Fietswerven in uitvoering

F13 Niel – Hemiksem

Sinds mei 2022 leggen we de ‘missing link’ van de fiets-o-strade F13 tussen Hoboken en Hemiksem aan.  Over een lengte van ca. 2 km komt er een fietspad met een breedte van hoofdzakelijk 3 meter dat gelijk loopt met spoorlijn 52. Het pad loopt achter Fort 4 in Hoboken. Het sluit aan op de J. Leemanslaan in het noorden, ter hoogte van de overweg met de Kapelstraat  en verbindt het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg en de Moerelei. Ter hoogte van de Moerelei zal het weer aansluiten op het bestaande fietspad van de Tulpenlaan. 

Dubbelrichtingsfietspaden op Groenendaallaan

De aanleg van het dubbelrichtingsfietspad van de Groenendaallaan, tussen Columbiastraat en de Noorderlaan is afgewerkt en in gebruik Zowel de noord- als de zuidzijde is heraangelegd met een nieuwe laag asfalt. Tussen Winterling en de Lambrechtshoekenlaan zijn de werken ook afgerond. De derde, laatste fase aan de noordzijde van de Groenendaallaan tussen Vosseschijnstraat en de Noorderlaan is gestart sinds einde september. Op dat gedeelde wordt het bestaande fietspad momenteel omgevormd naar een dubbelrichtingsfietspad. Het einde van de werkzaamheden in die zone is voorzien einde 2022.

Nieuwe fietstunnel onder de Turnhoutsebaan 

De nieuwe tunnel komt ter hoogte van parking West van het provinciaal domein Rivierenhof en maakt deel uit van het Ringfietspad. Fietsers die vanuit het noorden komen, kunnen zo ondergronds de Turnhoutsebaan oversteken en aansluiten op de Parkweg. Die ondergrondse doorsteek is vandaag al mogelijk, maar tijdens de heraanleg van de Ring verdwijnt deze doorsteek in de werfzone. Door nu een nieuwe doorsteek aan te leggen, blijft veilig fietsverkeer tijdens de werken mogelijk. Er ontstaat meteen ook een nieuwe definitieve kruising, die comfortabeler en veiliger is dan de huidige en perfect aansluit op de toekomstige fietsinfrastructuur. De tunnel zal vanaf het voorjaar 2023 in gebruik zijn.

Aanleg fietsstraten Hoogboom - Kapellen

De fietsverbinding Koningin Astridlaan te Kapellen maakt deel uit van een fietsroute tussen de wijk Hoogboom (richting Brasschaat) en het station en centrum van Kapellen. Aan het station connecteert deze route met de fietssnelweg F14. We richten fietsstraten in bij de Koningin Astridlaan, de Oude Bergsebaan en de Ruyseveltlei. De Oude Bergsebaan en Ruyseveltlei vormen we om tot fietsstraat door middel van borden en belijningen. De Koningin Astridlaan krijgt een volledige heraanleg, tussen Ruyseveltslei en het station, met rode asfalt en een middenloper in printbeton. Ter hoogte van de Koning Albertlei en Ruyseveltslei creëren we een verkeersplateau. Het einde van deze werken is voorzien in mei 2023. 

Aanleg dubbelrichtingsfietspad Havanastraat Luchtbal

Vanaf 14 november zijn we gestart met de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad in de Havanastraat bij Luchtbal. Zowel een voetpad, een dubbelrichtingsfietspad als een groenberm worden aangelegd. Deze nieuwe infrastructuur wordt ingericht aan de noordzijde van de Havanastraat; vanaf de Noorderlaan tot de Jozef Masurebrug. Een dubbelrichtingsfietspad wordt aangelegd en ook het voetpad wordt vernieuwd. Een groenberm met nieuwe, aangeplante bomen wordt voorzien tussen de rijbaan en het fietspad.

Geplande werven

1.  Verbeterde fietspaden Borsbeek-Deurne-Berchem
Tussen de R11  in Borsbeek en de Gitschotellei in Berchem verbeteren we de bestaande fietspaden. De aansluiting van de fietstunnel onder de R11 in de Lindenboomstraat wordt geoptimaliseerd.
 
2.  Verbeterd fietspad Zwaantjeslei Brasschaat
We vernieuwen het fietspad in de Zwaantjeslei in Brasschaat tussen de Bredabaan en de Ternincklei voor een betere verbinding tussen het Park van Brasschaat en de verbinding met de F14 vanaf Kleine Bareel.
 
