Aanleg breed fietspad Draaiboomstraat/Ternesselei zorgt voor veiligere fietsverbinding

Een aannemer start op 13 maart in opdracht van Lantis met de aanleg van een breed dubbelrichtingsfietspad in Wommelgem, vanaf de aansluiting met de Autolei langs de Draaiboomstraat en Ternesselei tot de aansluiting met de Uilenbaan. In de Draaiboomstraat aan de kant van de huizen zal Lantis het voetpad laten vernieuwen. 

De aanleg van een breder fietspad op deze veelgebruikte fietsverbinding is nodig, want de smalle fietsstrook die er nu is zorgt voor onveilige situaties. Door zogenaamde 'missing links' - plaatsen waar er veilige fietsinfrastructuur mist - aan te pakken, blijft Lantis inzetten op veilige en vlotte fietsverbindingen in de ruime regio rond Antwerpen.

Als alles volgens planning verloopt zal de vernieuwde fietsinfrastructuur in september 2024 klaar zijn.   

Heraanleg stuk fietssnelweg F107 aan Hoogveld 

In maart start Lantis ook met de heraanleg van het stuk fietssnelweg F107 naast de E313 aan Hoogveld, tussen Ruggeveldbrug en de aansluiting met de R11 richting Mortsel. Het fietspad zal daar 3,5 meter breed worden gemaakt, wat de verbinding veiliger en vlotter maakt voor tweewielers. 
Meer info via deze link

Inzet op veilige fietsinfrastructuur

Met deze ingrepen blijft Lantis verder inzetten op de aanleg van veilige en vlotte fietsverbindingen in de ruime regio rond Antwerpen. Met maar liefst 35 kilometer aan nieuwe fietspaden, fietsostrades en tal van nieuwe of tijdelijke fietsbruggen zorgt Lantis er in de toekomst voor dat pendelaars files kunnen vermijden en met de fiets vlot en veilig op hun bestemming geraken. 

Ook tijdens de werken verbetert Lantis de fietsinfrastructuur, aan de hand van tijdelijke fietspaden, -tunnels en -bruggen. 

Werken fietspad Draaiboomstraat Wommelgem

Fases van de werken

Fase 1: werken ter hoogte van stuk Ternesselei

Begin maart starten de werken in een eerste fase ter hoogte van de Ternesselei, waar autoverkeer in beide richtingen mogelijk zal zijn op versmalde rijstroken. Voetgangers kunnen passeren langs het voetpad aan de overkant en ook de Draaiboomstraat blijft toegankelijk.

Fietsers zullen een omleiding volgen: fietsverkeer van en naar Oelegem wordt op de Uilenbaan ter hoogte van de brug aan de Doornaardstraat via de Doornaardstraat en Ternesselei geleid. Fietsverkeer van de Autolei (R11) wordt omgeleid via de Immerseelstraat en het rondpunt. Fietsverkeer vanuit Wijnegem wordt via het rondpunt geleid naar de Immerseelstraat. 

Kaartje met omleiding via deze link
 

Fase 2: werken aan huizenkant Draaiboomstraat

Vanaf 30 april 2024 beginnen de werken voor het vernieuwen van het voetpad aan de oneven zijde van de Draaiboomstraat. Dit is de kant van woningen. Fase 2 wordt afgerond in de tweede helft van juni. 

Tijdens de werken is er een tijdelijke enkelrichting van kracht. Verkeer naar de Autolei (R11) kan door. Autoverkeer richting centrum Wommelgem kan de omleiding via het rondpunt en de Ternesselei volgen. Fietsverkeer kan via de Ternesselei rijden.

Kaartje met omleiding via deze link

Fase 3: werken in Draaiboomstraat aan kant bedrijven

Op  donderdag 13 juni 2024 starten de werken voor de aanleg van het dubbelrichtingfietspad aan de even zijde van de Draaiboomstraat. Dit is de kant van de bedrijven. Hiermee start fase 3 van de werken aan het fietspad van de Draaiboomstraat en Ternesselei. De werken zullen afgerond worden, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, in de week van 9 september.

Tijdens de werken is er een tijdelijke enkelrichting van kracht. Verkeer naar de Autolei (R11) kan door. Autoverkeer richting centrum Wommelgem kan de omleiding via het rondpunt en de Ternesselei volgen. Fietsers kunnen via de Draaiboomstraat het enkelrichtingsverkeer volgen richting Autolei. Fietsverkeer vanuit de Autolei kan via de Ternesselei rijden. Op de achterzijde van deze brief vind je een kaartje met de omleiding uitgetekend. 

Kaartje met omleiding via deze link