[t001_01_main.tpl.php]

Wat zijn de voordelen op vlak van mobiliteit?

De nieuwe en verbeterde knooppunten van de Oosterweelverbinding brengen verkeer straks snel van en naar de Ring en halen sluipverkeer weg uit de woonwijken.

Volledig aansluitingspunt ter hoogte van de Noordersingel

Wie vanuit Antwerpen-Noord of Damwijk de Ring op wil, kan dat na de aanleg van de Oosterweelverbinding via het vernieuwde aansluitingspunt ter hoogte van de Noordersingel. Vandaag kan je bij Schijnpoort enkel de Ring op richting zuiden, of komende vanuit het zuiden de Ring verlaten. Er zijn vandaag geen op- en afritten van en naar het noorden.

Met de aanleg van de Oosterweel verschuift het aansluitingspunt ca. 600 meter naar het zuiden en wordt het vervolledigd met op- en afritten naar en vanuit het noorden. Het aansluitingspunt sluit rechtstreeks aan op de Bisschoppenhoflaan/Schijnpoortweg en de Noordersingel om een vlotte doorstroming te verzekeren van de snelweg naar de lokale wegen en omgekeerd.

Lees meer over het aansluitingspunt Noordersingel >

Bovenaan deze simulatie zie je het nieuwe aansluitingscomplex van de R1 met de Noordersingel en Schijnpoortweg.

 

Vlot verkeer op kruispunt Schijnpoort

Dankzij de Oosterweel zijn er straks in het noorden van de stad 3 volledige aansluitingspunten met de Ring (in plaats van de huidige 1,5 knooppunten). Het aansluitingspunt bij het Sportpaleis verschuift naar het zuiden en wordt vervolledigd, het aansluitingspunt bij de Groenendaallaan wordt vernieuwd en ter hoogte van het kerkje van Oosterweel komt een volledig nieuw aansluitingspunt voor een snelle verbinding tussen de Ring, de haven en het noorden van de stad.

Lees meer over het aansluitingspunt Groenendaallaan >
Lees meer over het Oosterweelknooppunt >
Lees meer over het aansluitingspunt Noordersingel >

Door deze nieuwe en verbeterde aansluitingspunten blijft verkeer zo lang mogelijk op de Ring en neemt het de afrit die het dichtst bij de eindbestemming ligt. Daardoor wordt het kruispunt Schijnpoort en de Schijnpoortweg sterk ontlast. Gevolg? Een betere doorstroming en een veiligere verkeerssituatie.

Nieuw gezicht voor IJzerlaan en Ingenieur Menneslaan

De IJzerlaanbrug, die Merksem verbindt met het Antwerpse stadscentrum, werd vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Tegelijkertijd grepen we de kans om de aansluitende wegen IJzerlaan en Ingenieur Menneslaan helemaal opnieuw in te richten. De IJzerlaan sluit naadloos aan op de Slachthuislaan en zorgt zo voor een vlotte en veilige verbinding tussen de Singel en de Noorderlaan.

Lees meer over de herinrichting van de IJzerlaan >

Zicht op de heraangelegde Ijzerlaan (simulatiebeeld door TV MAKH)

Een groene en veilige Noordersingel

Al voor de aanleg van de Oosterweel, in 2016, werd de Noordersingel tussen de Turnhoutsepoort en de Schijnpoortweg onder handen genomen. Net als op de zuidelijke Singel legden we er twee rijstroken in elke richting met een groene middenberm. Aan beide zijden werd een breed fietspad aangelegd, dat door een groenstrook gescheiden werd van de rijweg.

De kruispunten met de Schijnpoortweg en met de Buurtspoorweglei werden aangepast en een nieuw kruispunt maakt de aansluiting naar Spoor Oost mogelijk. Later worden op dit kruispunt ook de nieuwe op- en afritten van de Ring aangesloten. Zo kan verkeer beter doorstromen en ontstaat een veilige situatie voor alle weggebruikers.

Lees meer over de heraanleg van de Noordersingel >

Veilig fietsen

Het bestaande fietspad dat tussen de Ring en de Ten Eekhovelei loopt, werd tijdens de herinrichting van de omgeving Groot Schijn al verlegd. Het fietspad is breder en veiliger gemaakt en er kwam een breed voetpad langs te liggen.

Dit fietspad zal bij de Lotto Arena aansluiten op het nieuwe Ringfietspad dat samen met de Oosterweelverbinding wordt aangelegd en wordt doorgetrokken naar het noorden. Ter hoogte van de IJzerlaan wordt het fietspad aangesloten op de nieuwe fiets- en wandelbrug over het Albertkanaal.

Het Ringfietspad bij parking Ten Eekhove ter hoogte van het verlegde pompstation

[/t001_01_main.tpl.php]