[t001_01_main.tpl.php]

R1-Noord

Om de kanaaltunnels te laten aansluiten op de Antwerpse Ring, verdwijnt het viaduct van Merksem. De Ring ligt in een sleuf, en in tunnels onder het Albertkanaal, de Groenendaallaan in Merksem en het Schijnpoort aan het Sportpaleis. Aan het voormalige containerpark van Borgerhout komen nieuwe op- en afritten in alle rijrichtingen. 

Voordelen van de werken op de R1-Noord

Dankzij de werken op de R1-Noord:

  • wordt het viaduct van Merksem afgebroken en vervangen door tunnels en sleuven. Zo komt er ruimte vrij voor groen en nieuwe stedelijke ontwikkeling.
  • ontstaat ten zuiden van het Albertkanaal, bovenop de nieuwe Antwerpse Ring, een nieuw gebied van ongeveer 10 ha. Dit zijn ongeveer 14 UEFA-voetbalvelden.
  • krijgt de Groenendaallaan haar lokale functie terug en vermindert het sluipverkeer in de omliggende wijken. Het vrachtverkeer blijft op de snelweg en rijdt naar de haven via de Kanaaltunnels richting de Oosterweelknoop en omgekeerd.
  • ontwarren we de verkeersknoop aan Schijnpoort door de heraanleg van het op- en afrittencomplex met de Antwerpse Ring ten zuiden van het Sportpaleis. Dit zorgt voor minder sluipverkeer in de wijken rond het Sportpaleis, een overzichtelijke en veilige verkeerssituatie en een betere verkeersdoorstroming naar de Noordersingel.
  • wordt het Ringfietspad doorgetrokken richting noorden en aangesloten op de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal.
  • ontstaat er ruimte voor een nieuw stedelijk plein aan het Sportpaleis doordat een stuk van de Antwerpse Ring wordt overkapt.
  • wordt het vervuilde Lobroekdok gesaneerd. De wal wordt omgevormd tot een groene kade naast het water.
  • wordt de IJzerlaan heringericht tot een vlotte verbinding tussen de Singel en de Noorderlaan, met een kanaal en drie bomenrijen.
  • kunnen delen van de Antwerpse Ring overkapt worden. Zo kunnen de sleuven die in de plaats komen van het viaduct van Merksem, overkapt worden.

Waar komen de aansluitingen op de R1-Noord?

Vereenvoudigde overzichtskaart R1-Noord

De Oosterweelverbinding laat de kanaaltunnels zowel in noordelijke als zuidelijke richting aansluiten op de Antwerpse Ring (R1). Het viaduct van Merksem verdwijnt en wordt vervangen door een sleuf die in een tunnel onder het Albertkanaal gaat.

Lees meer over de kanaaltunnels >

Zicht op het aansluitingspunt Groenendaallaan en de mond van de tunnel onder het Albertkanaal (simulatiebeeld door RoTS)

De tunnel richting Nederland (E19 en A12) sluit aan op de Antwerpse Ring en loopt in een sleuf onder de Groenendaallaan in Merksem door. De snelweg komt boven en sluit aan op de bestaande snelweg ter hoogte van de Luchtbal. De op- en afritten aan de Groenendaallaan worden heringericht. De ruimte die vrijkomt, krijgt een groene invulling.

Lees meer over de werken aan het aansluitingspunt Groenendaallaan >

 

Zicht op het Lobroekdok en de ingang van de tunnel onder het Albertkanaal (Simulatiebeeld door RoTS)

Ook de tunnel richting zuiden (E34/E313/E19) sluit aan op de Antwerpse Ring. De snelweg loopt in een sleuf naast het Lobroekdok en onder de Schijnpoortweg door. Langs de Schijnpoortweg krijgt de Antwerpse Ring een overkapping: hierdoor ontstaat aan het Sportpaleis ruimte voor een nieuw stedelijk plein van ongeveer 1 hectare. Ten zuiden van het Sportpaleis komt een nieuw en volledig aansluitingspunt met de Antwerpse Ring dat aansluit op de Schijnpoortweg en de Noordersingel. 

Lees meer over het nieuwe aansluitingspunt Noordersingel >
 

Zicht vanaf de snelweg op het talud van het Lobroekdok (simulatiebeeld door RoTS)

[/t001_01_main.tpl.php]