Afgewerkte fietspaden en weggewerkte missing links

 • Verbeterd fietspad F107 Antwerpen - Ranst ter hoogte van Hoogveld (Wommelgem)
  Een nieuws stuk fietssnelweg van ca. 3,5 m werd aangelegd tussen Ruggeveldbrug en de aansluiting van het fietspad ter hoogte van afrit 18 van de E34 naar de R11 richting Mortsel. Het fietspad werd in juni 2024 in gebruik genomen.
 • Fietsverbinding tussen Laaglandlaan en Laarsebaan in Merksem
  Parallel aan de E19 ter hoogte van de volkstuintjes is het nieuwe, dubbelrichting fietspad opengesteld. Vanaf het Laar tot aan de Michiel de Swaenstraat werd het fietspad vernieuwd. Het sluit aan op de vernieuwde fietsverbinding naar de Laarsebaan. Ook de Laaglandlaan heeft nieuwe verkeersdrempels gekregen en hier is ook het fietspad opnieuw aangelegd.
 • Fietsverbinding Borsbeek 
  Langs de Robianostraat vernieuwden we het bestaande fietspad aan de noordzijde tot aan de R11. Ook de fietsverbinding langs de Grensstraat tot de A. Van Putlei werd geoptimaliseerd. In de Groeningerstraat legden we in februari 2023 een verkeersplateau aan en vernieuwden we de voetpaden aan beide zijden. In mei 2023 startten we in de Robianostraat aan de tweede fase van de werkzaamheden; de noordzijde van het fietspad tussen de Groeningerstraat en de Grensstraat werd vernieuwd. Ook de Lindeboomstraat is klaar. Begin september 2023 werd de verbinding tussen de Grensstraat en de Valkeniersweg aangelegd.
 • F13 Hoboken – Hemiksem
  Sinds mei 2022 maakten we de ‘missing link’ van de fiets-o-strade F13 tussen Hoboken en Hemiksem aan. Over een lengte van ca. 2 km kwam er een fietspad met een breedte van hoofdzakelijk 3 meter dat gelijk loopt met spoorlijn 52. Het nieuwe pad loopt achter Fort 8 in Hoboken. Het sluit aan op de J. Leemanslaan in het noorden, ter hoogte van de overweg met de Kapelstraat  en verbindt het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg en de Moerelei. Ter hoogte van de Moerelei sluit het aan op het bestaande fietspad van de Tulpenlaan.
 • Fietstunnel Turnhoutsebaan, Deurne
  De nieuwe fiets- en voetgangerstunnel ligt ter hoogte van parking West van het provinciaal domein Rivierenhof en maakt deel uit van het Ringfietspad. Fietsers die vanuit het noorden komen, kunnen zo ondergronds de Turnhoutsebaan oversteken en aansluiten op de Parkweg. De tunnel is sinds juni 2023 in gebruik.
 • Inrichten fietsstraten Merksem 
  De IJsvogelstraat, Struisvogelstraat, Blijvoort en Winterling werden in samenwerking met de stad Antwerpen ingericht als fietsstraat. Hierbij krijgen fietsers voorrang en mogen auto’s hen niet mogen inhalen. De straten Winterling en Blijvoort werden in 2022 afgerond en ingericht als fietsstraat. In 2023 volgen de werkzaamheden bij de Ijsvogelstraat en Struisvogelstraat. Deze fietsstraten zijn een onderdeel van de fietsverbinding langs de A102 - Kleine Bareel (N11/N1) tot F12 (Havanastraat).
 • De Groenendaallaan, Merksem
  Op de Groenendaallaan in Merksem werd aan de noordzijde een dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Vanaf de Columbiastraat tot de Vosseschijnstraat (ter hoogte van Kinepolis) werd het fietspad omgevormd en opnieuw ingericht. Dit fietspad sluit vlot aan op de fietssnelwegen F14 naar Roosendaal en F12 naar Bergen-Op-Zoom, en op de fietspaden aan de Noorderlaan. Bekijk hier de webinar van deze werkzaamheden.
