De drukke fietsverbinding tussen Borsbeek en Berchem krijgt een make-over. Lantis zal er voet- en fietspaden verbreden. Zo blijf je tijdens en na de Oosterweelwerken veilig onderweg met de fiets. 

Wie vaak gebruik maakt van de fietspaden van de Drakenhoflaan en Borsbeeksesteenweg weet dat ze toe zijn aan vernieuwing. Er zijn veel oneffenheden door boomwortels, en de fietspaden zijn niet breed genoeg (1,5m tot 1,8m) volgens de richtlijnen van Stad Antwerpen. 

De nieuwe fietspaden worden 2m breed, en ook de voetpaden behouden voldoende breedte. Bovendien blijven de bomen maximaal behouden, en zal er in totaal maar liefst 5200m² aan verharde oppervlakte omgezet worden naar groene zones

Bepaalde stukken van het bestaande fietspad worden vervangen door groen of door waterdoorlatende materialen. Meer ruimte voor water en groen zorgt niet alleen voor meer woonkwaliteit, maar ook voor een veilige opvang van overvloedige regen of verkoeling tijdens warme zomerdagen.

Voorbeeld heraanleg Borsbeeksesteenweg/Drakenhoflaan

Fases van de werken

Borsbeeksesteenweg (tussen Grensstraat en Mortselsesteenweg): oneven huisnummers

Fase 1: De middenbermen aan de Borsbeeksesteenweg worden weggehaald, om zo de rijbanen naar en van de stad zo lang mogelijk open te houden.

Fase 2: In fase 2 pakken we de noordzijde van de Borsbeeksesteenweg aan tussen de Grensstraat en de Mortselsesteenweg. Deze fase start begin december 2023 en eindigt eind maart 2024.

Drakenhoflaan (tussen Boekenberglei en Mortselsesteenweg): oneven huisnummers

Fase 3: De afbraak van de middenbermen op de Drakenhoflaan zijn aan de beurt en we plaatsen een tijdelijke asfalt. Hier starten we mei 2024 mee. 

Fase 4: Next up: het deel voor het kruispunt met de Unitaslaan. Deze fase start in voorjaar 2024 en zal half juli 2024 klaar zijn. 

Fase 5: Vanaf half juli 2024 pakken we het kruispunt met de Unitaslaan aan. Deze werken ronden we af in september 2024. 

Fase 6: Na de werken voor het kruispunt, gaan we verder met de werken na het kruispunt met de Unitaslaan. Daarna is het tijd voor de asfalt van het fietspad. Hier starten we eind augustus 2024 mee.  In oktober 2024 zijn we hier klaar mee.

Drakenhoflaan (tussen Boekenberglei en Mortselsesteenweg): even huisnummers

Fase 7: In een volgende fase starten we met het deel voor het kruispunt met de Leon Stampelaan. Dit deel van de straat pakken we aan vanaf oktober 2024 tot eind januari 2025.

Fase 8: Tijd voor het kruispunt met de Leon Stampelaan zelf. Wanneer doen we dit? Tussen januari 2025 en half februari 2025.

Fase 9: Na het kruispunt, schuiven we de werken op naar het deel dat na het kruispunt komt. Hiermee beginnen we half februari 2025. We ronden de werken af in maart 2025 klaar. 

Fasen 10 – 12: Na de grootste werken herstellen we de middenbermen op de Drakenhoflaan tot april 2025.

Borsbeeksesteenweg (tussen Mortselsesteenweg en Grensstraat): even huisnummers

Fase 13: De laatste grote fase gaat in. We schuiven de werf op naar de zuidkant van de Borsbeeksesteenweg. 

Fasen 14 + 15: Als de werken op de Borsbeeksesteenweg af zijn, herstellen we de middenbermen van de Borsbeeksesteenweg. Hier starten we mee in april 2025, en ronden we af in de zomer van 2025. 

Let wel op: Deze planning is onderhevig aan onvoorziene omstandigheden. Indien de planning verandert, contacteren we de bewoners.

Faseringsplan Drakenhoflaan-Borsbeeksesteenweg

Doelstelling

De Oosterweelwerken zullen hinder veroorzaken voor autoverplaatsingen tussen Antwerpen en de oostelijke districten en gemeenten zoals Berchem en Borsbeek. Het voorzien van een vlotte en veilige fietsverbinding op de as Drakenhoflaan – Borsbeeksesteenweg gaat heel wat autoverplaatsingen kunnen opvangen.

Het nieuwe ontwerp bestaat uit:

  • nieuwe fietspaden worden 2 meter breed in elke richting.
  • behoud van voldoende brede voetpaden.
  • maximaal behoud van bomen.
  • 5200m² ontharding - in functie van de boomwortelzones.

Groene zones

In totaal wordt er ca. 5200m² aan verharde oppervlakte omgezet naar groene zones. Deze groenstroken worden ingezaaid met een bloemrijk mengsel en vangen het regenwater op.

Bij hevige regenval voorzien we een overloopconstructie om te vermijden dat er te diepe plassen ontstaan. Door te ontharden krijgen de bomen zowel bovengronds als ondergronds meer ademruimte.

Waarom ontharden we?

  • Om overstromingen te voorkomen bij hevige regen
  • Om verkoeling te brengen tijdens warme zomers
  • Om water op te vangen tijdens periodes van extreme droogte

In totaal worden er 15 nieuwe bomen geplant. Er moeten echter ook 3 bomen weggenomen worden: netto komen er dus 12 bomen bij. Ter hoogte van de inritten worden er betonnen grasdallen voorzien zodat de garages bereikbaar blijven voor de bewoners. Bewoners van de Drakenhoflaan en Borsbeeksesteenweg kunnen ervoor kiezen om het openbaar domein extra te vergroenen door een geveltuin aan te leggen. Voor meer info over een geveltuin kan je mailen naar dingdongdeurneatantwerpen.be (dingdongdeurne[at]antwerpen[dot]be) of bellen naar 03 338 45 12.