Render oosterweel

Wegmarkeringen in Antwerpen-Oost aangepast begin december voor bouw nieuwe tunnel

In het knooppunt Antwerpen-Oost (R1 x E313) verwijderen we vanaf 4 december* in drie nachten twee ‘taper outs’. Die bieden de mogelijkheid om op een uitvoeger op het laatste moment nog van rijstrook te veranderen. Zowel op de R1 richting Nederland, als op de uitrit van de E313 naar de R1 richting Nederland verdwijnt de ‘taper out’. Dit is nodig om in- en uitritten te voorzien voor de werf van een nieuwe tunnel. Verkeer richting Nederland moet hierdoor sneller op de juiste rijstroken gaan rijden. In de laatste twee van de drie nachten sluit de uitvoeger van de E313 naar de R1 richting Nederland af. We leiden om via de R1 richting Gent en het complex Berchem.

antwerpen-oostvideo23-11-20.jpg

Omleiding via Berchem tijdens twee nachten 

In de eerste nacht van deze werken passen we de wegmarkeringen op de R1 zelf aan. De impact daarvan is heel beperkt. De twee laatste nachten passen we de uitvoeger op de E313 aan. Hiervoor is de uitvoeger naar de R1 richting Nederland deze nachten afgesloten. Tussen 22 uur en 4.30 uur leiden we het verkeer om via de R1 richting Gent en het complex Berchem. 

Een veiliger knooppunt Antwerpen-Oost

Het knooppunt Antwerpen-Oost - waar de E313 en Antwerpse Ring (R1) samenkomen - wordt de komende jaren een stuk veiliger. De verkeersveiligheid en doorstroming in dit knooppunt wordt negatief beïnvloed door de vele weefbewegingen. Voertuigen wisselen er van rijstrook, hinderen elkaar én zorgen voor incidenten en vertragingen. Die weefbewegingen zullen we sterk laten verminderen.

Verkeer op de R1 richting afrit Deurne/Schijnpoort doorkruist het verkeer dat vanuit de E313 naar de R1 richting Nederland rijdt. Beide verkeersstromen trekken we uit elkaar met de bouw van een nieuwe tunnel.  Die nieuwe tunnel laat verkeer op de R1 naar afrit Deurne onder het verkeer vanuit de E313 (rijrichting Nederland) door gaan. Zo halen we deze twee verkeersstromen uit elkaar. 

In eerste instantie zal deze nieuwe tunnel aansluiten op de Bypass richting Nederland, de tijdelijke snelweg die het mogelijk maakt om het Viaduct van Merksem af te breken, de snelweg te verdiepen en maximaal te overkappen én tegelijk het verkeer op de snelweg mogelijk te houden. Wanneer de nieuwe snelweg klaar is, zal deze tunnel hierop aansluiten om ook in de toekomst deze verkeersstromen uit elkaar te houden.

toekomstbeeldantwerpen-oost.jpg
Een nieuwe tunnel in het knooppunt Antwerpen-Oost haalt het verkeer naar afrit Deurne en het verkeer van de E313 naar de R1 richting Nederland uit elkaar.

Ook richting Brussel/Gent wordt dit knooppunt een stuk veiliger. Verkeer van oprit Deurne doorkruist het verkeer op de R1 dat wil uitvoegen richting E313 (Hasselt). Ook deze twee verkeersstromen halen we uit elkaar. 

Bekijk hier het toekomstbeeld van de nieuwe tunnel.

*Deze timing is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.