[t001_01_main.tpl.php]

Herinrichting IJzerlaan

De omgeving rond de IJzerlaan wordt door de heraanleg opgewaardeerd. Door het nieuwe wegprofiel krijgt de IJzerlaan de uitstraling van een groene stadsboulevard en het nieuwe IJzerlaankanaal brengt weer water in het straatbeeld.

De afbraak van de bestaande IJzerlaanbrug wordt aangegrepen om de IJzerlaan helemaal opnieuw aan te leggen en in te richten. De IJzerlaan krijgt een nieuw wegprofiel, zoals op het zuidelijk deel van de Singel. Er komen drie bomenrijen en de kruispunten worden aangepast. Zo sluit de IJzerlaan straks naadloos aan op de Slachthuislaan. Op die manier worden de Noorderlaan en de Singel beter met elkaar verbonden.

Onder de IJzerlaan liggen nog steeds de oude kademuren van de Kempische Vaart, een kanaal dat ooit Antwerpen met Herentals verbond. De heraanleg van de IJzerlaan biedt de kans om weer water in de stad te brengen door een deel van deze kademuren te hergebruiken voor een nieuw kanaal. Dit kanaal zal het Lobroekdok met het Asiadok verbinden.

Lees meer over het project IJzerlaan > 
Lees meer over de werken aan het Lobroekdok >

 Zicht op de heraangelegde IJzerlaan (simulatiebeeld door TV MAKH)

Bovenaanzicht op de heraangelegde IJzerlaan.

Een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Albertkanaal vervangt de IJzerlaanbrug (Simulatie door ZJA Zwarts & Jansma Architecten)

[/t001_01_main.tpl.php]