Render oosterweel

Aannemer bereikt diepste punt graafwerken Scheldetunnel Linkeroever

De nieuwe Scheldetunnel, de derde Scheldekruising die deel uitmaakt van de Oosterweelverbinding in Antwerpen, krijgt almaar meer vorm. Op Linker- en rechteroever wordt hard gewerkt aan de toeritten tot de tunnel. Dat zijn de hellingen die langs beide oevers toegang geven tot de tunnel. Daarvoor moet in totaal ruim 1 miljoen m³ grond worden uitgegraven.

Op Linkeroever heeft aannemer TM COTU* zopas een nieuwe mijlpaal bereikt: het diepste punt van de grootste bouwkuip werd bereikt. Dat ligt op een diepte van maar liefst 25 meter. Eind augustus zal de hele bouwkuip uitgegraven zijn. Daarna kan de aannemer starten met de betonwerken voor de tunneltoerit.

Maarten Pombreu, Projectleider Scheldetunnel Linkeroever bij Lantis: “Het bereiken van het diepste punt is een belangrijk moment voor de werf. Stilaan kunnen we nu met de bouw van de tunneltoerit starten. Het staal en beton dat we daarvoor nodig hebben, staan bij wijze van spreken te trappelen aan de poorten van de werf.”

Parallel aan de betonwerken in de grootste bouwkuip worden de komende maanden nog twee kleinere bouwkuipen uitgegraven. “De werf van de toerit op Linkeroever is zo groot dat we die hebben onderverdeeld in drie bouwkuipen”, verklaart Maarten Pombreu. De tweede bouwkuip zal in de loop van november uitgegraven zijn, de derde bouwkuip zal in de loop van volgend jaar klaar zijn.

Grond afvoeren en water zuiveren  


De uitgegraven grond wordt, indien deze verontreinigd is met PFAS, afgevoerd voor reiniging. PFAS verklaren ook de aanwezigheid van een waterzuiveringsinstallatie op de werf. Het grondwater dat wordt opgepompt tijdens de werken aan de bouwkuip, wordt hierin gezuiverd. Tijdens de werken op Linkeroever zal de aannemer 650.000 m³ verontreinigd grondwater zuiveren. Een deel van dit gezuiverd grondwater wordt tijdens de werken bovendien naar het nabijgelegen natuurgebied Blokkersdijk gepompt. Dit beschermde Europese gebied, dat met verdroging kampt, wordt op deze manier gevrijwaard van verdere natuurschade. Het gezuiverde water dat niet naar Blokkersdijk gaat, komt in de Schelde terecht. 

scheldetunnello-augustus20231.jpg

 Werfbeeld bouwkuip Scheldetunnel Linkeroever

En ook aan de overzijde van de Schelde – ter hoogte van de Scheldelaan in de Antwerpse haven - graaft de aannemer ondertussen het eerste deel van de bouwput voor de toerit uit. In oktober 2023 starten de betonwerken voor de vloeren, de wanden en het dak van de toerit.

Luc Hellemans, algemeen directeur Lantis: “De Antwerpse Ring is al jaren een constante in allerhande filerapporten. Met de bouw van de Oosterweelverbinding, waar de Scheldetunnel een belangrijk onderdeel van is, creëren we op termijn meer ademruimte op en rond de Antwerpse wegen. Het is uiteraard nog even op de tanden bijten tot de eerste wagens effectief door de tunnel zullen rijden, maar die nieuwe toekomst voor Antwerpen wordt elke dag een beetje meer realiteit.”

scheldetunnelro-augustus2023-aangepast3.jpg

Werfbeeld bouwkuip Scheldetunnel Rechteroever

De Scheldetunnel, een verhaal van Antwerpen én Zeebrugge       
 

De werken aan de nieuwe Scheldetunnel gingen in 2021 van start. In Antwerpen vond eerst uitgebreid archeologisch onderzoek plaats. Op de werfzone van de Scheldetunnel op Linkeroever werden de restanten van het oude Amerikaanse soldatenkamp Top Hat teruggevonden. Tegelijkertijd gingen ook in de haven van Zeebrugge werkzaamheden van start voor de Antwerpse tunnel. Naast het Boudewijnkanaal, in een daartoe aangelegd dok, worden namelijk de acht tunnelelementen gebouwd die samen de nieuwe tunnel zullen vormen.

De bouw van deze tunnelelementen ging begin dit jaar van start. Zo’n zeven maanden later is de vooruitgang indrukwekkend: de ruwbouw van de eerste twee gigantische tunnelelementen is zo goed als klaar. In het najaar van 2024 is de bouw van alle acht tunnelelementen achter de rug. In 2025 verhuizen de gigantische elementen één voor één via de Noordzee en de Schelde naar Antwerpen, een ongeziene operatie die vandaag al wordt voorbereid. Hier zinken we ze af op hun definitieve locatie en vormen ze samen de broodnodige extra Scheldekruising.  

Op bezoek in het bouwdok in Zeebrugge  


Als de bouwput in Antwerpen al indrukwekkend is, dan is het bouwdok in Zeebrugge dat absoluut ook. Daarom bieden Lantis en COTU vanaf september de mogelijkheid om het bouwdok te bezoeken. Jan Bauwens, Projectdirecteur TM COTU: “Wat we hier realiseren is te bijzonder en te uniek om de werfhekken gesloten te houden. Samen met onze bouwheer Lantis willen we de buitenwereld tonen wat we aan het doen zijn. Het grote publiek kan vanaf september, onder leiding van professionele gidsen, op bezoek komen in het bouwdok in Zeebrugge."

Let wel, de plaatsen zijn beperkt. Vooraf inschrijven is de boodschap. Meer informatie op https://www.oosterweelverbinding.be/werfbezoeken-voor-groepen       

scheldetunnelbouwdokzeebrugge-augustus20233.jpg     
Werfbeeld bouwdok Zeebrugge - bouw tunnelelementen Scheldetunnel     

--       

De Scheldetunnel wordt de derde Scheldekruising voor Antwerpen en omgeving. Voor de haven, de economische motor van Vlaanderen, is de tunnel van essentieel belang. De tunnel moet ook de mobiliteit op de Antwerpse Ring flink doen verbeteren. Weggebruikers die het noorden van de stad of de haven willen bereiken, moeten niet langer omrijden. Bovendien verlies je minder tijd in de file bij ongevallen op de Ring, aangezien het verkeer makkelijk kan worden omgeleid. Het project draagt ook bij tot een betere omgeving van honderdduizenden mensen wiens leef- en luchtkwaliteit de komende jaren flink zal verbeteren. Meer weten? Surf naar www.oosterweelverbinding.be/scheldetunnel 

* TM COTU staat voor Tijdelijke Maatschap Combinatie Oosterweeltunnel. Het consortium neemt de bouw van de Scheldetunnel en het bijhorende bouwdok in Zeebrugge op zich. De groep bestaat uit de Belgische bouwgroepen BESIX, DEME, Stadsbader Contractors en Jan De Nul.       
 

Gerelateerd nieuws