Met Oosterweel willen we je helpen om de wagen te laten staan en anders naar het werk te gaan. We bouwen bijkomende Park and Rides aan de rand rond de stad, werken aan een elektrisch deelfietsensysteem en leggen een uitgebreid en veilig fietsnetwerk aan. Maar de vlotste en duurzaamste verplaatsing? Dat is nog altijd geen verplaatsing. Door van thuis of dichter bij huis te werken win je niet alleen tijd, je zorgt ook voor minder verkeer op onze wegen. En je helpt mee de luchtkwaliteit in en rond Antwerpen te verbeteren. Een win-win voor iedereen!

Daarom moedigt Lantis bedrijven aan om tijdens de Oosterweelwerken zoveel mogelijk in te zetten op telewerk. En ook in ons eigen mobiliteitsbeleid gaan we voor minder verplaatsingen. Ook na de coronacrisis willen we volop de kaart trekken van hybride werken. Dat is maximaal afwisselend van thuis en van op kantoor werken. Werknemers krijgen daarvoor de nodige digitale communicatiemiddelen, tools en ondersteuning om comfortabel te kunnen werken. Als bouwheer van de Oosterweelverbinding willen we zo mee het goede voorbeeld geven. Alleen zo halen we meer auto’s van de weg en realiseren we samen de ambitieuze modal shift.
 

Telewerk of werken vanop afstand – zij het van thuis of vanuit een coworkplek biedt een grote oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Waarom zou je nog in de file gaan staan? Er zijn zoveel oplossingen voor handen.

Nathalie Goovaerts, eigenaar Friday Cowork