Leefbaarheid

Het Oosterweelproject zorgt naast een betere mobiliteit en hogere verkeersveiligheid voor meer groen, betere fietsverbindingen en minder geluidsoverlast. Hierdoor wordt het aangenamer wonen, werken en vertoeven op Linkeroever, in Zwijndrecht en in Burcht.

1Verminderen geluidsoverlast

Langs de E34, de R1 en de E17 worden maatregelen genomen om de geluidsoverlast te verminderen. Er komt een geluidsarm wegdek en een lagere maximumsnelheid. Waar mogelijk, wordt er gewerkt met aarden wallen. Op andere plaatsen komen er geluidsschermen.

2Aaneensluiting natuurgebieden

De nieuwe weginfrastructuur wordt aangelegd met respect voor de omgeving. Het Sint-Annabos, het Rot, Middenvijver, Blokkersdijk en het Vlietbos worden met elkaar verbonden via ecoducten en -onderdoorgangen. Dieren kunnen zich zo gemakkelijker van het ene naar het andere gebied verplaatsen, waardoor hun leefomgeving groter wordt.

3Betere fietsverbindingen

Burcht, Zwijndrecht en Linkeroever worden met elkaar verbonden via 9 km nieuwe fietspaden. Op verschillende plaatsen komen er fietsbruggen en –tunnels over en onder de autowegen, zodat je ze als fietser of wandelaar veilig kan kruisen.

4Meer ruimte voor groen

Het knooppunt van de Ring met de E17 wordt compacter aangelegd. Hierdoor komt er 18.5 hectare vrij voor een nieuw bos.

5Minder sluipverkeer

Om sluipverkeer tegen te gaan wordt een nieuwe verbindingsweg langs de E34 en de E17 aangelegd. Lokaal verkeer kan via deze weg – die aansluit op de Pastoor Coplaan, de Blancefloerlaan en de Canadastraat – vlot van en naar de snelweg rijden.

De koppeling van natuurgebieden

We verbinden het Sint-Annabos, Rot, Middenvijver, Blokkersdijk en Vlietbos met elkaar via ecoducten en -bruggen. Dieren kunnen zich dan gemakkelijker van het ene naar het andere gebied verplaatsen, waardoor hun leefomgeving groter wordt.

Bekijk de plannen