Aanleg breed fietspad Draaiboomstraat/Ternesselei zorgt voor veiligere fietsverbinding

Een aannemer start op 13 maart in opdracht van Lantis met de aanleg van een breed dubbelrichtingsfietspad in Wommelgem, vanaf de aansluiting met de Autolei langs de Draaiboomstraat en Ternesselei tot de aansluiting met de Uilenbaan. In de Draaiboomstraat aan de kant van de huizen zal Lantis het voetpad laten vernieuwen. 

De aanleg van een breder fietspad op deze veelgebruikte fietsverbinding is nodig, want de smalle fietsstrook die er nu is zorgt voor onveilige situaties. Door zogenaamde 'missing links' - plaatsen waar er veilige fietsinfrastructuur mist - aan te pakken, blijft Lantis inzetten op veilige en vlotte fietsverbindingen in de ruime regio rond Antwerpen.

Als alles volgens planning verloopt zal de vernieuwde fietsinfrastructuur vanaf augustus 2024 klaar zijn.   

Heraanleg stuk fietssnelweg F107 aan Hoogveld 

In maart start Lantis ook met de heraanleg van het stuk fietssnelweg F107 naast de E313 aan Hoogveld, tussen Ruggeveldbrug en de aansluiting met de R11 richting Mortsel. Het fietspad zal daar 3,5 meter breed worden gemaakt, wat de verbinding veiliger en vlotter maakt voor tweewielers. 

Inzet op veilige fietsinfrastructuur

Met deze ingrepen blijft Lantis verder inzetten op de aanleg van veilige en vlotte fietsverbindingen in de ruime regio rond Antwerpen. Met maar liefst 35 kilometer aan nieuwe fietspaden, fietsostrades en tal van nieuwe of tijdelijke fietsbruggen zorgt Lantis er in de toekomst voor dat pendelaars files kunnen vermijden en met de fiets vlot en veilig op hun bestemming geraken. 

Ook tijdens de werken verbetert Lantis de fietsinfrastructuur, aan de hand van tijdelijke fietspaden, -tunnels en -bruggen. 

Fases van de werken

Fase 1: werken ter hoogte van stuk Ternesselei

Begin maart starten de werken in een eerste fase ter hoogte van de Ternesselei, waar verkeer in beide richtingen mogelijk zal zijn op versmalde rijstroken. Ook de Draaiboomstraat blijft toegankelijk.

Fietsers zullen een omleiding volgen: fietsverkeer van en naar Oelegem wordt op de Uilenbaan ter hoogte van de brug aan de Doornaardstraat via de Doornaardstraat en Ternesselei geleid. Fietsverkeer van de Autolei (R11) wordt omgeleid via de Immerseelstraat en het rondpunt. Fietsverkeer vanuit Wijnegem wordt via het rondpunt geleid naar de Immerseelstraat. 
 

Fase 2: werken aan huizenkant Draaiboomstraat

In een tweede fase starten de werken aan de oneven zijde van de Draaiboomstraat (kant van de woningen), waar dan tijdelijk enkelrichting van kracht is. Verkeer naar de Autolei (R11) kan door, verkeer richting centrum kan de omleiding via het rondpunt en de Ternesselei volgen. Fietsers vanuit Wijnegem kunnen de Autolei oversteken ter hoogte van de Ternesselei en zo via Ternesselei hun weg verderzetten. 

Fase 3: werken in Draaiboomstraat aan kant bedrijven

In een laatste, derde fase, werkt de aannemer in de Draaiboomstraat aan de even zijde: Verkeer naar de Autolei kan door, verkeer richting centrum kan de omleiding via de Ternesselei volgen. Fietsers kunnen in deze fase niet veilig door de Draaiboomstraat, zij kunnen omrijden via de Ternesselei.

Nutswerken aan de gang

De werken die de aannemer in opdracht van Lantis zal uitvoeren in de Draaiboomstraat en de Ternesselei, om het fietspad te verbreden, staan gepland om op 13 maart te starten. 

Ook in diezelfde Draaiboomstraat en in de Ternesselei voert Pidpa vanaf begin januari wel nutswerken uit, waardoor er nu al omleidingen van kracht zijn voor doorgaand verkeer. Meer info over deze nutswerken is te vinden op de website van de gemeente Wommelgem.