Om fietsers ook tijdens de Oosterweelwerken een veilige verbinding te bieden, verbetert Lantis de drukke fietsverbinding tussen Borsbeek en Berchem. Op deze route vernieuwen we de voet- en fietspaden op de Drakenhoflaan en de Borsbeeksesteenweg.

De huidige fietspaden op de Drakenhoflaan en de Borsbeeksesteenweg zijn aan vernieuwing toe. De fietspaden liggen er niet goed bij en er zijn oneffenheden door wortelopdruk. De huidige breedte van de fietspaden (1,5m tot 1,8m) voldoen niet meer aan de huidige richtlijnen van Stad Antwerpen.

Zowel de Drakenhoflaan als de Borsbeeksesteenweg krijgen aan beide kanten vernieuwde voet- en fietspaden. De nieuwe fietspaden worden 2 meter breed in elke richting en ook de voetpaden behouden voldoende breedte. Bovendien blijven bomen maximaal behouden en zal er in totaal maar liefst 5200m² aan verharde oppervlakte omgezet worden naar groene zones.

Fases van de werken

We werken in 6 fases

Fase 1-2: Drakenhoflaan noordzijde vanaf de Boekenberglei tot de Mortselsesteenweg.
Fase 3-4: Drakenhoflaan zuidzijde vanaf de Boekenberglei tot de Mortselsesteenweg.
Fase 5-6: Borsbeeksesteenweg vanaf de Mortselsesteenweg tot de Fort III straat.

Oktober 2023

Er wordt een bewonersvergadering georganiseerd. De betrokken buurtbewoners krijgen een uitnodiging hiervoor.

Najaar 2023

We starten aan de noordzijde van de Drakenhoflaan vanaf de Boekenberglei tot een aantal meter voor de Unitaslaan.

Voorjaar 2024

De noordzijde van de Drakenhoflaan ter hoogte van de Unitaslaan tot de Mortselsesteenweg wordt afgewerkt. Nadien starten we aan de zuidzijde van de Drakenhoflaan vanaf de Boekenberglei tot de Mortselsesteenweg.

Najaar 2024 - voorjaar 2025

Zowel de noord- als de zuidzijde van de Borsbeeksesteenweg worden aangelegd vanaf de Mortselsesteenweg tot de Fort III straat.

Groene zones

Bepaalde stukken van het bestaande fietspad worden vervangen door groen of door waterdoorlatende materialen. Meer ruimte voor water en groen zorgt niet alleen voor meer woonkwaliteit, maar ook voor een veilige opvang van overvloedige regen of verkoeling tijdens warme zomerdagen.

In totaal wordt er ca. 5200m² aan verharde oppervlakte omgezet naar groene zones. Deze groenstroken worden ingezaaid met een bloemrijk mengsel en vangen het regenwater op.

Bij hevige regenval voorzien we een overloopconstructie om te vermijden dat er te diepe plassen ontstaan. Door te ontharden krijgen de bomen zowel bovengronds als ondergronds meer ademruimte.

Waarom ontharden we?

 • Om overstromingen te voorkomen bij hevige regen
 • Om verkoeling te brengen tijdens warme zomers
 • Om water op te vangen tijdens periodes van extreme droogte

In totaal worden er 15 nieuwe bomen geplant. Er moeten echter ook 3 bomen weggenomen worden: netto komen er dus 12 bomen bij. Ter hoogte van de inritten worden er betonnen grasdallen voorzien zodat de garages bereikbaar blijven voor de bewoners. Bewoners van de Drakenhoflaan en Borsbeeksesteenweg kunnen ervoor kiezen om het openbaar domein extra te vergroenen door een geveltuin aan te leggen. Voor meer info over een geveltuin kan je mailen naar dingdongdeurneatantwerpen.be of bellen naar 03 338 45 12.


Meer ruimte voor groen in de straat zorgt voor:

 • Een mooier en rustig straatbeeld
 • Heilzame werking voor de gezondheid
 • Veiligere leefomgeving door o.a. trager verkeer
 • Grotere biodiversiteit

Meer wateropvang in de straat zorgt voor:

 • Ontlasten en efficiënter maken van riolering
 • Geen overstromingsgevaar bij hevige regenbuien
 • Grotere biodiversiteit
 • Koelere leefomgeving

Bereikbaarheid tijdens de werken

Kaartje Drakenhoflaan-Borsbeeksesteenweg_Tekengebied 1

Voor auto's zal de rijrichting gedurende een aantal fases enkelrichting worden. Het verkeer dat van de andere kant komt zal een omleiding moeten volgen.

Fietsers zullen altijd in beide richtingen kunnen blijven fietsen aan de zijde waar er niet gewerkt wordt. Te voet kan je ook ten allen tijde de werf passeren. Voor bewoners in de werfzone wordt er een corridor voorzien zodat zij hun woning kunnen bereiken.

Doelstelling

De Oosterweelwerken zullen hinder veroorzaken voor autoverplaatsingen tussen Antwerpen en de oostelijke districten en gemeenten zoals Berchem en Borsbeek. Het voorzien van een vlotte en veilige fietsverbinding op de as Drakenhoflaan – Borsbeeksesteenweg gaat heel wat autoverplaatsingen kunnen opvangen.

Waarom plannen we een heraanleg van de fietspaden?

 • Huidige fietspaden bestaan grotendeels uit betontegels die er veelal oneffen bij liggen (wortelopdruk).
 • Slijtage van de huidige fietspaden.
 • Breedte van de huidige fietspaden (1,5m tot 1,8m) voldoen niet meer aan de huidige richtlijnen van stad Antwerpen.

Nieuwe ontwerp

 • De nieuwe fietspaden worden 2 meter breed in elke richting.
 • Voldoende brede voetpaden blijven behouden.
 • Bomen blijven maximaal behouden.
 • Ontharding in functie van de boomwortelzones.