Render oosterweel

Groene binnenvaartschepen voeren slib en grond af van baggerwerken Oosterweelknoop

Gebruik van milieuvriendelijke binnenvaartschepen zorgt voor duurzamer en veiliger transport

Om ruimte vrij te maken voor het Oosterweelknooppunt dempen we een deel van de Noordkasteelvijver. Momenteel baggert onze aannemer Rinkoniên Oosterweelknoop* slib en grond van de bodem. De grond en het baggerafval afkomstig van die werken voeren ze af via een duurzaam transport: ‘groene’ binnenvaartschepen, gecertifieerd met Green Award Binnenvaart Gold. Dat is een keurmerk dat aantoont dat ze voldoen aan hoge eisen op vlak van veiligheid en milieu. Door deze samenwerking blijft Lantis met haar aannemers inzetten op duurzaamheid, door bewust te kiezen voor groener en veiliger transport.

Bij de baggerwerken aan de Noordkasteelvijver komt maar liefst 100.000 ton aan baggerspecie en 125.000 ton aan grond vrij dat we moeten afvoeren. Dat transport verloopt nu via binnenvaart, waarbij ‘groene’ schepen alles afvoeren naar diverse verwerkingscentra. Door het transport op deze manier te organiseren houden we zo’n 9000 vrachtwagens van de baan. Dat is dus niet alleen beter voor het milieu, maar draagt ook bij aan een ontlasting van het wegennet.

Duurzaam transport via beunschepen

De gebruikte binnenschepen - zogenaamde ‘beunschepen’ - zijn geschikt voor het transporteren van natte en vloeibare producten, in dit geval slib, door hun indrukwekkende pompsystemen. Dankzij de “box-shaped” laadruimen kunnen deze schepen ook droge materialen transporteren zoals zand, grind of grond. Ze stoten aanzienlijk minder stikstof en roet uit, zijn voorzien van stroom via grote batterijen en hebben een speciale rompvorm die de weerstand vermindert.

Pim Faasse, directeur van het bedrijf dat de transporten voor Rinkoniën uitvoert: “De schepen zijn uitgerust met Stage-V motoren, wat inhoudt dat ze zijn uitgerust met een roetfilter en nabehandelingssysteem. Hierdoor wordt de uitstoot van Nox (Stikstof) Sox (roetdeeltjes) gereduceerd met 98%! Dit is minder dan dat een gemiddelde euro-6 vrachtwagen uitstoot. Het schip heeft ook een accupack aan boord, hierdoor kunnen deze schepen 24-48 uur op eigen stroomvoorziening functioneren. Door de speciale rompvorm die de weerstand vermindert en het grote laadvolume, is de uitstoot van deze schepen ongekend laag. Om de impact hiervan goed te begrijpen moeten we deze situatie even in perspectief zetten: er wordt hier met 3 vrachtwagenmotoren 3.000 ton aan materiaal getransporteerd. Buiten het feit dat wij hiermee het Antwerpse wegennet ontlasten met ruim 120 vrachtwagens, zorgen deze schepen er ook voor dat de impact op leefomgeving en milieu tot een minimum wordt gebracht. Op deze manier dragen wij op een duurzame wijze bij aan het project van de eeuw en daar zijn we fier op!”

Laden van de beunschepen met slib en grond
Laden van de beunschepen met slib en grond
Baggerwerken Noordkasteelvijver
Baggerwerken Noordkasteelvijver

Oosterweelknooppunt: nieuwe aansluiting naar de Ring voor haven en Eilandje

In 2024 werken we hard verder aan de bouw van het Oosterweelknooppunt, met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad. Het knooppunt ligt verzonken in het landschap en verbindt de Scheldetunnel met de Kanaaltunnels die aansluiten op de Antwerpse Ring. Daarmee is het een essentiële schakel in het rondmaken van de Ring en zo zal het vrachtverkeer richting Groenendaallaan, Noorderlaan en Schijnpoort aanzienlijk verminderen.

Om zo weinig mogelijk groen in te nemen wordt het knooppunt zo compact mogelijk gemaakt, en ook deels overkapt. Op die bijgemaakte ruimte komt het Ringpark Noordkasteel.

*Het Oosterweelknooppunt wordt gebouwd door het consortium Rinkoniên Oosterweelknoop. Een samenwerking tussen Stadsbader, CIT Blaton, Mobilis, Artes en Boskalis.

Gerelateerd nieuws