Afgewerkte fietspaden en weggewerkte missing links

1.    Fietsoversteek + busbaan – Grote Baan Beveren (N70)
Op de N70 tussen de Burggravenstraat en de P&R Melsele zorgden we voor een aparte busbaan. Bovendien legden we een middeneiland aan zodat fietsers veilig kunnen oversteken aan de nog aan te leggen fietsroute langsheen de spoorweg.
 
2.    Verkeersregeling Krijgsbaan Beveren (N419)
Aan de zuidzijde van het op- en afrittencomplex van Kruibeke en ter hoogte van het bedrijventerrein Zwaluwbeek verlegden we het fietspad en installeerden we verkeerslichten om de verkeerssituatie voor de fietsers veiliger te maken.
 
3.    Busperron station Beveren
Naast een nieuw busperron voor meer openbaar vervoer richting Waaslandhaven kreeg het stationsplein in Beveren een make-over met een overdekte fietsenstalling en aansluiting op de F4 fietsostrade Antwerpen-Gent.
 
4.    Fietsoversteek E34 en Steenlandlaan Melsele
In afwachting van een volwaardige fietsbrug over de E34 en de Keetberglaan zijn de kruispunten aan de op- en afritten verkeersveiliger gemaakt. De oversteek van de Keetberglaan is verlegd voor een betere zichtbaarheid van opdraaiend verkeer vanuit de bypass en de Keetberglaan is ter hoogte van de nieuwe fietsoversteek versmald van 2x2 naar 2x1 rijstrook om een veiligere oversteek voor fietsers te garanderen.
 
5.    Missing links Sint-Bernardusroute Hoboken
De Fodderiestraat is al omgevormd tot fietsstraat, de Van Laethemstraat, du Boislaan en Zaatlaan zullen volgen. Op de Landrelaan wordt langs beide zijden een enkelrichting fietspad aangelegd en de Salesianenelaan wordt ook ingericht als fietsstraat. Door deze lokale missing links weg te werken, ondersteunen en versterken we de fietsroutes en de regio ten zuiden van Antwerpen

6.    Verharding Ter Borcht Brasschaat
De fietsverbinding tussen de Donksesteenweg en het Binnenhof is verhard om als veilig alternatief te fungeren voor de drukke Kapelsesteenweg.

7.    Fietspad Victor Govaerslaan (Masurebrug) Merksem
De noordzijde van de Victor Govaerslaan is omgevormd tot een nieuw, comfortabel dubbelrichtingsfietspad. Het nieuwe fietspad sluit aan tot op de brughelling van de Jozef Masurebrug. Het voetpad werd vernieuwd, het dubbelrichtingsfietspad is 3 meter breed en de groenberm dat het fietspad met de rijbaan scheidt, is ook 3 meter breed. De doorsteek vanop het fietspad richting Wulpstraat werd ook opnieuw aangelegd. Het kruispunt Wulpstraat - Victor Govaerslaan is vernieuwd in samenwerking met Stad Antwerpen.