Een nieuw op- en afrittencomplex voor de haven en het noorden van de stad

Aan het Noordkasteel, ter hoogte van het kerkje van Oosterweel op de rechteroever, komt het Oosterweelknooppunt met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad. Het knooppunt wordt grotendeels overkapt en ligt verzonken in het landschap. Het verbindt de Scheldetunnel met de Kanaaltunnels die aansluiten op de Antwerpse Ring. Daarmee is het een essentiële schakel in het rondmaken van de Ring en het ontsluiten van de haven en het Eilandje.

Wanneer het Oosterweelknooppunt klaar is, wordt hier Ringpark Noordkasteel ingericht.

Herbekijk hier een webinar over het Oosterweelknooppunt

De bouw van het Oosterweelknooppunt

Start voorbereidende werken

Start: januari 2023 - zomer 2024

Ter hoogte van het Noordkasteel worden heel wat voorbereidingen getroffen voor de werf van de Oosterweelknoop. We bouwen werfwegen, dempen het Samgadok, verleggen de Oosterweelsteenweg, verleggen kabels en leidingen, rooien groen, enz.

Bouw Oosterweelknooppunt

Start: zomer 2024 - tot 2030

De bouw van het nieuwe knooppunt start eind 2023. De komende jaren werken we aan het Noordkasteel aan een nieuw op- en afrittencomplex dat verkeer uit de Stad zelf weghaalt én de haven beter ontsluit.

Verlegde Oosterweelsteenweg in dienst

Voorjaar 2024

We bouwen tijdelijke wegen, zodat de haven ook tijdens onze werken bereikbaar blijft. De Oosterweelsteenweg wordt in het voorjaar van 2024 al een eerste keer verlegd om ruimte vrij te maken voor de werf.

Bereikbaarheid tijdens de werken

Tijdelijke wegen en fietspaden garanderen bereikbaarheid van de haven

We verleggen de Oosterweelsteenweg enkele keren om plaats te maken voor de werken. Om de bereikbaarheid van de haven te garanderen, bouwen we een tijdelijk rondpunt ter hoogte van de Hogere Zeevaartschool. Dit rondpunt is in juni 2023 geopend en sluit aan op de tijdelijke wegen rond de Royerssluis. 

Samen met het verleggen van de Oosterweelsteenweg, het voorzien van comfortabele fietspaden én het vereenvoudigen van het kruispunt met de Kastelweg, blijft de haven ook tijdens onze werken bereikbaar.

Hinder voor de omgeving

We doen er alles aan om de hinder voor de omgeving te beperken. Zo monitoren we het verkeer en leggen we strikte regels op aan de aannemers op vlak van stof, geluid en trillingen. Bij zware werkzaamheden informeren we de buurt uitgebreid over de periode en de intensiteit van de overlast. 

Een apart netwerk van werfwegen zorgt ervoor dat we de verkeersdruk niet onnodig doen toenemen met ons werverkeer.