 • De Havanastraat, Luchtbal
  In de Havanastraat bij Luchtbal legden we een dubbelrichtingsfietspad aan. Ook een nieuw voetpad en groenberm met nieuwe, aangeplante bomen werd ingericht. Deze nieuwe infrastructuur vind je aan de noordzijde van de Havanastraat; vanaf de Noorderlaan tot de Jozef Masurebrug. Deze fietsinfrastructuur sluit aan op de fietsverbinding van tracé A102 Kleine Bareel tot F14. De werken zijn in navolging van de werken aan het nieuwe dubbelrichtingsfietspad en voetpad van de Burgemeester Jozef Masurebrug te Merksem.
 • Koningin Astridlaan - Oude Bergsebaan - Ruyseveltslei, Kapellen
  De fietsverbinding F14 Hoogboom - Kapellen werd verbeterd. De Oude Bergsebaan en Ruyseveltlei vormen we om tot fietsstraat door middel van borden en belijningen. De Koningin Astridlaan kreeg een volledige heraanleg, tussen Ruyseveltslei en het station. Ter hoogte van de Koning Albertlei en Ruyseveltslei creërden we een verkeersplateau. Aan het station van Kapellen connecteert deze route met de fietssnelweg F14. 

  In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en maximum 30 kilometer per uur rijden. Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek. Bekijk hier de webinar van deze werkzaamheden.
 • Fietspad Victor Govaerslaan (Masurebrug), Merksem
  De noordzijde van de Victor Govaerslaan is omgevormd tot een nieuw, comfortabel dubbelrichtingsfietspad. Het nieuwe fietspad sluit aan tot op de brughelling van de Jozef Masurebrug. Het voetpad werd vernieuwd, het dubbelrichtingsfietspad is 3 meter breed en de groenberm dat het fietspad met de rijbaan scheidt, is ook 3 meter breed. De doorsteek vanop het fietspad richting Wulpstraat werd ook opnieuw aangelegd. Het kruispunt Wulpstraat - Victor Govaerslaan is vernieuwd in samenwerking met Stad Antwerpen. 
 • Verharding Ter Borcht, Brasschaat
  De fietsverbinding tussen de Donksesteenweg en het Binnenhof is verhard om als veilig alternatief te fungeren voor de drukke Kapelsesteenweg.
 • Missing links Sint-Bernardusroute, Hoboken
  De Fodderiestraat is al omgevormd tot fietsstraat, de Van Laethemstraat, du Boislaan en Zaatlaan zullen volgen. Op de Landrelaan wordt langs beide zijden een enkelrichting fietspad aangelegd en de Salesianenelaan wordt ook ingericht als fietsstraat. Door deze lokale missing links weg te werken, ondersteunen en versterken we de fietsroutes en de regio ten zuiden van Antwerpen.
 • Fietsoversteek E34 en Steenlandlaan Melsele
  In afwachting van een volwaardige fietsbrug over de E34 en de Keetberglaan zijn de kruispunten aan de op- en afritten verkeersveiliger gemaakt. De oversteek van de Keetberglaan is verlegd voor een betere zichtbaarheid van opdraaiend verkeer vanuit de bypass en de Keetberglaan is ter hoogte van de nieuwe fietsoversteek versmald van 2x2 naar 2x1 rijstrook om een veiligere oversteek voor fietsers te garanderen.
 • Busperron station Beveren
  Naast een nieuw busperron voor meer openbaar vervoer richting Waaslandhaven kreeg het stationsplein in Beveren een make-over met een overdekte fietsenstalling en aansluiting op de F4 fietsostrade Antwerpen-Gent.
 • Verkeersregeling Krijgsbaan Beveren (N419)
  Aan de zuidzijde van het op- en afrittencomplex van Kruibeke en ter hoogte van het bedrijventerrein Zwaluwbeek verlegden we het fietspad en installeerden we verkeerslichten om de verkeerssituatie voor de fietsers veiliger te maken.
 • Fietsoversteek + busbaan – Grote Baan Beveren (N70)
  Op de N70 tussen de Burggravenstraat en de P&R Melsele zorgden we voor een aparte busbaan. Bovendien legden we een middeneiland aan zodat fietsers veilig kunnen oversteken aan de nog aan te leggen fietsroute langsheen de spoorweg.