Render oosterweel

Kerkje van Oosterweel wordt bezoekersruimte Oosterweelproject

Vandaag heeft Port of Antwerp-Bruges een omgevingsvergunning aangevraagd voor een tijdelijke herbestemming van en opwaarderingswerken aan het kerkje van Oosterweel. Bedoeling is dat Lantis het kerkje gaat gebruiken voor bezoeken aan de Oosterweelwerf. Later zal het ingepast worden in het Ringpark Noordkasteel.

Nieuw leven inblazen 

De voormalige Sint-Jan-de-Doperkerk van Oosterweel is beschermd onroerend erfgoed. Ze staat zo’n vier meter onder het huidige straatniveau tussen de bomen op de hoek van de Oosterweelsteenweg en de Kastelweg. Door deze ligging was het moeilijk om een bestemming voor het gebouw te vinden en stond het lange tijd leeg.

Het Havenbedrijf, dat eigenaar is van het gebouw, wil het gebouw nieuw leven inblazen door het een functie te geven. Daarom werd er bij Lantis gepolst of zij het kerkje zouden kunnen gebruiken in functie van de Oosterweelwerken, bijvoorbeeld voor werfbezoeken. Het antwoord was positief en vorige zomer startte de opmaak van het ontwerp. Het gebouw wordt technisch in orde gebracht voor deze nieuwe bestemming, door onder andere herstellingen aan vloeren en dak, nutsvoorzieningen, verwarming, sanitair en een veilige toegang.

Erfgoed een nieuw leven geven, garandeert een lang leven, zegt Annick De Ridder, voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges. 

“De Sint-Jan-de-Doperkerk alias het Oosterweelkerkje hoort bij onze haven en daarom investeren we met Port of AntwerpBruges om dit gebouw niet alleen in stand te houden, maar het ook nuttig aan te wenden. Binnenkort zal het gebouw actief gebruikt worden door Lantis in het kader van de Oosterweelwerken, onder andere voor de organisatie van werfbezoeken. Zo komen geschiedenis en toekomst mooi samen… in Oosterweel en in onze haven.” aldus Annick De Ridder

Kerkje van Oosterweel
Kerkje van Oosterweel

We zijn enorm blij met de mogelijkheid die het Havenbedrijf ons geboden heeft om dit kerkje weldra nieuw leven in te blazen, zegt Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis. 

“Het ‘kerkje van Oosterweel’ - zoals de kerk in de volksmond heet – heeft bovendien zijn naam aan ons project geleend, wat het extra bijzonder maakt om hier bezoekers voor dit grootse project te kunnen ontvangen”, aldus Van Camp. 

Kennismaken met Oosterweelproject 

De kerk zal na de opwaarderingswerken inderdaad gebruikt worden als ruimte om bezoekers kennis te laten maken met het gigantische Oosterweelproject. Een van de onderdelen van dit project, het Oosterweelknooppunt richting haven en Eilandje, ligt vlakbij de kerk. 

Volgende stappen 

De omgevingsvergunning voor deze werken is nu aangevraagd. Na het verkrijgen van die omgevingsvergunning legt Lantis eerst de toegangshelling aan. Die moet ervoor zorgen dat de bezoekers veilig de locatie kunnen bereiken en verlaten. Om de helling aan te leggen, moet er rekening gehouden worden met drie waardevolle lindebomen die samen met het kerkje beschermd zijn. Aansluitend gaat de aannemer van Port of Antwerp-Bruges aan de slag in het kerkje zelf. Ongeveer een jaar na het verkrijgen van de vergunning zouden de werken afgerond moeten zijn.

Werken Oosterweelknoop

In de loop van 2025 zal Lantis de kerk in gebruik nemen voor bezoekers van de Oosterweelknoopwerf. De bedrijvigheid op deze werf zal de komende maanden flink toenemen. Zo start de aannemer weldra met de plaatsing van een betoncentrale. Door lokaal beton te produceren, is er minder vrachtverkeer nodig, wat de verkeersveiligheid op het omliggende wegennet ten goede komt. Vanaf de zomer start de aannemer met het installeren van geleidewanden langsheen de werf, en schiet de effectieve bouw van het knooppunt uit de startblokken. 

Gerelateerd nieuws