Render oosterweel

Werken aan fietspad langs Kastelweg op 20 juni

Op donderdag 20 juni sluiten we het fietspad langs de Kastelweg tijdelijk af ter hoogte van de Oosterweelkerk. Dit is nodig om trillingssensoren aan te brengen op de onderliggende gasleiding. Met deze sensoren monitoren we de impact van onze werken. Fietsers kunnen de werken passeren via de rechtse rijstrook van de Kastelweg.

Dronebeeld OWK Kastelweg
Dronebeeld OWK Kastelweg

Met de aanleg van het Oosterweelknooppunt staan er heel grote en ingrijpende werken gepland in de omgeving van het Noordkasteel. Rond onze werf lopen enkele grote leidingen, waaronder een gasleiding onder het fietspad van de Kastelweg.

Om de impact van onze werken op deze gasleiding te monitoren, plaatsen we trillingssensoren op de leiding. Boven de leiding maken we op vier plaatsen een put om die sensoren aan te brengen. Twee van die putten bevinden zich midden in het fietspad. We sluiten het fietspad hier op 20 juni plaatselijk af zodat we de werken veilig kunnen uitvoeren. 

Fietsers kunnen gebruik maken van de rechtse rijstrook van de Kastelweg, autoverkeer rijdt daar via de afslagstrook. De maximale snelheid is beperkt tot 30 km/u om de veiligheid van de fietsers te bewaren. We voeren deze werken buiten de spitsuren uit, waardoor het verkeer op de Kastelweg hier weinig hinder van zal ondervinden.

Fietstunnel Kastelweg

Ter voorbereiding van de werken aan het Oosterweelknooppunt bouwen we binnenkort een fietstunnel langs de Kastelweg en dus vlakbij de gasleiding. Deze tunnel zal ervoor zorgen dat fietsers hier onder de nog aan te leggen werftoegang door fietsen. Zo kunnen zij de komende jaren comfortabel en veilig onze werf passeren.

 

Gerelateerd nieuws