[t001_01_main.tpl.php]

R1-Noord

Om de kanaaltunnels aan te sluiten op de Antwerpse Ring, verdwijnt het viaduct van Merksem. De Ring komt er in een sleuf, en in tunnels onder het Albertkanaal, de Groenendaallaan in Merksem en het Schijnpoort aan het Sportpaleis. Aan het voormalige containerpark van Borgerhout komen nieuwe op- en afritten in alle rijrichtingen. 

Voordelen van de werken op de R1-Noord

Dankzij de werken op de R1-Noord:

 • wordt het viaduct van Merksem afgebroken en vervangen door tunnels en sleuven. Zo komt er ruimte vrij voor groen en nieuwe stedelijke ontwikkeling.
 • krijgt de R1-Noord een bermenlandschap
 • ontstaat ten zuiden van het Albertkanaal (Kap Dam), bovenop de nieuwe Antwerpse Ring, een nieuw groen gebied van ongeveer 10 ha. Dit zijn ongeveer 14 UEFA-voetbalvelden.
 • krijgt de Groenendaallaan haar lokale functie terug en vermindert het sluipverkeer in de omliggende wijken. Het vrachtverkeer blijft op de snelweg en rijdt naar de haven via de Kanaaltunnels richting de Oosterweelknoop en omgekeerd.
 • ontwarren we de verkeersknoop aan Schijnpoort door de heraanleg van het op- en afrittencomplex met de Antwerpse Ring ten zuiden van het Sportpaleis. Dit zorgt voor minder sluipverkeer in de wijken rond het Sportpaleis, een overzichtelijke en veilige verkeerssituatie en een betere verkeersdoorstroming naar de Noordersingel.
 • krijgt de wijk rondom de Ten Eekhovelei een drastische leefbaarheidswinst door het overkappen van de op- en afritten én het insleuven van de Antwerpse Ring.
 • wordt het Ringfietspad doorgetrokken richting noorden en aangesloten op de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal.
 • ontstaat er ruimte voor een nieuw stedelijk plein aan het Sportpaleis doordat een aanzienlijk stuk van de Antwerpse Ring wordt overkapt. Hierdoor wordt de Slachthuiswijk verbonden met de Kronenburgwijk in Deurne.
 • werd het vervuilde Lobroekdok gesaneerd. De wal wordt omgevormd tot een groene kade naast het water die overgaat in het bermenlandschap van de R1.
 • wer de IJzerlaan heringericht tot een vlotte verbinding tussen de Singel en de Noorderlaan, met een kanaal en drie bomenrijen.
 • ​krijgt de R1 een overkapping van 850 meter ter hoogte van de Groenendaallaan en het Station Luchtbal en worden fiets en openbaar vervoer vlot op elkaar laten aangesloten om combimobiliteit te stimuleren.
 • krijgt ook het stuk tussen het Rivierenhof en Hof ter Loo een overkapping van bijna 100 meter breed.

Waar komen de aansluitingen op de R1-Noord?

Vereenvoudigde overzichtskaart van de aansluitingen van Oosterweel op de R1-Noord

De Oosterweelverbinding laat de kanaaltunnels zowel in noordelijke als zuidelijke richting aansluiten op de Antwerpse Ring (R1). Het viaduct van Merksem verdwijnt en wordt vervangen door een sleuf die in een tunnel onder het Albertkanaal gaat.

Lees meer over de kanaaltunnels >

Bovenaanzicht - simulatie van de overkapping ter hoogte van de Groendendaallaan en station Luchtbal

De tunnel richting Nederland (E19 en A12) sluit aan op de Antwerpse Ring en loopt onder de overkapping ter hoogte van de Groenendaallaan in Merksem door. Deze overkapping loopt van het Albertkanaal door tot de Luchtbal. De R1 blijft verdiept lopen tussen de overkapping en de Masurebrug. In deze zone is ook een inbedding in een groen bermenlandschap voorzien, met bovenaan nog bijkomende geluidsschermen.

De op- en afritten aan de Groenendaallaan worden heringericht. De ruimte die vrijkomt, krijgt een overkapping met een groene invulling.

Lees meer over de werken aan het aansluitingspunt Groenendaallaan >

 

Overkapping langs de zuidzijde van het Albertkanaal, ter hoogte van de Damwijk. Langs het Lobroekdok zal de R1 in een diepe sleuf liggen - omgeven door groene bermen - tot aan de overkapping aan het Sportpaleis.

Ook de tunnel richting zuiden (E34/E313/E19) sluit aan op de Antwerpse Ring. De snelweg loopt in een sleuf naast het Lobroekdok en onder de Schijnpoortweg door. Langs de Schijnpoortweg krijgt de Antwerpse Ring een overkapping: hierdoor ontstaat aan het Sportpaleis ruimte voor een nieuw stedelijk plein. Ten zuiden van het Sportpaleis komt een nieuw en volledig aansluitingspunt met de Antwerpse Ring dat aansluit op de Schijnpoortweg en de Noordersingel. Tussen dit nieuwe aansluitingspunt en de brug van de Turnhoutsebaan wordt, ter hoogte van Hof Ter Lo, nog een stuk van de R1 overkapt.

Lees meer over het nieuwe aansluitingspunt Noordersingel >
 

Bovenaan zie je het nieuwe aansluitingscomplex naar de Schijnpoortweg en de Noordersingel. Daaronder de overkapping ter hoogte van Hof Ter Lo.

Bekijk de plannen voor R1-Noord op kaart >

[/t001_01_main.tpl.php]