Render oosterweel

Lantis zorgt voor veilige fietsverbindingen in Wommelgem

Breed dubbelrichtingsfietspad in Draaiboomstraat/Ternesselei en aan F107 Hoogveld

Begin maart starten de werken voor de aanleg van een breed dubbelrichtingsfietspad in Wommelgem. Het nieuwe fietspad loopt vanaf de aansluiting met de Autolei langs de Draaiboomstraat en Ternesselei tot de aansluiting met de Uilenbaan. In de Draaiboomstraat zal Lantis het voetpad aan de kant van de huizen vernieuwen. Ook aan de fietssnelweg F107 aan Hoogveld zal Lantis dit voorjaar een deel vernieuwen. De werken in Wommelgem passen in de ambitie van Lantis om zogenaamde ‘missing links’, plaatsen waar veilige fietsinfrastructuur ontbreekt, aan te pakken in de ruime regio rond Antwerpen.

Met de aanleg van een breed dubbelrichtingsfietspad in de Draaiboomstraat en een stuk van de Ternesselei in Wommelgem maakt Lantis werk van veilige fietsverbindingen van en naar de stad. Op de huidige locatie moeten fietsers immers op een smalle en onveilige fietsstrook rijden. Begin maart start een aannemer met de werken. Als alles volgens planning verloopt, rijden fietsers vanaf augustus 2024 op het nieuwe fietspad.

Later dit voorjaar zorgt Lantis ook voor de heraanleg van het stuk fietssnelweg F107 naast de E313 aan Hoogveld, tussen Ruggeveldbrug en de aansluiting met de R11 richting Mortsel. Het fietspad zal daar 3,5 meter breed worden gemaakt, wat ook hier de verbinding veiliger en vlotter maakt voor tweewielers. De werken daar zullen een tweetal maanden duren, waarna fietsverkeer weer veilig van en naar Antwerpen kan.

Nutswerken aan de gang

Sinds begin januari voert Pidpa in de Draaiboomstraat en in de Ternesselei nutswerken uit. Verkeer moet daardoor een omleiding volgen. De aannemer van Lantis zal in maart aansluiten op die werken voor de aanleg van het fiets- en voetpad. Door werken te combineren trachten we de hinder voor de gebruiker zo beperkt mogelijk te houden.  

Meer info over de huidige nutswerken en de bijhorende omleidingen is te vinden op de website van de gemeente Wommelgem.

Werken in fasen

De werken aan het nieuwe fietspad in de Draaiboomstraat/Ternesselei verlopen in fasen. In maart starten de werken in een eerste fase ter hoogte van de Ternesselei, waar verkeer in beide richtingen mogelijk zal zijn op versmalde rijstroken. Ook de Draaiboomstraat blijft toegankelijk voor verkeer in beide richtingen.

Fietsers zullen in deze eerste fase een omleiding volgen: fietsverkeer van en naar Ranst wordt op de Uilenbaan ter hoogte van de brug aan de Doornaardstraat via de Doornaardstraat en Ternesselei geleid. Fietsverkeer van de Autolei (R11) wordt omgeleid via de Immerseelstraat en de grote rotonde. Fietsverkeer vanuit Wijnegem wordt via de rotonde naar de Immerseelstraat geleid.

In een tweede fase starten de werken aan de oneven zijde van de Draaiboomstraat (kant van de woningen), waar dan tijdelijk enkelrichting van kracht is. Verkeer naar de Autolei kan door, verkeer richting centrum kan de omleiding via de rotonde en de Ternesselei volgen. Fietsers volgen dezelfde regeling.  

In een laatste derde fase werkt de aannemer in de Draaiboomstraat aan de even zijde: Verkeer naar de Autolei kan door, verkeer richting centrum kan de omleiding via de Ternesselei volgen. Fietsers kunnen in deze fase niet veilig door de Draaiboomstraat, zij volgen de omleiding via de Ternesselei in beide richtingen.  

Inzet op veilige fietsinfrastructuur

Met deze ingrepen blijft Lantis verder inzetten op de aanleg van veilige en vlotte fietsverbindingen in de ruime regio rond Antwerpen. Met maar liefst 35 kilometer aan nieuwe fietspaden, fietsostrades en tal van nieuwe of tijdelijke fietsbruggen zorgt Lantis er tijdens de werken en in de toekomst voor dat pendelaars files kunnen vermijden en met de fiets vlot en veilig op hun bestemming geraken. 
 

Gerelateerd nieuws