[t001_01_main.tpl.php]

Linkeroever

Vernieuwde en heraangelegde knooppunten laten het Oosterweel-tracé via de Scheldetunnel aansluiten op de E34 naar Knokke, de E17 naar Gent en de Kennedytunnel. De Charles de Costerlaan wordt een fiets- en wandelboulevard. Zo krijgt de Waaslandtunnel opnieuw een lokale functie.

Voordelen van de Oosterweelwerken op de linkeroever

Door de werken op de linkeroever gaan zowel Linkeroever, Zwijndrecht als Burcht er sterk op vooruit:

  • Het sluipverkeer vermindert door de aanleg van een nieuwe verbindingsweg en verbeterde aansluitingspunten met de E17 en de E34.
  • De groengebieden worden beter aaneengesloten. Nieuwe oversteekplaatsen zorgen ervoor dat je als fietser vlot van de ene naar de andere kant kan, zonder hinder van de autosnelweg.
  • 9 km nieuwe fietspaden verbinden Linkeroever met Zwijndrecht en de Scheldetunnel. Deze fietspaden zijn zowel bedoeld voor het woon-werkverkeer als voor recreatieve doeleinden.
  • De herinrichting van de verkeersknopen met de E17 en de E34 zorgt er voor dat de verkeersveiligheid op deze snelwegen sterk verhoogt en het verkeer vlotter zal doorstromen.
  • Door de verkeersknopen compacter aan te leggen en maximaal aan het zicht te onttrekken, sparen we de omgeving en komt er ruimte vrij.
  • Er komt een rechtstreekse verbinding tussen de linkeroever en de zuidelijke haven en het Eilandje dankzij een nieuwe Scheldetunnel.
  • Deze extra Scheldekruising verhoogt de capaciteit van het aantal voertuigen dat de Schelde kan kruisen. Hierdoor is er minder file voor de Kennedytunnel en blijft het verkeer meer op het hoofdwegennet.
  • De Charles de Costerlaan verandert van een drukke autoweg in een fiets- en wandelboulevard
  • De Waaslandtunnel krijgt zo haar lokale functie terug.

Omdat de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht belangrijke en onmiddellijke voordelen bieden voor Linkeroever, Zwijndrecht en omgeving, wordt dit als een zelfstandig project behandeld, apart van de Oosterweelverbinding. Op deze manier wil de Vlaamse Regering de voordelen van de werken zo snel mogelijk realiseren en tastbaar maken voor de bewoners van dit gebied. Alle aanpassingen zitten hierin vervat, behalve de aanleg van de Scheldetunnel en het autovrij maken van de Charles de Costerlan (laatste 4 bullets). De procedures voor de Oosterweelverbinding lopen grotendeels parallel met die voor de Oosterweelwerken Linkeroever. 

Welke werken staan er gepland op de linkeroever?

Vereenvoudigde overzichtskaart van de linkeroever

Het knooppunt met de E34 wordt opnieuw aangelegd en omgeven door aarden wallen. Zo verdwijnt het verkeer uit het zicht en vermindert de impact op de omliggende natuurgebieden.

Lees meer over de werken aan het knooppunt Sint-Anna Linkeroever >

Zicht op het knooppunt met de E34, het Sint-Annabos en het ecoduct Dwarslaan (simulatiebeeld door ATLAS / Zwarts & Jansma)

Het knooppunt met de E17 wordt compacter, door de verloren ruimtes tussen de rijbanen te verkleinen. Aan de Kennedytunnel wordt de afrit Linkeroever richting Blancefloerlaan verlegd: de gevaarlijke linkse opritten voor het verkeer dat van de E34 of van de linkeroever komt verdwijnen en worden vervangen door veilige rechtse aansluitingen.

Lees meer over de werken aan het knooppunt Antwerpen-West >

Zicht op het knooppunt Antwerpen-West (simulatiebeeld door ATLAS / Zwarts & Jansma)

Om het sluipverkeer terug te dringen komt er een nieuwe verbindingsweg langsheen de E17 en de E34. Lokaal verkeer kan via deze weg – die aansluit op de Blancefloerlaan, de Pastoor Coplaan en de Canadastraat – vlot van en naar de snelweg.

Lees meer over de nieuwe verbindingsweg langsheen de E34 en de E17 >

Er komt een nieuwe Scheldetunnel. Deze extra Scheldekruising verhoogt de capaciteit van het aantal voertuigen dat de Schelde kan kruisen. Hierdoor is er minder file voor de Kennedytunnel en blijft het verkeer meer op het hoofdwegennet.

Lees meer over de Scheldetunnel >

Aan de aansluiting van de nieuwe verbindingsweg met de Blancefloerlaan, wordt een nieuwe park&ride-zone aangelegd: P+R Linkeroever.

Lees meer over wat er gebeurt aan de Blancefloerlaan >

Aansluiting van de verbindingsweg naar de Blancefloerlaan en P+R Linkeroever

De Charles de Costerlaan wordt een fiets- en wandelboulevard en een interventieweg voor hulpdiensten. De Waaslandtunnel wordt zo opnieuw een tunnel voor lokaal verkeer.

De Charles de Costerlaan wordt een fiets- en wandelboulevard

Het Vliet, het Sint-Annabos, Middenvijver, Blokkersdijk en het Rot worden met elkaar verbonden tot één groot groengebied via ecoducten, ecotunnels, beekjes en fiets- en wandelpaden. Ze maken het Vliet, het Sint-Annabos, Middenvijver en het Rot toegankelijk voor bewoners en bezoekers.

Het merendeel van het Sint-Annabos (52.3 ha) blijft staan tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding. Tijdelijk verdwijnt er wel ongeveer 14.4 hectare van het Sint-Annabos om de nieuwe Scheldetunnel aan te kunnen leggen. Daarnaast wordt 20.3 hectare van het Sint-Annabos ter hoogte van de Scheldeoever ingenomen. Dit om een nieuwe en hogere Scheldedijk te bouwen, die meer landinwaarts komt te liggen. De ondergrond van de huidige Scheldedijk is immers onvoldoende stabiel om het gewicht te kunnen dragen van een hogere dijk. De vrijgekomen ruimte aan de kant van de Schelde wordt gebruikt om een slikken- en schorrengebied (12 ha) en een overstromingsbos (6 ha) aan te leggen. Dankzij de hogere dijk wordt het achterliggende gebied beschermd tegen overstromingen. Deze ingreep kadert binnen het Sigma-plan.

Na de aanleg van de Scheldetunnel wordt de werfzone opnieuw ingeplant met bomen en groen. Ook wordt een bosverbinding gemaakt tussen Blokkersdijk en het Sint-Annabos die vandaag niet bestaat. De definitieve inrichting van het Sint-Annabos wordt bepaald in overleg met de betrokken actoren.

Toegang tot het Sint-Annabos aan de Esmoreitlaan

[/t001_01_main.tpl.php]