[t001_01_main.tpl.php]

R1-Noord

Om de kanaaltunnels aan te sluiten op de Antwerpse Ring, verdwijnt het viaduct van Merksem. De Ring komt er in een sleuf, en in tunnels onder het Albertkanaal, de Groenendaallaan in Merksem en het Schijnpoort aan het Sportpaleis. Aan het voormalige containerpark van Borgerhout komen nieuwe op- en afritten in alle rijrichtingen. 

Voordelen van de werken op de R1-Noord

Dankzij de werken op de R1-Noord:

 • wordt het viaduct van Merksem afgebroken en vervangen door tunnels en sleuven. Zo komt er ruimte vrij voor groen en nieuwe stedelijke ontwikkeling.
 • krijgt de R1-Noord een bermenlandschap
 • ontstaat ten zuiden van het Albertkanaal (Kap Dam), bovenop de nieuwe Antwerpse Ring, een nieuw gebied van ongeveer 10 ha. Dit zijn ongeveer 14 UEFA-voetbalvelden.
 • krijgt de Groenendaallaan haar lokale functie terug en vermindert het sluipverkeer in de omliggende wijken. Het vrachtverkeer blijft op de snelweg en rijdt naar de haven via de Kanaaltunnels richting de Oosterweelknoop en omgekeerd.
 • ontwarren we de verkeersknoop aan Schijnpoort door de heraanleg van het op- en afrittencomplex met de Antwerpse Ring ten zuiden van het Sportpaleis. Dit zorgt voor minder sluipverkeer in de wijken rond het Sportpaleis, een overzichtelijke en veilige verkeerssituatie en een betere verkeersdoorstroming naar de Noordersingel.
 • krijgt de wijk rondom de Ten Eekhovelei een drastische leefbaarheidswinst door het overkappen van de op- en afritten.
 • wordt het Ringfietspad doorgetrokken richting noorden en aangesloten op de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal.
 • ontstaat er ruimte voor een nieuw stedelijk plein aan het Sportpaleis doordat een aanzienlijk stuk van de Antwerpse Ring wordt overkapt. Hierdoor wordt de Slechthuiswijk verbonden met de Kronenburgwijk in Deurne.
 • wordt het vervuilde Lobroekdok gesaneerd. De wal wordt omgevormd tot een groene kade naast het water die overgaat in het bermenlandschap van de R1.
 • wordt de IJzerlaan heringericht tot een vlotte verbinding tussen de Singel en de Noorderlaan, met een kanaal en drie bomenrijen.
 • ​krijgt de R1 een overkapping van 850 meter ter hoogte van de Groenendaallaan en het Station Luchtbal en worden fiets en openbaar vervoer vlot op elkaar laten aangesloten om combimobiliteit te stimuleren.
 • krijgt ook het stuk tussen het Rivierenhof en Hof ter Loo een overkapping van bijna 100 meter breed.
 • vandaag lopen nog onderzoeken naar een systeem waarbij het verkeer gescheiden wordt om zo weefbewegingen te beperken en de verkeersveiligheid te verhogen. Een dergelijk systeem moet robuuster zijn en beter overkapbaar. Het moet tevens aansluiten op het zuidelijke deel van de R1, waarvan de aanleg pas voorzien is in een tweede fase.

Waar komen de aansluitingen op de R1-Noord?

Vereenvoudigde overzichtskaart R1-Noord

De Oosterweelverbinding laat de kanaaltunnels zowel in noordelijke als zuidelijke richting aansluiten op de Antwerpse Ring (R1). Het viaduct van Merksem verdwijnt en wordt vervangen door een sleuf die in een tunnel onder het Albertkanaal gaat.

Lees meer over de kanaaltunnels >

Zicht op het aansluitingspunt Groenendaallaan en de mond van de tunnel onder het Albertkanaal. Beeld oud ontwerp, in het kader van de overkappingsprojecten wordt deze zone nog aangepast en grotendeels overkapt. (simulatiebeeld door RoTS)

De tunnel richting Nederland (E19 en A12) sluit aan op de Antwerpse Ring en loopt in een sleuf onder de Groenendaallaan in Merksem door. De snelweg komt boven en sluit aan op de bestaande snelweg ter hoogte van de Luchtbal. De op- en afritten aan de Groenendaallaan worden heringericht. De ruimte die vrijkomt, krijgt een overkapping met een groene invulling.

Lees meer over de werken aan het aansluitingspunt Groenendaallaan >

 

Zicht op het Lobroekdok en de ingang van de tunnel onder het Albertkanaal (Simulatiebeeld door RoTS)

Ook de tunnel richting zuiden (E34/E313/E19) sluit aan op de Antwerpse Ring. De snelweg loopt in een sleuf naast het Lobroekdok en onder de Schijnpoortweg door. Langs de Schijnpoortweg krijgt de Antwerpse Ring een overkapping: hierdoor ontstaat aan het Sportpaleis ruimte voor een nieuw stedelijk plein. Ten zuiden van het Sportpaleis komt een nieuw en volledig aansluitingspunt met de Antwerpse Ring dat aansluit op de Schijnpoortweg en de Noordersingel. 

Lees meer over het nieuwe aansluitingspunt Noordersingel >
 

Zicht vanaf de snelweg op het talud van het Lobroekdok (simulatiebeeld door RoTS)

[/t001_01_main.tpl.php]