E34 | Waaslandhaven-Oost

Een volwaardig op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Oost

De op- en afrit 8 Waaslandhaven-Oost aan de Canadastraat en de Keetberglaan wordt opnieuw aangelegd. Momenteel kan je hier enkel de snelweg op richting Antwerpen, of komende vanuit deze richting de snelweg verlaten. Na de heraanleg kan je de snelweg in alle richtingen op- en afrijden. Zo krijgt het verkeer van en naar de Waaslandhaven een betere aansluiting op de E34.

Waaslandhaven-Oost

Een dubbele rotonde

Het aansluitingspunt zal de vorm hebben van een kluifrotonde. Met name twee rotondes – één langs elke kant van de E34 - die met elkaar verbonden worden via twee evenwijdige bruggen over deze snelweg.

Waaslandhaven-Oost

Er wordt ook een aansluiting gemaakt met de nieuwe verbindingsweg langsheen de E34 en de E17. Zo ontstaat een alternatieve route richting kust voor bewoners van Linkeroever en Zwijndrecht.

Waaslandhaven-Oost

In beeld

Vergelijk de bestaande met de toekomstige infrastructuur ter hoogte van Waaslandhaven-Oost.