Knoop R1-E34 | op/afrit Sint-Anna

Een groen en veilig knooppunt E34 – R1

Dit knooppunt wordt volledig vernieuwd. De snelweg wordt er verdiept aangelegd en omgeven door groene bermen. Hierdoor wordt het verkeer aan het zicht onttrokken en vermindert de impact op de omliggende natuurgebieden.

knooppunt E34-R1

Het nieuwe knooppunt wordt ook veiliger. Gevaarlijke linkse in- en uitvoegstroken worden weggewerkt en vervangen door veilige rechtse op- en afritten. Het resultaat? Het doorgaand verkeer wisselt minder van rijstrook wat leidt tot een betere doorstroming en meer verkeersveiligheid. In de praktijk betekent dit minder ongevallen en dus minder kans op file.

knooppunt E34-R1

De op- en afrit Sint-Anna blijft behouden tot ingebruikname nieuwe Scheldetunnel

De aansluiting van de E34 met de Charles De Costerlaan en de Waaslandtunnel blijft tijdens deze werken behouden. Het is pas na de ingebruikname van de nieuwe Scheldetunnel over enkele jaren dat de op- en afrit Sint-Anna verdwijnt.

Op dat moment wordt de Charles de Costerlaan heraangelegd als een fiets- en wandelboulevard. De Waaslandtunnel krijgt zo opnieuw zijn oude functie als verbinding voor lokaal autoverkeer tussen de linker- en de rechteroever.  

knooppunt E34-R1

In beeld

Vergelijk de bestaande en de toekomstige infrastructuur ter hoogte van het knooppunt E34 - R1.