan  komt.

Gerelateerd nieuws

Blijf op de hoogte!