3. Verbreding F12 Antwerpen-Bergen-Op-Zoom
We verbreden de fietspaden naar 4m op verschillende locaties tussen de Put van Ekeren en de Kruisweg. Meer bepaald op: Deel 1:  tussen Bpost en het rangeerstation Infrabel over een lengte van ca. 500 m. Deel 2: aan de spoorwegkruising ter hoogte van de Ordamstraat over een lengte van ca. 500 m. Deel 3: tussen Moerstraat en Blauwhoefstraat over een lengte van ca. 750 m. Deel 4: ter hoogte met de aansluiting R2 (Tijsmanstunnel oost)
 
4. Verbeterd fietspad F107 en Draaiboomstraat Wommelgem
Vanaf de fietssnelweg F107 aan de Uilenbaan vernieuwen we het fietspad van de Draaiboomstraat tot aan de Autolei. Naast de E34 krijgt de bestaande fietsverbinding tussen het rond punt van Wommelgem en Hoogveld een nieuwe, bredere verharding.
 
5. Fietsenstallingen P+R’s
Aan de P+R’s van Sint-Job, Zoersel, Massenhoven en Wommelgem voorzien we nieuwe fietsenstallingen voor respectievelijk 128, 128, 96 en 144 plaatsen. We plannen ook nog overkappingen voor fietsstalling aan de P+R Oelegem, Stabroek, Kontich en Rumst.

6. Inrichten fietsstraten Merksem 
De IJsvogelstraat, Struisvogelstraat, Blijvoort en Winterling worden in samenwerking met de stad Antwerpen ingericht als fietsstraat. Waarbij fietsers voorrang genieten en auto’s hen niet mogen inhalen.

7. Heraanleg fietspaden Merksem 
De fietspaden in de Gildestraat, C. de Jongstraat en de Terlindenhofstraat leggen we samen met de stad Antwerpen opnieuw aan. 

8. Fietsverbinding tussen Laaglandlaan en Laarsebaan in Merksem 
Parallel aan de E19 ter hoogte van de volkstuintjes plannen we een dubbelrichting fietspad.

9.  Verbeteren fietspad op de Laaglandlaan
Vanaf het Laar tot aan de Michiel De Swaenstraat wordt het fietspad vernieuwd. Het sluit aan op de vernieuwde fietsverbinding naar de Laarsebaan. 

10.    Fietsverbinding Deurne-Borgerhout
De fietspaden van de Drakenhoflei tussen de Boekenberglei en de Mortselsesteenweg zijn aan vernieuwing toe en komen voor de bomenrij te liggen. Ook het fietspad van de Borsbeeksesteenweg tot aan de grens met Borsbeek wordt vernieuwd. 

11.    Fietsverbinding Borsbeek 
Langs de Robianostraat zullen we het bestaand fietspad aan de noordzijde vernieuwen tot aan de R11. Ook de fietsverbinding langs de Grensstraat tot de A. Van Putlei zullen we optimaliseren.

12.    Fietspad Draaiboomstraat – Ternesselei in Wommelgem 
Vanaf de aansluiting met de Autolei wordt een dubbelrichtingsfietspad van 3 meter aangelegd langsheen de Draaiboomstraat en Ternesselei tot de aansluiting met de Uilenbaan.

13.    Fietsverbinding Ekeren tot fietssnelweg F12 (E. Verbieststraat) 
De stad voorziet met subsidies van Lantis een optimalisatie voor de fietsers als aansluiting op de fietssnelweg F12 in het centrum van Ekeren.

14.    Fietsenstallinq aan snelbushaltes en P+R Stabroek 
Aan de bushaltes van de snelbuslijn van Stabroek naar Antwerpen voorzien we enkele nieuwe (overdekte) fietsenstallingen.

15.    Fietsenstallling P+R Rumst 
Op de P+R Rumst voorziet Lantis een nieuwe fietsenstalling.

16.    Fietsenstalling P+R Oelegem
Op de nieuw in te richten P+R Oelegem voorziet Lantis met Agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe fietsenstalling.

17.    Fietssnelweg F4 Linkeroever
Wegwerken van de missing links thv de Laarbeek  op de grens Linkeroever – Zwijndrecht.

18.    Fietssnelweg F1 Berchem
Aanleg van de fietsersbrug ter hoogte van de Arbeidersstraat voor een snellere, conflictvrije fietsoversteek op de as Posthofbrug – Roderveldlaan.

19.    Aanleg van fietspad langs E17
Nieuw fietspad tussen de Krijgsbaan en de P. Coplaan in Zwijndrecht.

Medegefinancierd door Europese Unie
Medegefinancierd door Europese Unie

Blijf op de hoogte!

Wil je graag de meest actuele informatie in je mailbox? Schrijf je dan zeker in op onze algemene nieuwsbrief.