[t001_01_main.tpl.php]

Mobiliteit

De bouw van een extra Scheldekruising zorgt voor een betere spreiding van het verkeer en dus voor minder files. Dankzij nieuwe aansluitingspunten zal je ook vlot en veilig vanuit alle windrichtingen naar de rondgemaakte Ring kunnen rijden. Zo worden de woonwijken in Antwerpen, Burcht en Zwijndrecht gespaard van sluipverkeer.

Wat zijn de voordelen op vlak van mobiliteit?

In de file staan … iedereen heeft wel wat beters te doen. En toch is het voor duizenden mensen een dagelijkse realiteit in en rond Antwerpen. De Oosterweelverbinding helpt mee om deze verkeersknoop te ontwarren en het verkeer terug vlot te trekken.

Dit biedt heel wat voordelen op vlak van mobiliteit:

  • De Kennedytunnel en de zuidelijke ring worden ontlast dankzij een extra Scheldekruising (de Scheldetunnel).
  • De Oosterweelverbinding zorgt voor een betere bereikbaarheid van stad, haven en de brede regio rond Antwerpen.
  • Het verkeer maakt maximaal gebruik van het hoofdwegennet. Bestuurders blijven zo lang mogelijk op de Ring en nemen de afslag die het dichtst bij hun eindbestemming ligt. Gevolg? De verkeersdruk op de lokale wegen neemt af, het sluipverkeer in de woonwijken vermindert en als bestuurder ben je sneller ter plaatse.
  • Bij zware ongevallen op de Ring biedt Oosterweel een alternatief waardoor het verkeer op en naast de Ring op zo’n momenten niet meer automatisch stil komt te staan.

Zicht op de mond van de Scheldetunnel vanaf de linkeroever. Deze extra Scheldekruising zal zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. (simulatiebeeld door ATLAS / Zwarts & Jansma)

Het Masterplan 2020

Het bouwen van de Oosterweelverbinding kadert binnen een breder mobiliteitsplan van de Vlaamse overheid voor de Antwerpse regio: het Masterplan 2020. Naast het verbeteren van de weginfrastructuur worden er binnen dit plan ook maatregelen genomen voor het openbaar vervoer, voor het verkeer over water en voor fietsers.

Lees meer over het Masterplan 2020 >

[/t001_01_main.tpl.php]