Fietswerven in uitvoering

F13 Niel – Hemiksem

Sinds mei 2022 leggen we de ‘missing link’ van de fiets-o-strade F13 tussen Hoboken en Hemiksem aan. Over een lengte van ca. 2 km komt er een fietspad met een breedte van hoofdzakelijk 3 meter dat gelijk loopt met spoorlijn 52. Het pad loopt achter Fort 4 in Hoboken. Het sluit aan op de J. Leemanslaan in het noorden, ter hoogte van de overweg met de Kapelstraat  en verbindt het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg en de Moerelei. Ter hoogte van de Moerelei zal het weer aansluiten op het bestaande fietspad van de Tulpenlaan.

Enkele noodzakelijke en onvoorziene aanpassingen zorgen voor een vertraging van de werkzaamheden. Lees er hier meer over.

Verbreding F12 Fietssnelweg Noorderlaan (Antwerpen – Bergen-op-Zoom)

In de Antwerpse haven, op verschillende locaties tussen de Put van Ekeren en de Kruisweg, verbreden we de fietspaden tot een dubbelrichtingsfietspad van 4 meter. Op de deze fietssnelweg worden 4 segmenten aangepakt:

  • Segment 1: tussen Bpost en het rangeerstation Infrabel over een lengte van ca. 600m.
  • Segment 2: aan de spoorwegkruising ter hoogte van de Ordamstraat over een lengte van ca. 500m.
  • Segment 3: tussen de Moerstraat en de Blauwhoefstraat over een lengte van ca. 750m.
  • Segment 4: ter hoogte van de aansluiting R2 (Tijsmanstunnel oost).

Segment 3 is afgewerkt. Hier worden enkel nog wegmarkeringen aangebracht. Op 4/09 start de aanleg van segment 4 om half oktober rijklaar te zijn. Aansluitend is segment 2 aan de beurt, wat tegen het einde van 2023 klaar zou moeten zijn. In februari 2024 staat segment 1 op de planning. 

Aanleg nieuwe voet- en fietspaden Drakenhoflaan - Borsbeeksesteenweg

De fietspaden van de Drakenhoflei en de Borsbeeksesteenweg vanaf de Boekenberglei tot de grens met Borsbeek worden vernieuwd vanaf november 2023. Zowel de Drakenhoflaan als de Borsbeeksesteenweg krijgen aan beide kanten vernieuwde voet- en fietspaden. De nieuwe fietspaden worden 2 meter breed in elke richting en ook de voetpaden behouden voldoende breedte. Bovendien blijven bomen maximaal behouden en zal er in totaal maar liefst 5200m² aan verharde oppervlakte omgezet worden naar groene zones.

Fietsverbinding Borsbeek 
Langs de Robianostraat vernieuwen we het bestaande fietspad aan de noordzijde tot aan de R11. Ook de fietsverbinding langs de Grensstraat tot de A. Van Putlei wordt geoptimaliseerd. In de Groeningerstraat legden we in februari 2023 een verkeersplateau aan en vernieuwden we de voetpaden aan beide zijden. In mei 2023 startten we in de Robianostraat aan de tweede fase van de werkzaamheden; de noordzijde van het fietspad tussen de Groeningerstraat en de Grensstraat wordt vernieuwd. Deze werken zijn intussen uitgevoerd. Ook de Lindeboomstraat zal in de tweede helft van juli klaar zijn. Begin september wordt de verbinding tussen de Grensstraat en de Valkeniersweg aangelegd.

Park and Rides rond Antwerpen krijgen extra fietsenstallingen

De Park and Rides bij Massenhoven, Wommelgem, Zoersel en Stabroek krijgen dit jaar gloednieuwe fietsenstallingen. Lantis wil op deze manier de Park and Rides aantrekkelijker maken voor de pendelaars die de combinatie van fiets en openbaar vervoer of carpoolen toepassen. We voorzien nieuwe fietsenstallingen voor respectievelijk 128, 128, 96 en 144 plaatsen. In de Park and Ride in Zoersel wordt dan weer de volledige parking heringericht zodat het nog handiger wordt om de auto te combineren met fietsen en openbaar vervoer.

Fietsverbinding tussen Laaglandlaan en Laarsebaan in Merksem
Parallel aan de E19 ter hoogte van de volkstuintjes is het nieuwe, dubbelrichting fietspad opengesteld. Vanaf het Laar tot aan de Michiel de Swaenstraat wordt het fietspad vernieuwd. Het sluit aan op de vernieuwde fietsverbinding naar de Laarsebaan. De werken op de Laaglandlaan starten half augustus aan de kant van de oneven huisnummers van de straat.

Geplande werven

1.    Verbeterd fietspad Zwaantjeslei Brasschaat
We vernieuwen het fietspad in de Zwaantjeslei in Brasschaat tussen de Bredabaan en de Ternincklei voor een betere verbinding tussen het Park van Brasschaat en de verbinding met de F14 vanaf Kleine Bareel.
 
2.    Verbeterd fietspad F107 Antwerpen - Ranst ter hoogte van Hoogveld (Wommelgem)
Er wordt een fietssnelweg van ca. 3,5 m aangelegd tussen Ruggeveldbrug en de aansluiting van het fietspad ter hoogte van afrit 18 van de E34 naar de R11 richting Mortsel.

3.    Heraanleg fietspaden Merksem 
De fietspaden in de Gildestraat, C. de Jongstraat en de Terlindenhofstraat leggen we samen met de stad Antwerpen opnieuw aan. 

4.    Fietspad Draaiboomstraat – Ternesselei in Wommelgem 
Vanaf de aansluiting met de Autolei wordt een dubbelrichtingsfietspad van 3 meter aangelegd langsheen de Draaiboomstraat en Ternesselei tot de aansluiting met de Uilenbaan.

5.    Fietsenstalling aan snelbushaltes en P+R Stabroek 
Aan de bushaltes van de snelbuslijn van Stabroek naar Antwerpen voorzien we enkele nieuwe (overdekte) fietsenstallingen.

6.    Fietsverbinding Ekeren tot fietssnelweg F12 (E. Verbieststraat) 
De stad voorziet met subsidies van Lantis een optimalisatie voor de fietsers als aansluiting op de fietssnelweg F12 in het centrum van Ekeren.

7.    Fietsenstallling P+R Rumst 
Op de P+R Rumst voorziet Lantis een nieuwe fietsenstalling.

8.    Fietsenstalling P+R Oelegem
Op de nieuw in te richten P+R Oelegem voorziet Lantis met Agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe fietsenstalling.

9.    Fietssnelweg F4 Linkeroever
Wegwerken van de missing links thv de Laarbeek  op de grens Linkeroever – Zwijndrecht.

10.   Fietssnelweg F1 Berchem
Aanleg van de fietsersbrug ter hoogte van de Arbeidersstraat voor een snellere, conflictvrije fietsoversteek op de as Posthofbrug – Roderveldlaan.

11.   Aanleg van fietspad langs E17
Nieuw fietspad tussen de Krijgsbaan en de P. Coplaan in Zwijndrecht.

Medegefinancierd door Europese Unie
Medegefinancierd door Europese Unie

Blijf op de hoogte!

Wil je graag de meest actuele informatie in je mailbox? Schrijf je dan zeker in op onze algemene nieuwsbrief.