[t001_01_main.tpl.php]

Lobroekdok

Het Lobroekdok, dat zich tussen de Slachthuislaan en de Ring bevindt, is volledig opgeruimd.

Het vervuilde slib en de wrakken werden uit het Lobroekdok verwijderd. De saneringswerken in het Lobroekdok zijn in mei 2017 gestart en werden afgerond in de loop van september 2019.

De omgeving rondom het Lobroekdok wordt opgenomen in drie van de 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse Ringzone: het groene bermenlandschap Albertkanaal, Kap Sportpaleis en Kap Dam.

Lees meer over deze leefbaarheidsprojecten > 

Waarom was de sanering nodig?

De sanering van het Lobroekdok is een van de voorbereidende werken voor de bouw van de Oosterweelverbinding. Bij de hoofdwerken wordt het viaduct van de Antwerpse Ring vervangen door een verdiepte sleuf en tunnels. De sleuf komt gedeeltelijk in het Lobroekdok te liggen. 

Het Lobroekdok was historisch sterk vervuild. Om te vermijden dat het vervuilde slib zich zou verspreiden tijdens deze werken, werd het dok vooraf gesaneerd.

Zicht op het opgeruimde Lobroekdok met op de achtergrond Het Sportpaleis.

[/t001_01_main.tpl.php]