Transformatie van viaduct naar verdiepte Ring met Ringparken

Met de Oosterweelverbinding kruipt het noorden vanonder de schaduw van het iconische Viaduct van Merksem. Het viaduct breken we af en de in de plaats komt de Antwerpse Ring er in een dieperliggende sleuf te liggen die deels overkapt wordt. Hierdoor verdwijnt de Ring niet alleen uit het zicht, maar komt er ook een zee aan ruimte vrij om te sporten, spelen en ontspannen. 

De transformatie van viaduct naar verdiepte Ring met Ringparken is een hele operatie. Om deze complexe werken in goede banen te leiden, leggen we eerst een Bypass of tijdelijke snelweg aan. Die Bypass biedt een gelijkwaardig alternatief aan de huidige Ring. Zo houden we tijdens de werken het verkeer op de snelweg en weg uit de woonwijken van Deurne en Merksem. Tegelijkertijd zorgen we dankzij de Bypass ook voor een veilige verkeerssituatie en zijn de werken zo sneller klaar. 

De Bypass komt op gelijke hoogte naast de bestaande Ring te liggen langs de zijde van het Sportpaleis. Deze tijdelijke snelweg loopt van de Masurebrug tot aan het knooppunt van de E313 en de E34 en telt 7 rijstroken: 3 richting stad en 4 richting Nederland.

Tijdslijn

2022

Start bouw Bypass

2024

Bypass wordt in gebruik genomen

2029

Je rijdt over de nieuwe Ring en de Bypass wordt weer afgebroken

2030

Verdere afwerking van de omgeving met overkappingen.

Hoe vorderen de werken?

Voor we van start kunnen gaan met de Bypass, moeten een aantal voorbereidende werken worden uitgevoerd. We verleggen de nodige nutsleidingen en verplaatsen de Schijnkokers die bij hevige regenval wateroverlast in Merksem vermijden. Tegelijkertijd worden ook al verschillende damwanden geplaatst. Die houden tijdens de bouw van de nieuwe Ring het grondwater tegen zodat onze werkkrachten met droge voeten aan de slag kunnen.


In de loop van 2020 steken we de spade in de grond voor de bouw van de Bypass die twee jaar zal duren. Van zodra deze Bypass klaar is, kunnen we afscheid nemen van het bestaande viaduct en starten met de bouw van de tunnels en sleuven voor de nieuwe verdiepte Ring. In 2029 rij je over een gloednieuwe Ring en breken we de Bypass weer af. Nadien volgt een groene facelift van de omgeving.

Maatregelen voor minder hinder

We zetten alles op alles om de overlast voor weggebruikers, bedrijven en omwonenden maximaal te beperken. Daarbij hebben we extra aandacht voor wat er leeft bij omwonenden die kortbij de Bypass wonen. De Bypass komt immers dichter bij bewoning te liggen dan de huidige Ring. Om lawaai terug te dringen zetten we geluidsschermen en verlagen we de maximumsnelheid op de Bypass naar 70 kilometer per uur. Ook wordt de lucht, het geluid en de trillingen rond de Bypass continu gemonitord. Zo houden we de impact op mens, dier, natuur en infrastructuur in het oog. Zien we dat de vastgelegde normen overschreden worden, dan nemen we tijdig bijkomende maatregelen.

Gerelateerd nieuws

Blijf op de hoogte!

Wil je graag de meest actuele informatie in je mailbox? Schrijf je dan zeker in op onze algemene nieuwsbrief.