[t001_01_main.tpl.php]

Wat zijn de voordelen op vlak van mobiliteit?

De nieuwe en verbeterde knooppunten van de Oosterweelverbinding brengen verkeer straks snel van en naar de Ring en halen sluipverkeer weg uit de woonwijken.

Volledig aansluitingspunt ter hoogte van de Noordersingel

Het aansluitingspunt met de Ring ter hoogte van het Sportpaleis (Afrit 2 Deurne) is vandaag een half aansluitingspunt. Enkel wie van of naar het zuiden moet, kan er de Ring op of af rijden. Er zijn geen aansluitingen van en naar het noorden (E19 en A12 Nederland). Verkeer vanuit het noorden dat bijvoorbeeld naar het Sportpaleis of naar Deurne-Noord wil, moet de Ring al verlaten bij de Groenendaallaan (Afrit 1 Merksem) of doorrijden tot de Plantin en Moretuslei (Afrit 3 Borgerhout). In beide gevallen moet het verkeer via lokale wegen verder rijden tot aan zijn bestemming.

Met de aanleg van de Oosterweelverbinding verschuift het aansluitingspunt ca. 600 meter naar het zuiden en wordt het vervolledigd met op- en afritten naar en vanuit het noorden. Het aansluitingspunt sluit rechtstreeks aan op de Bisschoppenhoflaan/ Schijnpoortweg en de Noordersingel.

Lees meer over het aansluitingspunt Noordersingel >

Zicht op het nieuwe aansluitingspunt aan de Noordersingel bovenaan de simulatie.

Een groene en veilige Noordersingel

Tussen april 2016 en juni 2017 werd de Noordersingel tussen de Turnhoutsepoort en de Schijnpoortweg onder handen genomen. Net als op de zuidelijke Singel telt de Noordersingel er twee rijstroken in elke richting met een groene middenberm. Langs beide zijden zijn er brede fietspaden, die door een groenstrook gescheiden worden van de rijweg.

De kruispunten met de Schijnpoortweg en de Buurtspoorweglei zijn aangepast en een nieuw kruispunt maakt de aansluiting naar Spoor Oost mogelijk. Later worden op dit kruispunt ook de nieuwe op- en afritten van de Ring aangesloten. Zo kan verkeer beter doorstromen en ontstaat een veilige situatie voor alle weggebruikers.

Lees meer over het project Noordersingel >

Impressie van de heraangelegde Noordersingel

Minder verkeer op Schijnpoortweg en kruispunt Schijnpoort

Dankzij de Oosterweelverbinding zijn er straks in het noorden van de stad 3 volledige aansluitingspunten met de Ring (in plaats van de huidige 1,5 knooppunten). Het aansluitingspunt bij het Sportpaleis verschuift naar het zuiden en wordt vervolledigd, het aansluitingspunt bij de Groenendaallaan wordt vernieuwd en ter hoogte van het kerkje van Oosterweel komt een volledig nieuw aansluitingspunt voor een snelle verbinding tussen de Ring, de haven en het noorden van de stad.

Door deze nieuwe en verbeterde aansluitingspunten blijft verkeer zo lang mogelijk op de Ring en neemt het de afrit die het dichtst bij de eindbestemming ligt. Daardoor wordt het kruispunt Schijnpoort en de Schijnpoortweg sterk ontlast. Gevolg? Een betere doorstroming en een veiligere verkeerssituatie.

Lees meer over het aansluitingspunt Groenendaallaan >
Lees meer over het Oosterweelknooppunt >
Lees meer over het aansluitingspunt Noordersingel >

Situering van de drie volledige aansluitingspunten met de Ring (in het geel)

Ringfietspad wordt doorgetrokken naar het noorden

Het bestaande fietspad langs de Ring zal bij de Lotto Arena aansluiten op het nieuwe Ringfietspad dat samen met de Oosterweelverbinding wordt aangelegd. Dit Ringfietspad wordt doorgetrokken naar het noorden. Ter hoogte van de IJzerlaan wordt het fietspad aangesloten op de nieuwe fiets- en wandelbrug over het Albertkanaal.

Het bestaande fietspad dat tussen de Ring en de Ten Eekhovelei loopt wordt tijdens de herinrichting van de omgeving Groot Schijn al verlegd. Het fietspad wordt breder en veiliger gemaakt en er komt een breed voetpad langs te liggen.

Het Ringfietspad bij parking Ten Eekhove ter hoogte van het verlegde pompstation

[/t001_01_main.tpl.php]