[t001_01_main.tpl.php]

Linkeroever

Vernieuwde snelwegen en heraangelegde knooppunten laten het Oosterweel-tracé via de Scheldetunnel aansluiten op de E34 naar Knokke, de E17 naar Gent en de Kennedytunnel. De snelwegen worden omgeven door geluidsbermen en -schermen en we leggen heel wat extra fietsverbindingen aan.

Vereenvoudigde overzichtskaart met de locatie van het deelproject Linkeroever/Zwijndrecht

De Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht zijn gestart.

Je vindt alle informatie over deze werken op de deelsite van het project via oosterweelverbinding.be/linkeroever.

[/t001_01_main.tpl.php]